Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/95601–95700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
95601 2002 FJ28 20/03/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
95602 2002 FB29 20/03/2002 Socorro LINEAR 9,8 km MPC · JPL
95603 2002 FT29 20/03/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95604 2002 FG30 20/03/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
95605 2002 FL30 20/03/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95606 2002 FW30 20/03/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
95607 2002 FZ31 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
95608 2002 FL34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
95609 2002 FN34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
95610 2002 FQ34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
95611 2002 FS34 20/03/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
95612 2002 FA35 20/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
95613 2002 FG37 30/03/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
95614 2002 FQ37 31/03/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
95615 2002 FY38 31/03/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
95616 2002 GJ7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
95617 2002 GP7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,9 km MPC · JPL
95618 2002 GW7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 8,5 km MPC · JPL
95619 2002 GZ7 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
95620 2002 GC9 14/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,9 km MPC · JPL
95621 2002 GP14 15/04/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
95622 2002 GU18 14/04/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
95623 2002 GT23 15/04/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
95624 2002 GP24 13/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
95625 2002 GX32 08/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie, A. B. Jordan, J. L. Elliot 147 km MPC · JPL
95626 2002 GZ32 13/04/2002 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 231 km MPC · JPL
95627 2002 GK34 01/04/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
95628 2002 GA35 02/04/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
95629 2002 GM35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 8,1 km MPC · JPL
95630 2002 GY35 02/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
95631 2002 GR37 03/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
95632 2002 GO42 04/04/2002 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
95633 2002 GX42 04/04/2002 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
95634 2002 GO48 04/04/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
95635 2002 GC51 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
95636 2002 GA55 05/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95637 2002 GQ55 05/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
95638 2002 GP63 08/04/2002 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
95639 2002 GE67 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95640 2002 GC80 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
95641 2002 GS81 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95642 2002 GV82 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95643 2002 GT83 10/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95644 2002 GC88 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95645 2002 GR88 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95646 2002 GX93 09/04/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95647 2002 GO95 09/04/2002 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
95648 2002 GX97 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95649 2002 GX98 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
95650 2002 GA99 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
95651 2002 GQ101 10/04/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
95652 2002 GF102 10/04/2002 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
95653 2002 GM106 11/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
95654 2002 GG107 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
95655 2002 GL108 11/04/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
95656 2002 GL109 11/04/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
95657 2002 GX109 09/04/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95658 2002 GF115 11/04/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95659 2002 GF123 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
95660 2002 GE125 12/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95661 2002 GX125 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95662 2002 GE132 12/04/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
95663 2002 GB133 12/04/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
95664 2002 GD136 12/04/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95665 2002 GO139 13/04/2002 Needville Needville Obs. 4,6 km MPC · JPL
95666 2002 GZ141 13/04/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
95667 2002 GO146 13/04/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
95668 2002 GT160 15/04/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
95669 2002 GE161 15/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
95670 2002 GR161 14/04/2002 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
95671 2002 GC163 14/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
95672 2002 GX170 10/04/2002 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
95673 2002 GY170 10/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95674 2002 GW173 10/04/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95675 2002 GZ173 10/04/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
95676 2002 GR174 11/04/2002 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
95677 2002 GJ177 12/04/2002 Palomar M. White, M. Collins 1,8 km MPC · JPL
95678 2002 HM 16/04/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 6,4 km MPC · JPL
95679 2002 HX 16/04/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
95680 2002 HU2 16/04/2002 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
95681 2002 HP9 17/04/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95682 2002 HZ16 19/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
95683 2002 JA 02/05/2002 Siding Spring R. H. McNaught 4,4 km MPC · JPL
95684 2002 JN14 07/05/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
95685 2002 JW20 08/05/2002 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
95686 2002 JZ21 06/05/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
95687 2002 JK23 08/05/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
95688 2002 JO25 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
95689 2002 JG40 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95690 2002 JG44 09/05/2002 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
95691 2002 JK46 09/05/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
95692 2002 JD62 08/05/2002 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
95693 2002 JA70 07/05/2002 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
95694 2002 JS70 08/05/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
95695 2002 JV70 08/05/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
95696 2002 JU75 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
95697 2002 JQ77 11/05/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
95698 2002 JM79 11/05/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
95699 2002 JA84 11/05/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
95700 2002 JP88 11/05/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL