Danh sách tiểu hành tinh/97101–97200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97101 1999 VU67 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97102 1999 VY69 04/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97103 1999 VB70 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97104 1999 VM71 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97105 1999 VP71 04/11/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97106 1999 VU71 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97107 1999 VC74 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97108 1999 VM78 04/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97109 1999 VD79 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97110 1999 VB82 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
97111 1999 VJ83 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
97112 1999 VW83 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
97113 1999 VM86 05/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97114 1999 VK87 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97115 1999 VG90 05/11/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
97116 1999 VJ90 05/11/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
97117 1999 VJ94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97118 1999 VS94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97119 1999 VT94 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97120 1999 VX94 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97121 1999 VK97 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97122 1999 VM98 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
97123 1999 VT98 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
97124 1999 VD101 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97125 1999 VG102 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97126 1999 VR105 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97127 1999 VW107 09/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97128 1999 VH108 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97129 1999 VB110 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
97130 1999 VN110 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97131 1999 VV111 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97132 1999 VQ114 09/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
97133 1999 VF115 09/11/1999 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
97134 1999 VG115 09/11/1999 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
97135 1999 VJ115 09/11/1999 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
97136 1999 VW115 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
97137 1999 VW121 04/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
97138 1999 VX123 05/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
97139 1999 VA130 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
97140 1999 VX132 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
97141 1999 VT133 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
97142 1999 VJ141 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
97143 1999 VW142 13/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
97144 1999 VM143 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97145 1999 VX144 13/11/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
97146 1999 VR147 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
97147 1999 VY148 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97148 1999 VY151 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
97149 1999 VM155 15/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
97150 1999 VW156 12/11/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97151 1999 VA159 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97152 1999 VU160 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97153 1999 VR161 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97154 1999 VA162 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97155 1999 VE163 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97156 1999 VT163 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
97157 1999 VP165 14/11/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97158 1999 VV166 14/11/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97159 1999 VP172 14/11/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97160 1999 VE182 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97161 1999 VV182 09/11/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
97162 1999 VW184 15/11/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97163 1999 VO186 15/11/1999 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
97164 1999 VX186 15/11/1999 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97165 1999 VG187 15/11/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97166 1999 VO187 15/11/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
97167 1999 VG188 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
97168 1999 VO188 15/11/1999 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
97169 1999 VZ192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
97170 1999 VP194 01/11/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
97171 1999 VE195 03/11/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
97172 1999 VM195 03/11/1999 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
97173 1999 VJ197 03/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
97174 1999 VL199 02/11/1999 Catalina CSS 8,2 km MPC · JPL
97175 1999 VT203 09/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
97176 1999 VV210 13/11/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
97177 1999 VG215 03/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
97178 1999 VO216 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97179 1999 VF223 05/11/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97180 1999 VH224 05/11/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97181 1999 VV228 03/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97182 1999 WC 16/11/1999 Sabino Canyon J. McGaha 4,4 km MPC · JPL
97183 1999 WR1 25/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,9 km MPC · JPL
97184 1999 WG3 19/11/1999 Kvistaberg UDAS 3,1 km MPC · JPL
97185 1999 WR4 28/11/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,8 km MPC · JPL
97186 Tore 1999 WP8 28/11/1999 Gnosca S. Sposetti 7,0 km MPC · JPL
97187 1999 WL10 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
97188 1999 WG12 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
97189 1999 WV12 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
97190 1999 WY14 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
97191 1999 WD16 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
97192 1999 WT16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
97193 1999 WV16 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
97194 1999 WR20 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
97195 1999 WC26 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
97196 1999 XR1 03/12/1999 Prescott P. G. Comba 3,5 km MPC · JPL
97197 1999 XB3 04/12/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
97198 1999 XJ3 04/12/1999 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
97199 1999 XD7 04/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
97200 1999 XK8 03/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL