Danh sách tiểu hành tinh/96801–96900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96801 1999 RC131 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96802 1999 RC134 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96803 1999 RH134 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96804 1999 RD137 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96805 1999 RR138 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96806 1999 RU142 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96807 1999 RK143 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96808 1999 RS148 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96809 1999 RV150 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96810 1999 RZ156 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96811 1999 RM157 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96812 1999 RZ161 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96813 1999 RP163 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96814 1999 RS163 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96815 1999 RN164 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96816 1999 RZ164 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
96817 1999 RK166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96818 1999 RW171 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96819 1999 RS175 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96820 1999 RY176 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96821 1999 RU180 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96822 1999 RY180 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
96823 1999 RK181 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96824 1999 RA182 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96825 1999 RA185 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96826 1999 RQ185 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96827 1999 RE186 09/09/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96828 1999 RT187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96829 1999 RW187 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96830 1999 RW189 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96831 1999 RU194 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96832 1999 RE195 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96833 1999 RL195 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
96834 1999 RG199 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96835 1999 RZ199 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96836 1999 RU200 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96837 1999 RC202 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
96838 1999 RQ202 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
96839 1999 RW202 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96840 1999 RQ203 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96841 1999 RP205 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96842 1999 RH208 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96843 1999 RN209 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96844 1999 RO209 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96845 1999 RU209 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96846 1999 RC211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96847 1999 RS211 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
96848 1999 RL221 05/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
96849 1999 RC224 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
96850 1999 RR225 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
96851 1999 RE229 07/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
96852 1999 RW235 08/09/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
96853 1999 RQ236 08/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
96854 1999 RD238 08/09/1999 Catalina CSS 5,4 km MPC · JPL
96855 1999 RK238 08/09/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
96856 1999 RX238 08/09/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
96857 1999 RQ242 04/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
96858 1999 SY1 18/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96859 1999 SE2 18/09/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
96860 1999 SG2 22/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
96861 1999 SC6 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96862 1999 SE7 29/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96863 1999 SE8 29/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96864 1999 SK9 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
96865 1999 SA10 30/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96866 1999 SV12 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
96867 1999 SA13 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96868 1999 SH15 30/09/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
96869 1999 SD19 30/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
96870 1999 SB21 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96871 1999 ST21 18/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96872 1999 TC2 02/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 3,8 km MPC · JPL
96873 1999 TH4 03/10/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96874 1999 TF8 06/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 5,3 km MPC · JPL
96875 1999 TE10 08/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,1 km MPC · JPL
96876 Andreamanna 1999 TY10 07/10/1999 Gnosca S. Sposetti 3,0 km MPC · JPL
96877 1999 TF13 10/10/1999 Oohira T. Urata 3,7 km MPC · JPL
96878 1999 TE16 11/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 2,8 km MPC · JPL
96879 1999 TG16 11/10/1999 Monte Agliale S. Donati 3,9 km MPC · JPL
96880 1999 TD18 10/10/1999 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
96881 1999 TD21 03/10/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
96882 1999 TQ23 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96883 1999 TA24 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96884 1999 TP25 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96885 1999 TK26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96886 1999 TT26 03/10/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96887 1999 TB32 04/10/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
96888 1999 TH34 01/10/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
96889 1999 TQ35 04/10/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
96890 1999 TE36 03/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
96891 1999 TC37 13/10/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
96892 1999 TY38 03/10/1999 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
96893 1999 TM39 03/10/1999 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
96894 1999 TV40 05/10/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
96895 1999 TY40 05/10/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
96896 1999 TM43 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96897 1999 TJ56 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
96898 1999 TV58 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
96899 1999 TB59 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
96900 1999 TC69 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL