Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/96501–96600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96501 1998 KU57 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96502 1998 KU58 23/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96503 1998 MC3 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96504 1998 ML15 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96505 1998 MH20 24/06/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96506 Oberösterreich 1998 OR4 26/07/1998 Linz E. Meyer 4,0 km MPC · JPL
96507 1998 QX1 19/08/1998 Haleakala NEAT 7,6 km MPC · JPL
96508 1998 QJ30 26/08/1998 Xinglong SCAP 3,4 km MPC · JPL
96509 1998 QE41 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
96510 1998 QL55 26/08/1998 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
96511 1998 QG57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96512 1998 QE67 24/08/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96513 1998 QW83 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
96514 1998 QC84 24/08/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96515 1998 QT85 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
96516 1998 QU95 19/08/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
96517 1998 QG99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
96518 1998 RO3 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96519 1998 RB5 10/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 5,5 km MPC · JPL
96520 1998 RH6 14/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
96521 1998 RF9 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
96522 1998 RK23 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96523 1998 RC26 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96524 1998 RY28 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96525 1998 RE37 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
96526 1998 RU40 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96527 1998 RQ45 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
96528 1998 RP49 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
96529 1998 RR49 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
96530 1998 RE54 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96531 1998 RL68 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96532 1998 RH69 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96533 1998 RH72 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96534 1998 RO79 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96535 1998 SC5 20/09/1998 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
96536 1998 SO10 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
96537 1998 SF12 22/09/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
96538 1998 SN24 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
96539 1998 SW27 24/09/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 6,1 km MPC · JPL
96540 1998 SC29 18/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96541 1998 SR31 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
96542 1998 SA44 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96543 1998 SE48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96544 1998 SK52 28/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
96545 1998 SQ53 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
96546 1998 SO55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
96547 1998 SB57 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
96548 1998 SX59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
96549 1998 SE63 26/09/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
96550 1998 SH68 19/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96551 1998 SL100 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96552 1998 SE113 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
96553 1998 SS114 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96554 1998 SD119 26/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
96555 1998 SN121 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
96556 1998 ST126 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
96557 1998 SC127 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
96558 1998 SP127 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96559 1998 SF129 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
96560 1998 SF133 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96561 1998 SB135 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96562 1998 SZ138 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96563 1998 SB154 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96564 1998 SN156 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96565 1998 SB157 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96566 1998 TC2 12/10/1998 Caussols ODAS 6,8 km MPC · JPL
96567 1998 TE18 13/10/1998 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
96568 1998 TS19 15/10/1998 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
96569 1998 TO31 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
96570 1998 TJ32 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
96571 1998 UN11 17/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
96572 1998 UN16 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,8 km MPC · JPL
96573 1998 UJ19 28/10/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96574 1998 UJ23 30/10/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,4 km MPC · JPL
96575 1998 UY28 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,5 km MPC · JPL
96576 1998 UH35 28/10/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96577 1998 UC42 28/10/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96578 1998 VT2 10/11/1998 Caussols ODAS 3,4 km MPC · JPL
96579 1998 VP7 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96580 1998 VY8 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
96581 1998 VJ16 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
96582 1998 VF25 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96583 1998 VG34 15/11/1998 Sormano P. Sicoli, F. Manca 7,3 km MPC · JPL
96584 1998 VG53 14/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96585 1998 WY2 17/11/1998 Caussols ODAS 5,3 km MPC · JPL
96586 1998 WE14 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96587 1998 WK15 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
96588 1998 WR20 18/11/1998 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
96589 1998 WW22 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
96590 1998 XB 01/12/1998 Xinglong SCAP 880 m MPC · JPL
96591 1998 XY 07/12/1998 Caussols ODAS 5,9 km MPC · JPL
96592 1998 XC1 07/12/1998 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
96593 1998 XO20 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,7 km MPC · JPL
96594 1998 XA22 10/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
96595 1998 XQ23 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
96596 1998 XW26 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96597 1998 XU28 14/12/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
96598 1998 XS41 14/12/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
96599 1998 XP49 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96600 1998 XH74 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL