Danh sách tiểu hành tinh/96201–96300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
96201 1992 RK3 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
96202 1992 RR7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
96203 1992 SH3 24/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
96204 1992 SN5 25/09/1992 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
96205 Ararat 1992 ST16 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
96206 Eschenberg 1992 SU17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 5,6 km MPC · JPL
96207 1993 FK4 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96208 1993 FY6 17/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
96209 1993 FA9 17/03/1993 La Silla UESAC 1,9 km MPC · JPL
96210 1993 FR14 17/03/1993 La Silla UESAC 2,5 km MPC · JPL
96211 1993 FU23 21/03/1993 La Silla UESAC 5,8 km MPC · JPL
96212 1993 FK27 21/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
96213 1993 FZ30 19/03/1993 La Silla UESAC 1,8 km MPC · JPL
96214 1993 FB42 19/03/1993 La Silla UESAC 2,3 km MPC · JPL
96215 1993 QR9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
96216 1993 RM1 15/09/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
96217 Gronchi 1993 RP2 14/09/1993 Cima Ekar A. Boattini, V. Goretti 2,2 km MPC · JPL
96218 1993 RZ14 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 940 m MPC · JPL
96219 1993 SH5 19/09/1993 Caussols E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
96220 1993 SY13 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
96221 1993 TC2 15/10/1993 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,5 km MPC · JPL
96222 1993 TU9 12/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
96223 1993 TG14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
96224 1993 TY17 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
96225 1993 TP18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
96226 1993 TS18 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
96227 1993 TS22 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
96228 1993 TV25 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
96229 1993 TE30 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
96230 1993 TZ35 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
96231 1993 TF39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96232 1993 TU39 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
96233 1993 TA41 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
96234 1993 UG 20/10/1993 Palomar E. F. Helin 1,7 km MPC · JPL
96235 1993 UB5 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
96236 1993 UL7 20/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
96237 1993 VL1 04/11/1993 Siding Spring R. H. McNaught 7,2 km MPC · JPL
96238 1994 AF4 04/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96239 1994 AC7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 7,4 km MPC · JPL
96240 1994 AE7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
96241 1994 AG7 07/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
96242 1994 AB17 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96243 1994 CF6 12/02/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
96244 1994 CA16 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96245 1994 CA18 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
96246 1994 JZ5 04/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
96247 1994 PT3 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
96248 1994 PX6 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
96249 1994 PD22 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 980 m MPC · JPL
96250 1994 PE25 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
96251 1994 RL26 05/09/1994 La Silla E. W. Elst 4,8 km MPC · JPL
96252 1994 WB6 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96253 1995 BY1 28/01/1995 Oohira T. Urata 2,2 km MPC · JPL
96254 Hoyo 1995 DT2 27/02/1995 Kuma Kogen A. Nakamura 1,6 km MPC · JPL
96255 1995 ES6 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
96256 1995 HS2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
96257 1995 JE 03/05/1995 La Silla S. Mottola 1,8 km MPC · JPL
96258 1995 KQ4 27/05/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96259 1995 MV1 23/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96260 1995 MW3 29/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
96261 1995 OA4 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96262 1995 PF 01/08/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,8 km MPC · JPL
96263 1995 SE2 23/09/1995 Bologna San Vittore Obs. 2,7 km MPC · JPL
96264 1995 SF17 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
96265 1995 SX23 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
96266 1995 SB33 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96267 1995 SK48 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
96268 Tomcarr 1995 SA55 20/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,7 km MPC · JPL
96269 1995 SA67 17/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
96270 1995 SY68 27/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
96271 1995 SH79 21/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
96272 1995 SZ88 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
96273 1995 UD15 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
96274 1995 UB32 21/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
96275 1995 UG66 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
96276 1995 VG11 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
96277 1995 WN4 20/11/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
96278 1995 WN19 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
96279 1995 WE20 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
96280 1995 WZ31 19/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
96281 1995 WC37 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
96282 1995 WX38 23/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
96283 1995 YQ5 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
96284 1995 YY9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
96285 1995 YG23 20/12/1995 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
96286 1996 AE13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
96287 1996 BW8 20/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
96288 1996 GD6 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
96289 1996 HZ12 17/04/1996 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
96290 1996 HZ17 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
96291 1996 HQ20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,3 km MPC · JPL
96292 1996 HR20 18/04/1996 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
96293 1996 HV22 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
96294 1996 JE2 11/05/1996 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
96295 1996 JF7 11/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 19 km MPC · JPL
96296 1996 OK1 20/07/1996 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
96297 1996 RY25 13/09/1996 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
96298 1996 RE26 06/09/1996 Siding Spring G. J. Garradd 2,9 km MPC · JPL
96299 1996 SO 18/09/1996 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
96300 1996 SC8 21/09/1996 Xinglong SCAP 1,3 km MPC · JPL