Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/97301–97400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
97301 1999 XN186 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
97302 1999 XS189 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97303 1999 XL190 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97304 1999 XQ190 12/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
97305 1999 XU191 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97306 1999 XH192 12/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97307 1999 XL192 12/12/1999 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
97308 1999 XT192 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97309 1999 XG196 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97310 1999 XU197 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
97311 1999 XB198 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97312 1999 XQ201 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97313 1999 XM206 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97314 1999 XV206 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
97315 1999 XA211 13/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
97316 1999 XC212 13/12/1999 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
97317 1999 XS213 14/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
97318 1999 XW214 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
97319 1999 XH215 14/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97320 1999 XM219 15/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
97321 1999 XO220 14/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97322 1999 XQ231 08/12/1999 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
97323 1999 XU232 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
97324 1999 XE235 04/12/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
97325 1999 XM241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
97326 1999 XN241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
97327 1999 XZ241 13/12/1999 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
97328 1999 XJ242 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
97329 1999 XO243 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
97330 1999 XE245 05/12/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
97331 1999 XV245 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97332 1999 XN249 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
97333 1999 XW256 07/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
97334 1999 XY256 07/12/1999 Catalina CSS 5,0 km MPC · JPL
97335 1999 YF 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97336 Thomasafleming 1999 YB1 16/12/1999 Grasslands J. McGaha 1,9 km MPC · JPL
97337 1999 YA3 17/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97338 1999 YM12 27/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
97339 1999 YN14 30/12/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
97340 1999 YS27 30/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97341 2000 AU1 02/01/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 4,3 km MPC · JPL
97342 2000 AH4 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
97343 2000 AW6 02/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97344 2000 AZ7 02/01/2000 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
97345 2000 AO8 02/01/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
97346 2000 AF10 03/01/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
97347 2000 AX11 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97348 2000 AB12 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97349 2000 AM14 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97350 2000 AT14 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97351 2000 AX18 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97352 2000 AL21 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
97353 2000 AE23 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
97354 2000 AZ24 03/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97355 2000 AX25 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97356 2000 AY27 05/01/2000 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 2,6 km MPC · JPL
97357 2000 AA29 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
97358 2000 AA30 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
97359 2000 AC32 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97360 2000 AG32 03/01/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
97361 2000 AV32 03/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97362 2000 AR34 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97363 2000 AS36 03/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97364 2000 AZ42 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
97365 2000 AB43 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97366 2000 AZ47 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97367 2000 AS51 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97368 2000 AG52 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
97369 2000 AF55 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
97370 2000 AF58 04/01/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
97371 2000 AO58 04/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97372 2000 AB62 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
97373 2000 AE63 04/01/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
97374 2000 AS65 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97375 2000 AX66 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
97376 2000 AF67 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
97377 2000 AL67 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
97378 2000 AN67 04/01/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
97379 2000 AJ69 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
97380 2000 AR69 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
97381 2000 AO72 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97382 2000 AS72 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
97383 2000 AJ76 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97384 2000 AF82 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
97385 2000 AE85 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
97386 2000 AQ86 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
97387 2000 AY88 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
97388 2000 AU90 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97389 2000 AZ96 04/01/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
97390 2000 AD99 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
97391 2000 AZ100 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
97392 2000 AE101 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
97393 2000 AK101 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
97394 2000 AR102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
97395 2000 AT102 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
97396 2000 AK103 05/01/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
97397 2000 AG106 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
97398 2000 AR108 05/01/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
97399 2000 AR115 05/01/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
97400 2000 AG124 05/01/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL