Danh sách tiểu hành tinh/90501–90600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90501 2004 EM4 11/03/2004 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
90502 Buratti 2004 EM7 12/03/2004 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
90503 Japhethboyce 2004 EP10 15/03/2004 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
90504 2004 EC14 11/03/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
90505 2004 EM16 12/03/2004 Cordell-Lorenz Cordell–Lorenz Obs. 1,8 km MPC · JPL
90506 2004 EU17 12/03/2004 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
90507 2004 EY17 12/03/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
90508 2004 EE18 12/03/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90509 2004 EN18 13/03/2004 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
90510 2004 EW20 15/03/2004 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
90511 2004 EZ31 14/03/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
90512 2004 EF37 13/03/2004 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
90513 2004 EZ37 14/03/2004 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
90514 2004 EU42 15/03/2004 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90515 2004 ES56 14/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
90516 2004 EO59 15/03/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
90517 2004 EF60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
90518 2004 EL60 15/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90519 2004 EA64 13/03/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
90520 2004 EZ65 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90521 2004 EK66 14/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90522 2004 EA74 15/03/2004 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
90523 2004 EX79 12/03/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
90524 2004 EV92 15/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90525 Karijanberg 2004 FB2 17/03/2004 Wrightwood J. W. Young 1,5 km MPC · JPL
90526 Paullorenz 2004 FQ11 16/03/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90527 2004 FB15 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
90528 Raywhite 2004 FE19 16/03/2004 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
90529 2004 FN19 16/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90530 2004 FX20 16/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90531 2004 FY25 17/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90532 2004 FC28 17/03/2004 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
90533 Laurentblind 2004 FB29 28/03/2004 Ottmarsheim C. Rinner 2,9 km MPC · JPL
90534 2004 FW39 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
90535 2004 FC42 17/03/2004 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
90536 2004 FU45 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90537 2004 FU46 17/03/2004 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
90538 2004 FE65 19/03/2004 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90539 2004 FH68 20/03/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90540 2004 FH92 17/03/2004 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90541 2004 FD93 19/03/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
90542 2004 FG94 22/03/2004 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
90543 2004 FO94 18/03/2004 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
90544 2004 FW95 23/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90545 2004 FG97 23/03/2004 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90546 2004 FW109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
90547 2004 FY109 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
90548 2004 FD110 24/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
90549 2004 FP110 25/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
90550 2004 FS116 23/03/2004 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
90551 2004 FR121 23/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90552 2004 FM124 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90553 2004 FQ126 27/03/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90554 2004 FE129 28/03/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90555 2004 FM131 22/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
90556 2004 FO138 16/03/2004 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90557 2004 FK141 27/03/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90558 2004 FV142 27/03/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
90559 2004 FW142 27/03/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
90560 2004 FY142 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90561 2004 FQ143 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90562 2004 FR143 28/03/2004 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90563 2004 FL147 29/03/2004 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90564 Markjarnyk 2004 GJ2 12/04/2004 Siding Spring SSS 8,1 km MPC · JPL
90565 2004 GA3 09/04/2004 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
90566 2004 GS5 11/04/2004 Palomar NEAT 7,2 km MPC · JPL
90567 2004 GC9 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
90568 2004 GV9 13/04/2004 Palomar NEAT 770 km MPC · JPL
90569 2004 GY14 14/04/2004 Needville Needville Obs. 17 km MPC · JPL
90570 2004 GO15 14/04/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90571 2004 GQ15 14/04/2004 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
90572 2004 GN17 11/04/2004 Palomar NEAT 9,7 km MPC · JPL
90573 2004 GH18 12/04/2004 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
90574 2004 GS21 11/04/2004 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
90575 2004 GE23 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
90576 2004 GA29 10/04/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
90577 2004 GK33 12/04/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90578 2004 GM36 13/04/2004 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
90579 Gordonnelson 2004 GF39 15/04/2004 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
90580 2004 GE73 15/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
90581 2004 HJ6 17/04/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
90582 2004 HU28 20/04/2004 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90583 2004 HW52 24/04/2004 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
90584 2030 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,8 km MPC · JPL
90585 2032 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
90586 2035 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,4 km MPC · JPL
90587 2182 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
90588 2209 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90589 2587 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
90590 2624 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
90591 2659 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 1,6 km MPC · JPL
90592 2801 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,1 km MPC · JPL
90593 3003 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 6,9 km MPC · JPL
90594 3563 P-L 17/10/1960 Palomar PLS 7,6 km MPC · JPL
90595 4033 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90596 4229 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,7 km MPC · JPL
90597 4248 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
90598 4253 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
90599 4542 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 5,9 km MPC · JPL
90600 4560 P-L 24/09/1960 Palomar PLS 4,6 km MPC · JPL