Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/96301–96400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96301 1996 TK30 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
96302 1996 TL39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
96303 1996 UM5 17/10/1996 La Silla C.-I. Lagerkvist 1,1 km MPC · JPL
96304 1996 VH16 05/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96305 1996 VC36 10/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96306 1996 WO2 20/11/1996 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
96307 1996 XT2 04/12/1996 Pleiade P. Antolini, F. Castellani 5,2 km MPC · JPL
96308 1996 XX22 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96309 1996 XG23 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
96310 1996 XA26 14/12/1996 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
96311 1996 XW27 11/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96312 1996 XS35 12/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
96313 1997 AL3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
96314 1997 AL6 08/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
96315 1997 AP10 09/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96316 1997 AA21 11/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
96317 1997 BW2 30/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
96318 1997 CN1 01/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
96319 1997 CL5 01/02/1997 Chichibu N. Satō 4,6 km MPC · JPL
96320 1997 CV15 06/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
96321 1997 CW16 06/02/1997 Chichibu N. Satō 3,7 km MPC · JPL
96322 1997 CN20 12/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
96323 1997 CE26 14/02/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
96324 1997 EV2 04/03/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,9 km MPC · JPL
96325 1997 EG7 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
96326 1997 EN11 03/03/1997 Xinglong SCAP 3,6 km MPC · JPL
96327 Ullmann 1997 EJ50 05/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96328 1997 GC 02/04/1997 Ondřejov L. Kotková 2,9 km MPC · JPL
96329 1997 GY8 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
96330 1997 GW9 03/04/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
96331 1997 GC21 06/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
96332 1997 GQ34 03/04/1997 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
96333 1997 GL36 06/04/1997 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
96334 1997 HH3 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96335 1997 JW9 09/05/1997 Mauna Kea C. Veillet 4,0 km MPC · JPL
96336 1997 KT3 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
96337 1997 LG2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
96338 1997 LF5 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
96339 1997 MD5 29/06/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96340 1997 NV4 08/07/1997 Caussols ODAS 4,8 km MPC · JPL
96341 1997 OX1 31/07/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,8 km MPC · JPL
96342 1997 PF2 08/08/1997 Ondřejov P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
96343 1997 RS1 03/09/1997 Bédoin P. Antonini 6,6 km MPC · JPL
96344 Scottweaver 1997 RH3 05/09/1997 Alfred University A. Robbins 1,5 km MPC · JPL
96345 1997 RF5 08/09/1997 Caussols ODAS 8,0 km MPC · JPL
96346 1997 SC10 23/09/1997 Xinglong SCAP 2,2 km MPC · JPL
96347 1997 SS16 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
96348 Toshiyukimariko 1997 TU26 07/10/1997 Nanyo T. Okuni 2,4 km MPC · JPL
96349 1997 US7 23/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
96350 1997 UA15 26/10/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 2,3 km MPC · JPL
96351 1997 UA18 28/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96352 1997 VH2 01/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
96353 1997 VF3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
96354 1997 VO3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,6 km MPC · JPL
96355 1997 VR6 11/11/1997 Kleť Kleť Obs. 1,4 km MPC · JPL
96356 1997 VH8 10/11/1997 Ondřejov L. Kotková 1,5 km MPC · JPL
96357 1997 WE5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96358 1997 WK5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
96359 1997 WP10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
96360 1997 WW10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
96361 1997 WG12 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
96362 1997 WH13 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96363 1997 WD16 25/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
96364 1997 WD18 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96365 1997 WY25 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
96366 1997 WS37 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
96367 1997 WK53 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
96368 1997 XH2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,7 km MPC · JPL
96369 1997 XM2 03/12/1997 Chichibu N. Satō 1,8 km MPC · JPL
96370 1997 XS5 01/12/1997 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
96371 1997 XC8 07/12/1997 Caussols ODAS 1,7 km MPC · JPL
96372 1997 YP4 24/12/1997 Chichibu N. Satō 1,6 km MPC · JPL
96373 1997 YH7 27/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
96374 1997 YZ13 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,0 km MPC · JPL
96375 1997 YS17 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
96376 1998 AY 05/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 1,8 km MPC · JPL
96377 1998 AU6 04/01/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
96378 1998 BA 16/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
96379 1998 BH 18/01/1998 Modra P. Kolény, L. Kornoš 1,6 km MPC · JPL
96380 1998 BG1 19/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
96381 1998 BS5 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
96382 1998 BW7 22/01/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 1,4 km MPC · JPL
96383 1998 BJ15 24/01/1998 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
96384 1998 BG17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96385 1998 BC25 28/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
96386 1998 BO41 26/01/1998 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
96387 1998 BW41 19/01/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,0 km MPC · JPL
96388 1998 BD42 26/01/1998 Dossobuono L. Lai 1,9 km MPC · JPL
96389 1998 BA48 26/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
96390 1998 CQ1 06/02/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,4 km MPC · JPL
96391 1998 CZ1 06/02/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
96392 1998 DH 17/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 3,2 km MPC · JPL
96393 1998 DF1 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
96394 1998 DC12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96395 1998 DF12 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96396 1998 DQ12 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
96397 1998 DT13 27/02/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
96398 1998 DX13 27/02/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
96399 1998 DE15 22/02/1998 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
96400 1998 DK15 22/02/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL