Danh sách tiểu hành tinh/94301–94400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94301 2001 EF8 02/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
94302 2001 EY15 15/03/2001 Oizumi T. Kobayashi 11 km MPC · JPL
94303 2001 EH17 15/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
94304 2001 ER24 13/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
94305 2001 FX2 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94306 2001 FS11 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,2 km MPC · JPL
94307 2001 FJ13 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
94308 2001 FD15 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
94309 2001 FX33 18/03/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
94310 2001 FJ34 18/03/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94311 2001 FG35 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94312 2001 FP37 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94313 2001 FE41 18/03/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
94314 2001 FV49 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94315 2001 FA59 19/03/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94316 2001 FY63 19/03/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
94317 2001 FG64 19/03/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94318 2001 FD97 16/03/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94319 2001 FX100 17/03/2001 Prescott P. G. Comba 4,7 km MPC · JPL
94320 2001 FH109 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
94321 2001 FA111 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
94322 2001 FW111 18/03/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94323 2001 FS121 27/03/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
94324 2001 FB127 26/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94325 2001 FW138 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
94326 2001 FW139 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
94327 2001 FN140 21/03/2001 Haleakala NEAT 7,8 km MPC · JPL
94328 2001 FQ152 26/03/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
94329 2001 FG156 26/03/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
94330 2001 FV162 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94331 2001 FR177 18/03/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94332 2001 KF 16/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94333 2001 KZ52 18/05/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,6 km MPC · JPL
94334 2001 OU85 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
94335 2001 OV91 31/07/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94336 2001 PE16 09/08/2001 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
94337 2001 QQ22 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94338 2001 QA28 16/08/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94339 2001 QY60 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94340 2001 QN73 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94341 2001 QM74 16/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94342 2001 QS75 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94343 2001 QB76 16/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94344 2001 QN83 17/08/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
94345 2001 QB86 17/08/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
94346 2001 QU88 19/08/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
94347 2001 QW88 19/08/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94348 2001 QL93 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94349 2001 QC102 18/08/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94350 2001 QU104 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94351 2001 QA107 22/08/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94352 2001 QD169 26/08/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
94353 2001 QY169 22/08/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
94354 2001 QG171 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94355 2001 QS177 25/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
94356 Naruto 2001 QE178 28/08/2001 Kuma Kogen A. Nakamura 2,4 km MPC · JPL
94357 2001 QZ178 27/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
94358 2001 QE219 23/08/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
94359 2001 QC249 24/08/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94360 2001 RW15 08/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94361 2001 RT22 07/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94362 2001 RS46 11/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94363 2001 RK47 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94364 2001 RG68 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94365 2001 RN70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94366 2001 RS70 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94367 2001 RK72 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94368 2001 RN78 10/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94369 2001 RE137 12/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94370 2001 RA148 10/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
94371 2001 SZ9 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
94372 2001 SH11 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94373 2001 SQ29 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94374 2001 SO33 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
94375 2001 SQ39 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94376 2001 SW54 16/09/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
94377 2001 SR61 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94378 2001 SU68 17/09/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94379 2001 SY68 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94380 2001 SD69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
94381 2001 ST69 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94382 2001 SC71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
94383 2001 SO71 17/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94384 2001 SR106 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
94385 2001 SC107 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94386 2001 SL108 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
94387 2001 SP108 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
94388 2001 SH111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
94389 2001 SJ111 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
94390 2001 SW112 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,6 km MPC · JPL
94391 2001 SE113 18/09/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,4 km MPC · JPL
94392 2001 SU133 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94393 2001 SR160 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94394 2001 SG168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94395 2001 SR168 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
94396 2001 SN213 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
94397 2001 ST245 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
94398 2001 SH254 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
94399 2001 SK261 20/09/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
94400 Hongdaeyong 2001 SG267 25/09/2001 Bohyunsan Y.-B. Jeon, Y.-H. Park, K.-J. Choo 1,1 km MPC · JPL