Danh sách tiểu hành tinh/98701–98800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
98701 2000 XS30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98702 2000 XX31 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
98703 2000 XE33 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
98704 2000 XJ34 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98705 2000 XT35 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98706 2000 XY36 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
98707 2000 XL37 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98708 2000 XO38 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
98709 2000 XQ38 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
98710 2000 XZ38 05/12/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
98711 2000 XH42 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98712 2000 XT42 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
98713 2000 XH43 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98714 2000 XU47 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98715 2000 XH48 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
98716 2000 XH49 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98717 2000 XL49 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98718 2000 XX49 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
98719 2000 XT52 06/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98720 2000 XC54 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98721 2000 YV5 19/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98722 Elenaumberto 2000 YJ8 22/12/2000 Ceccano G. Masi 2,8 km MPC · JPL
98723 2000 YY11 22/12/2000 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
98724 2000 YF14 23/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
98725 2000 YP14 23/12/2000 Kleť Kleť Obs. 2,4 km MPC · JPL
98726 2000 YW15 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
98727 2000 YN16 26/12/2000 Kleť Kleť Obs. 1,8 km MPC · JPL
98728 2000 YG21 29/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
98729 2000 YW25 22/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98730 2000 YM26 28/12/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
98731 2000 YF30 29/12/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
98732 2000 YR30 22/12/2000 Needville Needville Obs. 2,2 km MPC · JPL
98733 2000 YT30 29/12/2000 Needville Needville Obs. 3,0 km MPC · JPL
98734 2000 YQ33 30/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
98735 2000 YC34 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
98736 2000 YO35 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98737 2000 YC36 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98738 2000 YG38 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
98739 2000 YR40 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98740 2000 YN43 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98741 2000 YH45 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98742 2000 YM45 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98743 2000 YA46 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98744 2000 YM46 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98745 2000 YB47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98746 2000 YQ49 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
98747 2000 YV50 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98748 2000 YP51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98749 2000 YS51 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98750 2000 YJ52 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
98751 2000 YN52 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
98752 2000 YK53 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98753 2000 YW53 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98754 2000 YV54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98755 2000 YF58 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98756 2000 YL59 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98757 2000 YZ61 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
98758 2000 YM63 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
98759 2000 YH68 28/12/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
98760 2000 YO68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98761 2000 YR68 28/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98762 2000 YT68 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98763 2000 YL69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
98764 2000 YQ69 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98765 2000 YP70 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
98766 2000 YF72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
98767 2000 YV72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98768 2000 YD75 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98769 2000 YE75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98770 2000 YN77 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98771 2000 YN78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98772 2000 YP78 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98773 2000 YW79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98774 2000 YM80 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
98775 2000 YD82 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98776 2000 YN84 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
98777 2000 YV85 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
98778 2000 YX85 30/12/2000 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
98779 2000 YJ86 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98780 2000 YZ90 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
98781 2000 YF91 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
98782 2000 YS92 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98783 2000 YB93 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
98784 2000 YU93 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
98785 2000 YR94 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
98786 2000 YR96 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
98787 2000 YP97 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
98788 2000 YQ98 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
98789 2000 YF99 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
98790 2000 YW99 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
98791 2000 YW104 28/12/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
98792 2000 YR105 28/12/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
98793 2000 YT106 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
98794 2000 YX109 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
98795 2000 YJ110 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
98796 2000 YD111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
98797 2000 YS111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98798 2000 YW111 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
98799 2000 YZ111 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
98800 2000 YN114 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL