Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/97601–97700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97601 2000 EK67 10/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97602 2000 EM69 10/03/2000 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
97603 2000 EG76 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97604 2000 EA77 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
97605 2000 EE77 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97606 2000 EM77 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97607 2000 ER77 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97608 2000 EW82 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97609 2000 EY85 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97610 2000 EG86 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97611 2000 EW86 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97612 2000 EH87 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97613 2000 EK87 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97614 2000 EF88 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
97615 2000 EH99 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
97616 2000 EU101 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
97617 2000 EW104 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 9,3 km MPC · JPL
97618 2000 EH105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
97619 2000 EZ107 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97620 2000 EA108 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97621 2000 EE111 08/03/2000 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
97622 2000 EZ117 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
97623 2000 EL118 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
97624 2000 ES120 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
97625 2000 EC121 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
97626 2000 ED124 11/03/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97627 2000 EB128 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
97628 2000 EW133 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
97629 2000 EW135 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
97630 2000 EC137 12/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97631 Kentrobinson 2000 ED144 03/03/2000 Anderson Mesa L. H. Wasserman 7,1 km MPC · JPL
97632 2000 EL145 03/03/2000 Catalina CSS 6,6 km MPC · JPL
97633 2000 EY151 06/03/2000 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
97634 2000 EQ154 06/03/2000 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
97635 2000 EB155 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97636 2000 EC155 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97637 Blennert 2000 EQ156 10/03/2000 Catalina CSS 8,3 km MPC · JPL
97638 2000 EO161 03/03/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97639 2000 EN163 03/03/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97640 2000 EN165 03/03/2000 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
97641 2000 EU169 04/03/2000 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
97642 2000 EF170 05/03/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97643 2000 EG170 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97644 2000 ET171 05/03/2000 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
97645 2000 EK183 05/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97646 2000 EK198 01/03/2000 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
97647 2000 EG201 05/03/2000 Xinglong SCAP 4,3 km MPC · JPL
97648 2000 FU 26/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
97649 2000 FK1 26/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
97650 2000 FN2 25/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
97651 2000 FQ3 28/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97652 2000 FV7 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
97653 2000 FH13 29/03/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
97654 2000 FR17 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97655 2000 FZ17 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97656 2000 FS19 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97657 2000 FN20 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97658 2000 FC22 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97659 2000 FF22 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97660 2000 FC24 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
97661 2000 FN24 29/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97662 2000 FD26 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
97663 2000 FU29 27/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
97664 2000 FK31 28/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97665 2000 FL32 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97666 2000 FJ33 29/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97667 2000 FZ37 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97668 2000 FG39 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97669 2000 FL40 29/03/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97670 2000 FN42 30/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97671 2000 FT46 29/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97672 2000 FW46 29/03/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97673 2000 FW47 29/03/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97674 2000 FJ50 31/03/2000 Kvistaberg UDAS 1,8 km MPC · JPL
97675 2000 FG55 29/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
97676 2000 FW56 29/03/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
97677 Rachelfreed 2000 FE57 30/03/2000 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
97678 2000 GS1 04/04/2000 Prescott P. G. Comba 6,4 km MPC · JPL
97679 2000 GG2 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97680 2000 GM7 04/04/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97681 2000 GA9 05/04/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97682 2000 GC10 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97683 2000 GV12 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97684 2000 GZ16 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
97685 2000 GD17 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97686 2000 GK20 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97687 2000 GN20 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97688 2000 GX22 05/04/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
97689 2000 GE26 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97690 2000 GO28 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97691 2000 GL31 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97692 2000 GO36 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97693 2000 GX45 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
97694 2000 GD46 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97695 2000 GK49 05/04/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97696 2000 GR50 05/04/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97697 2000 GF52 05/04/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97698 2000 GX52 05/04/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97699 2000 GP57 05/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97700 2000 GU62 05/04/2000 Socorro LINEAR 15 km MPC · JPL