Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/90401–90500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90401 2003 YJ43 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90402 2003 YW43 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90403 2003 YE45 21/12/2003 Catalina CSS 570 m MPC · JPL
90404 2003 YO53 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90405 2003 YW53 19/12/2003 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
90406 2003 YW61 19/12/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90407 2003 YB73 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
90408 2003 YG79 18/12/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90409 2003 YT80 18/12/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
90410 2003 YS84 19/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
90411 2003 YH85 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90412 2003 YY90 20/12/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90413 2003 YD98 19/12/2003 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90414 Karpov 2003 YP110 19/12/2003 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,5 km MPC · JPL
90415 2003 YU113 23/12/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90416 2003 YK118 28/12/2003 Socorro LINEAR 970 m MPC · JPL
90417 2003 YF137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
90418 2003 YJ137 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
90419 2003 YA138 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90420 2003 YX138 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
90421 2003 YD139 27/12/2003 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
90422 2003 YJ142 28/12/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90423 2003 YH149 29/12/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90424 2003 YB152 29/12/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90425 2004 AK2 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90426 2004 AL3 13/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
90427 2004 BS1 16/01/2004 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90428 2004 BL30 18/01/2004 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
90429 Wetmore 2004 BW37 19/01/2004 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
90430 2004 BM44 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90431 2004 BY55 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
90432 2004 BG56 23/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
90433 2004 BD62 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90434 2004 BF69 20/01/2004 Kingsnake J. V. McClusky 2,4 km MPC · JPL
90435 2004 BD74 24/01/2004 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90436 2004 BH81 26/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90437 2004 BW82 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90438 2004 BP83 22/01/2004 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
90439 2004 BS83 23/01/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
90440 2004 BV83 23/01/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90441 2004 BC87 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90442 2004 BR89 23/01/2004 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90443 2004 BS90 24/01/2004 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
90444 2004 BQ95 28/01/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90445 2004 BY101 29/01/2004 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90446 Truesdell 2004 BL107 28/01/2004 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
90447 Emans 2004 BB109 28/01/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90448 2004 BB114 29/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90449 Brucestephenson 2004 BR116 27/01/2004 Catalina CSS 7,1 km MPC · JPL
90450 Cyriltyson 2004 BR117 28/01/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
90451 2004 BK122 31/01/2004 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
90452 2004 BO122 29/01/2004 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
90453 2004 CM 06/02/2004 Tenagra II M. Schwartz, P. R. Holvorcem 6,1 km MPC · JPL
90454 2004 CV 10/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,5 km MPC · JPL
90455 Irenehernandez 2004 CU2 12/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,3 km MPC · JPL
90456 2004 CV2 13/02/2004 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 10 km MPC · JPL
90457 2004 CY7 10/02/2004 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
90458 2004 CM11 11/02/2004 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
90459 2004 CQ16 11/02/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
90460 2004 CD35 13/02/2004 Palomar NEAT 3,6 km MPC · JPL
90461 Matthewgraham 2004 CS35 11/02/2004 Catalina CSS 3,6 km MPC · JPL
90462 2004 CA36 11/02/2004 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
90463 Johnrichard 2004 CS39 14/02/2004 Jornada D. S. Dixon 3,9 km MPC · JPL
90464 2004 CA42 10/02/2004 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
90465 2004 CT49 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
90466 2004 CG80 11/02/2004 Palomar NEAT 5,5 km MPC · JPL
90467 2004 CU91 13/02/2004 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
90468 2004 CV91 14/02/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90469 2004 CY94 12/02/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90470 2004 CH97 13/02/2004 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
90471 Andrewdrake 2004 CF98 14/02/2004 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
90472 Mahabal 2004 CT99 15/02/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
90473 2004 CT102 12/02/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
90474 2004 CU104 13/02/2004 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
90475 2004 CC105 13/02/2004 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
90476 2004 CE105 13/02/2004 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
90477 2004 CH106 14/02/2004 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
90478 2004 CX108 15/02/2004 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
90479 Donalek 2004 CC109 15/02/2004 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
90480 Ulrich 2004 CG109 15/02/2004 Catalina CSS 8,5 km MPC · JPL
90481 Wollstonecraft 2004 DA 16/02/2004 Needville J. Dellinger, D. Wells 5,6 km MPC · JPL
90482 Orcus 2004 DW 17/02/2004 Palomar M. E. Brown, C. Trujillo, D. L. Rabinowitz 1610 km MPC · JPL
90483 2004 DM4 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
90484 2004 DU6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
90485 2004 DY6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
90486 2004 DL12 17/02/2004 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
90487 Witherspoon 2004 DW12 16/02/2004 Catalina CSS 7,3 km MPC · JPL
90488 2004 DX12 16/02/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
90489 2004 DH19 17/02/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
90490 2004 DU20 17/02/2004 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90491 2004 DW22 18/02/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90492 2004 DQ34 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90493 2004 DM37 19/02/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90494 2004 DY40 18/02/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90495 2004 DW43 23/02/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
90496 2004 DH48 19/02/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
90497 2004 DH59 23/02/2004 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90498 2004 DC71 17/02/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90499 2004 EC2 12/03/2004 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90500 2004 EG4 11/03/2004 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL