Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/96701–96800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96701 1999 JG105 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96702 1999 JT107 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96703 1999 JO111 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96704 1999 JQ111 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96705 1999 JB117 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96706 1999 JE119 13/05/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96707 1999 JQ119 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96708 1999 JU126 13/05/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96709 1999 JK127 13/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96710 1999 JN135 12/05/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96711 1999 JE138 08/05/1999 Catalina CSS 6,4 km MPC · JPL
96712 1999 KH4 20/05/1999 Oaxaca J. M. Roe 1,6 km MPC · JPL
96713 1999 KG5 18/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96714 1999 KH6 22/05/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96715 1999 KR7 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96716 1999 KD9 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96717 1999 KG9 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96718 1999 KU11 18/05/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96719 1999 KO17 17/05/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
96720 1999 LP 04/06/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96721 1999 LT 07/06/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
96722 1999 LO4 10/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
96723 1999 LB16 12/06/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96724 1999 LY20 09/06/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96725 1999 LA30 12/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96726 1999 LA31 13/06/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96727 1999 LK31 12/06/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96728 1999 NF7 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96729 1999 NL21 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96730 1999 NL23 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96731 1999 NP27 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96732 1999 NQ27 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96733 1999 NO28 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96734 1999 NR42 14/07/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96735 1999 NV43 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
96736 1999 NA48 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96737 1999 NJ48 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96738 1999 NQ55 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96739 1999 NE56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96740 1999 NW56 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96741 1999 NY59 13/07/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96742 1999 ON 17/07/1999 Reedy Creek J. Broughton 2,8 km MPC · JPL
96743 1999 OC3 22/07/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96744 1999 OW3 18/07/1999 Mauna Kea D. J. Tholen, R. J. Whiteley 4,1 km MPC · JPL
96745 1999 PB 02/08/1999 Gekko T. Kagawa 2,1 km MPC · JPL
96746 1999 PK8 13/08/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
96747 Crespodasilva 1999 QQ2 16/08/1999 WAO L. Crespo da Silva 3,6 km MPC · JPL
96748 1999 RE4 05/09/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
96749 1999 RF4 05/09/1999 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
96750 1999 RK8 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
96751 1999 RY12 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96752 1999 RO16 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96753 1999 RB17 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96754 1999 RF18 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96755 1999 RJ19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96756 1999 RD20 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
96757 1999 RG20 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96758 1999 RM21 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
96759 1999 RE22 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96760 1999 RL23 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96761 1999 RZ25 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96762 1999 RW28 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96763 1999 RG30 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96764 1999 RY32 09/09/1999 Monte Agliale S. Donati 2,3 km MPC · JPL
96765 1999 RS34 10/09/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 3,7 km MPC · JPL
96766 1999 RA35 10/09/1999 Črni Vrh J. Skvarč 2,7 km MPC · JPL
96767 1999 RP40 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96768 1999 RH50 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96769 1999 RC51 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96770 1999 RF54 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96771 1999 RP56 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96772 1999 RL57 08/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96773 1999 RJ60 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96774 1999 RG68 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96775 1999 RL73 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96776 1999 RM78 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96777 1999 RB80 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96778 1999 RT81 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96779 1999 RX82 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96780 1999 RE83 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96781 1999 RM86 07/09/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96782 1999 RM95 07/09/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
96783 1999 RS97 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96784 1999 RP101 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96785 1999 RL102 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96786 1999 RN103 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96787 1999 RX104 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96788 1999 RU105 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96789 1999 RB107 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96790 1999 RW109 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
96791 1999 RL110 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96792 1999 RO110 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96793 1999 RV110 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
96794 1999 RP120 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
96795 1999 RY123 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96796 1999 RQ124 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96797 1999 RT124 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96798 1999 RH127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96799 1999 RQ127 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96800 1999 RY127 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL