Danh sách tiểu hành tinh/95401–95500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95401 2002 CK199 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
95402 2002 CS199 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95403 2002 CC207 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95404 2002 CO207 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95405 2002 CN210 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95406 2002 CE212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95407 2002 CJ212 10/02/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
95408 2002 CT213 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95409 2002 CN215 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
95410 2002 CJ217 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
95411 2002 CY218 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95412 2002 CV219 10/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95413 2002 CB220 10/02/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
95414 2002 CR220 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95415 2002 CX220 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
95416 2002 CN221 10/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95417 2002 CP221 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95418 2002 CD224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95419 2002 CH224 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95420 2002 CQ226 05/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
95421 2002 CG229 08/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
95422 2002 CG232 08/02/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
95423 2002 CB236 09/02/2002 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
95424 2002 CY236 08/02/2002 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
95425 2002 CE237 10/02/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95426 2002 CM237 10/02/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95427 2002 CP237 10/02/2002 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
95428 2002 CF238 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95429 2002 CV238 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95430 2002 CW238 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95431 2002 CZ240 11/02/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95432 2002 CW241 11/02/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
95433 2002 CH242 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
95434 2002 CL242 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95435 2002 CK243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
95436 2002 CN243 11/02/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
95437 2002 CQ243 11/02/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
95438 2002 CD244 11/02/2002 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
95439 2002 CJ244 11/02/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
95440 2002 CS244 11/02/2002 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
95441 2002 CW244 11/02/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
95442 2002 CS247 15/02/2002 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
95443 2002 CW247 15/02/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95444 2002 CO248 14/02/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
95445 2002 CM254 05/02/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
95446 2002 CW254 06/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
95447 2002 CY255 06/02/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
95448 2002 CY256 04/02/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
95449 Frederickgregory 2002 CJ261 07/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 2,8 km MPC · JPL
95450 2002 CP272 08/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
95451 2002 CV277 07/02/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
95452 2002 CO280 07/02/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
95453 2002 CK284 09/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
95454 2002 CE289 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95455 2002 CY295 10/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,3 km MPC · JPL
95456 2002 CC301 11/02/2002 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
95457 2002 CD303 12/02/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
95458 2002 CD307 08/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95459 2002 CF307 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
95460 2002 DR 17/02/2002 Oaxaca J. M. Roe 1,7 km MPC · JPL
95461 2002 DZ2 21/02/2002 Fountain Hills C. W. Juels, P. R. Holvorcem 6,6 km MPC · JPL
95462 2002 DK5 16/02/2002 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
95463 2002 DS5 16/02/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
95464 2002 DY7 19/02/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
95465 2002 DR8 19/02/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
95466 2002 DB10 19/02/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95467 2002 DP10 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95468 2002 DT10 20/02/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
95469 2002 DS18 22/02/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
95470 2002 DW18 20/02/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
95471 2002 EE 03/03/2002 Farpoint G. Hug 4,6 km MPC · JPL
95472 2002 EG1 05/03/2002 Farpoint Farpoint Obs. 3,7 km MPC · JPL
95473 2002 EX2 06/03/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
95474 Andreajbarbieri 2002 EE4 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 2,4 km MPC · JPL
95475 2002 EB5 10/03/2002 Cima Ekar ADAS 6,1 km MPC · JPL
95476 2002 EY7 11/03/2002 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
95477 2002 ED11 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 9,5 km MPC · JPL
95478 2002 EK12 14/03/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,0 km MPC · JPL
95479 2002 ET13 03/03/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
95480 2002 ER15 05/03/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
95481 2002 EG16 06/03/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
95482 2002 EB19 06/03/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
95483 2002 EE19 09/03/2002 Palomar NEAT 8,9 km MPC · JPL
95484 2002 EF22 10/03/2002 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
95485 2002 ES22 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
95486 2002 ED23 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
95487 2002 ER24 05/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
95488 2002 EV25 10/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
95489 2002 EK29 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
95490 2002 EX29 09/03/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
95491 2002 EK30 09/03/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95492 2002 EQ30 09/03/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95493 2002 ES30 09/03/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
95494 2002 ES31 11/03/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
95495 2002 EK32 10/03/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
95496 2002 ET34 11/03/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
95497 2002 EB35 11/03/2002 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
95498 2002 EG35 11/03/2002 Haleakala NEAT 9,2 km MPC · JPL
95499 2002 ED38 10/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
95500 2002 EJ41 11/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL