Danh sách tiểu hành tinh/97801–97900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97801 2000 NV27 04/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97802 2000 NJ28 03/07/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97803 2000 OQ6 29/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97804 2000 OA9 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97805 2000 OJ15 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97806 2000 OH18 23/07/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97807 2000 OR18 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97808 2000 OZ18 23/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97809 2000 OH30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97810 2000 OM30 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97811 2000 OH33 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97812 2000 OH46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97813 2000 OP46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97814 2000 OY46 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97815 2000 OA48 31/07/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
97816 2000 OW48 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97817 2000 OY48 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97818 2000 OO49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97819 2000 OR49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97820 2000 OZ49 31/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97821 2000 OV50 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97822 2000 OG53 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97823 2000 OQ56 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
97824 2000 OU57 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97825 2000 OK58 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
97826 2000 OB59 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
97827 2000 OB61 30/07/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97828 2000 OJ61 31/07/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97829 2000 PL1 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97830 2000 PA4 03/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,5 km MPC · JPL
97831 2000 PN5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,9 km MPC · JPL
97832 2000 PQ5 05/08/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
97833 2000 PF6 05/08/2000 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
97834 2000 PN6 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97835 2000 PF7 05/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 2,1 km MPC · JPL
97836 2000 PW8 09/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 2,6 km MPC · JPL
97837 2000 PX13 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97838 2000 PC18 01/08/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97839 2000 PQ19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97840 2000 PS19 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97841 2000 PZ20 01/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97842 2000 PS22 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97843 2000 PA26 04/08/2000 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
97844 2000 PE27 09/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97845 2000 PG28 04/08/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
97846 2000 PP28 03/08/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97847 2000 PV28 02/08/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97848 2000 QS3 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97849 2000 QJ4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97850 2000 QT4 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97851 2000 QP5 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97852 2000 QH6 24/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,7 km MPC · JPL
97853 2000 QM8 25/08/2000 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 1,8 km MPC · JPL
97854 2000 QZ8 25/08/2000 Črni Vrh Črni Vrh 2,0 km MPC · JPL
97855 2000 QV14 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97856 2000 QB18 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97857 2000 QJ20 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97858 2000 QH23 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97859 2000 QM26 27/08/2000 Needville Needville Obs. 2,2 km MPC · JPL
97860 2000 QR26 27/08/2000 Bisei SG Center BATTeRS 1,7 km MPC · JPL
97861 2000 QM27 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97862 2000 QT27 24/08/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97863 2000 QF28 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97864 2000 QS28 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97865 2000 QK29 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97866 2000 QM29 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97867 2000 QJ30 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97868 2000 QK30 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97869 2000 QS32 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97870 2000 QX32 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97871 2000 QG33 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97872 2000 QG35 28/08/2000 Reedy Creek J. Broughton 3,0 km MPC · JPL
97873 2000 QN36 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97874 2000 QB38 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97875 2000 QL39 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97876 2000 QG41 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97877 2000 QO41 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97878 2000 QL43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97879 2000 QW43 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97880 2000 QO45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97881 2000 QR45 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
97882 2000 QW45 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97883 2000 QT50 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97884 2000 QA51 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97885 2000 QY53 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97886 2000 QK54 25/08/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
97887 2000 QP54 31/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97888 2000 QC56 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97889 2000 QO56 26/08/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97890 2000 QM58 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97891 2000 QY60 26/08/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97892 2000 QH63 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97893 2000 QV65 28/08/2000 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
97894 2000 QG68 28/08/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
97895 2000 QY71 24/08/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97896 2000 QN72 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97897 2000 QT73 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97898 2000 QC74 24/08/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97899 2000 QO74 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97900 2000 QF75 24/08/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL