Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/96401–96500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96401 1998 DX15 24/02/1998 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
96402 1998 DE18 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96403 1998 DT22 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96404 1998 DB28 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96405 1998 ES 02/03/1998 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
96406 1998 EW7 02/03/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
96407 1998 EU8 05/03/1998 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL
96408 1998 EV9 05/03/1998 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
96409 1998 EW10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
96410 1998 ER12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
96411 1998 EM13 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
96412 1998 EC14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96413 1998 ET14 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
96414 1998 EZ19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96415 1998 FX4 22/03/1998 Prescott P. G. Comba 1,4 km MPC · JPL
96416 1998 FD5 22/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96417 1998 FK6 18/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96418 1998 FC11 25/03/1998 Caussols ODAS 4,1 km MPC · JPL
96419 1998 FN16 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96420 1998 FL18 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
96421 1998 FJ30 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96422 1998 FO30 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96423 1998 FK31 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96424 1998 FX32 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96425 1998 FB35 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96426 1998 FE37 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96427 1998 FP42 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
96428 1998 FB43 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96429 1998 FN52 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96430 1998 FL55 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96431 1998 FW57 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96432 1998 FY58 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96433 1998 FH59 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96434 1998 FR63 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96435 1998 FT63 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
96436 1998 FS72 28/03/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,4 km MPC · JPL
96437 1998 FR77 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96438 1998 FQ78 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96439 1998 FB79 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
96440 1998 FD79 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
96441 1998 FL79 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96442 1998 FY90 24/03/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96443 1998 FA106 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96444 1998 FR106 31/03/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
96445 1998 FM115 31/03/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96446 1998 FS122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
96447 1998 FH135 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96448 1998 FS135 28/03/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96449 1998 GA1 03/04/1998 Oohira T. Urata 3,4 km MPC · JPL
96450 1998 GS6 02/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
96451 1998 GW7 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
96452 1998 GF9 02/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96453 1998 GP9 02/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96454 1998 HR 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96455 1998 HQ21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
96456 1998 HS22 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96457 1998 HC24 28/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
96458 1998 HV24 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96459 1998 HK34 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96460 1998 HJ36 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96461 1998 HS36 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
96462 1998 HP44 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
96463 1998 HW51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
96464 1998 HN54 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
96465 1998 HX69 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
96466 1998 HG72 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
96467 1998 HE80 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96468 1998 HQ81 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96469 1998 HQ99 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96470 1998 HR102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
96471 1998 HM104 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
96472 1998 HV107 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
96473 1998 HG118 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96474 1998 HE119 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96475 1998 HL126 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
96476 1998 HE127 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96477 1998 HA128 18/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96478 1998 HH129 19/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96479 1998 HS132 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96480 1998 HN139 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96481 1998 HX140 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96482 1998 HP144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
96483 1998 HS144 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
96484 1998 HJ146 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
96485 1998 HE147 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
96486 1998 HZ148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96487 1998 JU1 01/05/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
96488 1998 JO3 06/05/1998 Caussols ODAS 3,8 km MPC · JPL
96489 1998 KN6 23/05/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
96490 1998 KQ7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
96491 1998 KX7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
96492 1998 KL9 28/05/1998 Prescott P. G. Comba 4,1 km MPC · JPL
96493 1998 KN10 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
96494 1998 KE24 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
96495 1998 KH28 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
96496 1998 KT33 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
96497 1998 KD37 22/05/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
96498 1998 KJ40 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
96499 1998 KE55 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
96500 1998 KN57 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL