Danh sách tiểu hành tinh/94201–94300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
94201 2001 BE18 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94202 2001 BF20 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94203 2001 BF22 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
94204 2001 BR24 20/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94205 2001 BM25 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94206 2001 BS26 20/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94207 2001 BH27 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
94208 2001 BA29 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94209 2001 BB33 20/01/2001 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
94210 2001 BK33 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
94211 2001 BG34 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94212 2001 BV34 20/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94213 2001 BM35 23/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 6,7 km MPC · JPL
94214 2001 BV35 18/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
94215 2001 BO42 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94216 2001 BT42 19/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
94217 2001 BH44 19/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94218 2001 BK45 20/01/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94219 2001 BP45 21/01/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
94220 2001 BF46 21/01/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
94221 2001 BD47 21/01/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
94222 2001 BE48 21/01/2001 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
94223 2001 BU53 17/01/2001 Calar Alto Calar Alto Obs. 5,1 km MPC · JPL
94224 2001 BA57 19/01/2001 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
94225 2001 BO59 26/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
94226 2001 BA61 26/01/2001 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
94227 2001 BK61 26/01/2001 Haleakala NEAT 8,4 km MPC · JPL
94228 Leesuikwan 2001 BU61 31/01/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 4,8 km MPC · JPL
94229 2001 BR62 29/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
94230 2001 BU63 29/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
94231 2001 BQ65 26/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94232 2001 BG67 30/01/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
94233 2001 BG68 31/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94234 2001 BE74 31/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
94235 2001 BO74 31/01/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94236 2001 BU75 26/01/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
94237 2001 BJ78 24/01/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
94238 2001 CM6 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94239 2001 CT6 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94240 2001 CO7 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94241 2001 CC8 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94242 2001 CE9 01/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94243 2001 CB10 03/02/2001 Piera J. Guarro i Fló 9,9 km MPC · JPL
94244 2001 CP10 01/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94245 2001 CW11 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94246 2001 CP15 01/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94247 2001 CA18 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
94248 2001 CX21 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
94249 2001 CN24 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
94250 2001 CZ26 01/02/2001 Haleakala NEAT 7,9 km MPC · JPL
94251 2001 CS27 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
94252 2001 CF28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,5 km MPC · JPL
94253 2001 CN28 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,6 km MPC · JPL
94254 2001 CS29 02/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
94255 2001 CX30 02/02/2001 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
94256 2001 CS33 13/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
94257 2001 CJ35 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94258 2001 CZ36 14/02/2001 Ondřejov L. Kotková 6,1 km MPC · JPL
94259 2001 CQ38 13/02/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
94260 2001 CJ40 13/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
94261 2001 CL40 13/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
94262 2001 CK43 15/02/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
94263 2001 CC44 15/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
94264 2001 CG44 15/02/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
94265 2001 CU45 15/02/2001 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
94266 2001 DO 16/02/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 11 km MPC · JPL
94267 2001 DR3 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94268 2001 DR10 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
94269 2001 DS18 16/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
94270 2001 DZ19 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
94271 2001 DO21 16/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94272 2001 DB24 17/02/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
94273 2001 DR29 17/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94274 2001 DC30 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
94275 2001 DN34 19/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
94276 2001 DQ34 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,5 km MPC · JPL
94277 2001 DR35 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
94278 2001 DT36 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
94279 2001 DD40 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94280 2001 DG42 19/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
94281 2001 DN44 19/02/2001 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
94282 2001 DO46 19/02/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
94283 2001 DJ48 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
94284 2001 DW51 16/02/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
94285 2001 DY51 16/02/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
94286 2001 DK58 17/02/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
94287 2001 DU60 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94288 2001 DY62 19/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94289 2001 DD68 19/02/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
94290 2001 DQ79 20/02/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
94291 Django 2001 DX86 28/02/2001 Badlands R. Dyvig 5,6 km MPC · JPL
94292 2001 DN95 18/02/2001 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
94293 2001 DT95 17/02/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
94294 2001 DY96 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
94295 2001 DD97 17/02/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
94296 2001 DK101 16/02/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
94297 2001 DZ102 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
94298 2001 DW105 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,1 km MPC · JPL
94299 2001 DB108 16/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
94300 2001 ED1 01/03/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL