Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/95701–95800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95701 2002 JH109 11/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
95702 2002 JY112 13/05/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
95703 2002 JY122 06/05/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
95704 2002 JS124 06/05/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
95705 2002 JA133 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95706 2002 JQ135 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95707 2002 KZ1 16/05/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95708 2002 KM2 17/05/2002 Palomar NEAT 6,9 km MPC · JPL
95709 2002 LM3 03/06/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
95710 2002 UJ38 31/10/2002 Needville Needville Obs. 1,6 km MPC · JPL
95711 2003 AK 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
95712 2003 AT2 02/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95713 2003 AJ60 05/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95714 2003 AB80 12/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
95715 2003 BJ17 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
95716 2003 BS20 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
95717 2003 BK25 25/01/2003 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
95718 2003 BX26 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
95719 2003 BG35 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95720 2003 BZ62 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95721 2003 CT7 01/02/2003 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95722 2003 CG13 03/02/2003 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
95723 2003 CP13 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
95724 2003 CH15 04/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
95725 2003 CR17 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
95726 2003 CO18 06/02/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95727 2003 DV5 21/02/2003 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
95728 2003 DZ13 26/02/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
95729 2003 DJ15 26/02/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95730 2003 DO18 20/02/2003 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
95731 2003 DR20 22/02/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
95732 2003 DS21 28/02/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95733 2003 DG22 28/02/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95734 2003 EJ4 06/03/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
95735 2003 EW4 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95736 2003 EX5 05/03/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
95737 2003 EN7 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
95738 2003 EH11 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95739 2003 ES14 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95740 2003 EB16 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95741 2003 EC17 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95742 2003 ES20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,9 km MPC · JPL
95743 2003 ET20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
95744 2003 EZ20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
95745 2003 EF22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95746 2003 EW22 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95747 2003 EG23 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95748 2003 ET24 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95749 2003 EB25 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95750 2003 ED28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95751 2003 EL28 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95752 2003 ER28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95753 2003 EZ28 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
95754 2003 EV29 06/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95755 2003 EC34 07/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
95756 2003 EK34 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95757 2003 EZ34 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95758 2003 EA35 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95759 2003 EE37 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
95760 2003 EF41 09/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
95761 2003 EK41 09/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95762 2003 EX43 06/03/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95763 2003 EO44 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
95764 2003 EC46 07/03/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
95765 2003 ED46 07/03/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95766 2003 EK46 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
95767 2003 EY46 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
95768 2003 EF47 08/03/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
95769 2003 EF48 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
95770 2003 EQ49 10/03/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95771 Lachat 2003 EZ49 09/03/2003 Vicques M. Ory 3,3 km MPC · JPL
95772 2003 EE52 11/03/2003 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
95773 2003 EC53 08/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
95774 2003 EQ53 09/03/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95775 2003 ET53 10/03/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
95776 2003 EM57 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
95777 2003 EW58 11/03/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95778 2003 EB59 12/03/2003 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
95779 2003 EH59 12/03/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95780 2003 EH60 07/03/2003 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 3,7 km MPC · JPL
95781 2003 EO60 12/03/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95782 Hansgraf 2003 FS3 24/03/2003 Needville J. Dellinger 1,8 km MPC · JPL
95783 2003 FJ6 27/03/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,7 km MPC · JPL
95784 2003 FS6 28/03/2003 La Silla G. Masi 1,6 km MPC · JPL
95785 Csányivilmos 2003 FV6 27/03/2003 Piszkéstető K. Sárneczky 3,2 km MPC · JPL
95786 2003 FN7 29/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
95787 2003 FJ12 22/03/2003 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
95788 2003 FL12 22/03/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
95789 2003 FY15 23/03/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
95790 2003 FA16 23/03/2003 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
95791 2003 FY18 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
95792 2003 FZ19 23/03/2003 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
95793 Brock 2003 FR20 23/03/2003 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
95794 2003 FN21 25/03/2003 Kvistaberg UDAS 2,5 km MPC · JPL
95795 2003 FT23 23/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
95796 2003 FM24 23/03/2003 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
95797 2003 FC27 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
95798 2003 FX28 24/03/2003 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
95799 2003 FN30 25/03/2003 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
95800 2003 FS30 25/03/2003 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL