Danh sách tiểu hành tinh/96101–96200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96101 3006 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
96102 3054 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,5 km MPC · JPL
96103 3132 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,8 km MPC · JPL
96104 3189 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96105 3225 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
96106 3313 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 1,9 km MPC · JPL
96107 4109 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
96108 4167 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96109 4192 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96110 4224 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 880 m MPC · JPL
96111 4243 T-2 29/09/1973 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
96112 5063 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 2,8 km MPC · JPL
96113 5083 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 3,5 km MPC · JPL
96114 5088 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
96115 5139 T-2 25/09/1973 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
96116 5412 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 3,4 km MPC · JPL
96117 5458 T-2 30/09/1973 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
96118 1087 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
96119 1091 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL
96120 1114 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96121 1127 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96122 1141 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,4 km MPC · JPL
96123 1184 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96124 2058 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 8,1 km MPC · JPL
96125 2152 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96126 2174 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96127 2202 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
96128 2220 T-3 17/10/1977 Palomar PLS 4,3 km MPC · JPL
96129 2248 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,1 km MPC · JPL
96130 2269 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,7 km MPC · JPL
96131 2276 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,3 km MPC · JPL
96132 2354 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96133 2488 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96134 3027 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,5 km MPC · JPL
96135 3054 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,2 km MPC · JPL
96136 3209 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
96137 3252 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
96138 3277 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
96139 3324 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,1 km MPC · JPL
96140 3339 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,0 km MPC · JPL
96141 3359 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,2 km MPC · JPL
96142 3425 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96143 3434 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
96144 3466 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96145 3808 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,9 km MPC · JPL
96146 3834 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
96147 3851 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
96148 3991 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,3 km MPC · JPL
96149 4125 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,0 km MPC · JPL
96150 4158 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 940 m MPC · JPL
96151 4239 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,9 km MPC · JPL
96152 4358 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,0 km MPC · JPL
96153 4651 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 7,2 km MPC · JPL
96154 5121 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,4 km MPC · JPL
96155 1973 HA 27/04/1973 Palomar A. R. Sandage 5,3 km MPC · JPL
96156 1974 CB 14/02/1974 Harvard Observatory Harvard Obs. 4,3 km MPC · JPL
96157 1978 UV4 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 1,5 km MPC · JPL
96158 1978 UE8 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 5,1 km MPC · JPL
96159 1978 VR3 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,1 km MPC · JPL
96160 1978 VW7 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
96161 1978 VS9 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
96162 1979 MN7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 3,3 km MPC · JPL
96163 1981 DJ1 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
96164 1981 EH6 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,9 km MPC · JPL
96165 1981 EL14 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
96166 1981 EW15 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
96167 1981 EG20 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,1 km MPC · JPL
96168 1981 ER23 03/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
96169 1981 EW23 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
96170 1981 EE29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,5 km MPC · JPL
96171 1981 ET32 08/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,3 km MPC · JPL
96172 1981 EN34 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
96173 1981 ED36 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
96174 1981 EF38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,2 km MPC · JPL
96175 1981 EY43 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
96176 1981 EZ44 07/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
96177 1984 BC 30/01/1984 Palomar E. F. Helin, R. S. Dunbar 3,4 km MPC · JPL
96178 Rochambeau 1987 SA4 29/09/1987 Anderson Mesa E. Bowell 2,6 km MPC · JPL
96179 1988 DX4 25/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
96180 1988 SR2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 10 km MPC · JPL
96181 1988 VW2 08/11/1988 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 2,1 km MPC · JPL
96182 1989 RT1 06/09/1989 Palomar E. F. Helin 2,6 km MPC · JPL
96183 1989 UG2 27/10/1989 Palomar E. F. Helin 3,0 km MPC · JPL
96184 1990 QH3 28/08/1990 Palomar H. E. Holt 4,8 km MPC · JPL
96185 1990 RJ7 13/09/1990 La Silla H. Debehogne 5,1 km MPC · JPL
96186 1990 SF8 22/09/1990 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96187 1990 UH4 16/10/1990 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
96188 1991 GC 08/04/1991 Palomar E. F. Helin 2,9 km MPC · JPL
96189 Pygmalion 1991 NT3 06/07/1991 La Silla H. Debehogne 3,6 km MPC · JPL
96190 1991 PD19 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
96191 1991 TK9 03/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
96192 Calgary 1991 TZ15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,6 km MPC · JPL
96193 Edmonton 1991 TG16 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,5 km MPC · JPL
96194 1991 VF6 02/11/1991 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
96195 1992 AW2 01/01/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96196 1992 EQ4 01/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96197 1992 EF6 01/03/1992 La Silla UESAC 4,1 km MPC · JPL
96198 1992 EF13 02/03/1992 La Silla UESAC 3,0 km MPC · JPL
96199 1992 EY24 04/03/1992 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96200 Oschin 1992 QR2 25/08/1992 Palomar A. Lowe 4,4 km MPC · JPL