Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/94401–94500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94401 2001 ST270 16/09/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
94402 2001 SW277 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
94403 2001 SM286 21/09/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
94404 2001 SO287 30/09/2001 Emerald Lane L. Ball 1,1 km MPC · JPL
94405 2001 SX306 20/09/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
94406 2001 SR347 25/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94407 2001 TC6 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
94408 2001 TF9 09/10/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94409 2001 TU10 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94410 2001 TU12 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94411 2001 TA17 13/10/2001 Ametlla de Mar J. Nomen 1,2 km MPC · JPL
94412 2001 TM18 14/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,0 km MPC · JPL
94413 2001 TN20 09/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94414 2001 TX23 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94415 2001 TY28 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94416 2001 TZ28 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94417 2001 TL31 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94418 2001 TJ32 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94419 2001 TE33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94420 2001 TO33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94421 2001 TY33 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94422 2001 TY36 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94423 2001 TR37 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94424 2001 TW39 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94425 2001 TD40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94426 2001 TF40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94427 2001 TG40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94428 2001 TH40 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94429 2001 TK41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94430 2001 TM41 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94431 2001 TZ41 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94432 2001 TC43 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94433 2001 TL44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94434 2001 TN44 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94435 2001 TS44 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94436 2001 TP46 15/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94437 2001 TO53 13/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
94438 2001 TV62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94439 2001 TY62 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94440 2001 TH65 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
94441 2001 TL68 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94442 2001 TL72 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94443 2001 TD76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94444 2001 TK76 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94445 2001 TM79 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94446 2001 TE90 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94447 2001 TQ94 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94448 2001 TV96 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94449 2001 TJ101 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94450 2001 TG103 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94451 2001 TD105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94452 2001 TV105 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94453 2001 TD106 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94454 2001 TG106 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94455 2001 TD107 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94456 2001 TY107 13/10/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94457 2001 TC111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94458 2001 TQ111 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94459 2001 TU113 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
94460 2001 TC114 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94461 2001 TN116 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94462 2001 TR126 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
94463 2001 TH127 12/10/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,1 km MPC · JPL
94464 2001 TM127 12/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
94465 2001 TB152 10/10/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
94466 2001 TH155 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
94467 2001 TS164 11/10/2001 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
94468 2001 TS165 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94469 2001 TC166 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94470 2001 TB169 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94471 2001 TD178 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94472 2001 TD183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94473 2001 TP188 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94474 2001 TR189 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94475 2001 TJ190 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94476 2001 TT190 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94477 2001 TF192 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94478 2001 TV194 15/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94479 2001 TV224 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94480 2001 UN4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 4,5 km MPC · JPL
94481 2001 UO4 17/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,1 km MPC · JPL
94482 2001 UV6 18/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,3 km MPC · JPL
94483 2001 UP10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
94484 2001 UR10 21/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,3 km MPC · JPL
94485 2001 UU11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,5 km MPC · JPL
94486 2001 UV11 23/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
94487 2001 UA14 24/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,7 km MPC · JPL
94488 2001 UW23 18/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94489 2001 UN33 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94490 2001 UO34 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94491 2001 UF36 16/10/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94492 2001 UV36 16/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94493 2001 UB42 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94494 2001 UG46 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94495 2001 US46 17/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94496 2001 UW48 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94497 2001 UB50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94498 2001 UM50 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94499 2001 UB51 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94500 2001 US51 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL