Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/91501–91600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91501 1999 RW147 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91502 1999 RP150 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91503 1999 RR150 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91504 1999 RZ153 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91505 1999 RA158 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91506 1999 RC160 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91507 1999 RM160 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
91508 1999 RZ160 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91509 1999 RY161 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91510 1999 RA162 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91511 1999 RJ163 09/09/1999 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91512 1999 RL165 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91513 1999 RG166 09/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91514 1999 RJ166 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91515 1999 RR169 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91516 1999 RD174 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91517 1999 RO175 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91518 1999 RJ177 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91519 1999 RT180 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91520 1999 RK183 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91521 1999 RY183 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91522 1999 RJ185 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91523 1999 RM185 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91524 1999 RN187 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91525 1999 RA189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91526 1999 RF189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91527 1999 RT189 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91528 1999 RV191 11/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91529 1999 RL193 13/09/1999 Farpoint G. Hug, G. Bell 3,1 km MPC · JPL
91530 1999 RG194 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91531 1999 RH195 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91532 1999 RC196 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91533 1999 RY199 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91534 1999 RC200 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91535 1999 RD200 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91536 1999 RK201 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91537 1999 RG203 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91538 1999 RA204 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91539 1999 RP204 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91540 1999 RH205 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91541 1999 RG206 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91542 1999 RC207 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
91543 1999 RJ207 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91544 1999 RM207 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91545 1999 RT209 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91546 1999 RV209 08/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91547 1999 RZ209 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91548 1999 RN210 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91549 1999 RU210 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91550 1999 RW210 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91551 1999 RA212 08/09/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91552 1999 RG213 08/09/1999 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,5 km MPC · JPL
91553 Claudedoom 1999 RD214 08/09/1999 Observatoire Royal de Belgique, Uccle T. Pauwels 2,3 km MPC · JPL
91554 1999 RZ215 08/09/1999 Mauna Kea J. X. Luu, C. Trujillo, D. C. Jewitt 98 km MPC · JPL
91555 1999 RE219 05/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91556 1999 RT220 05/09/1999 Catalina CSS 5,5 km MPC · JPL
91557 1999 RW222 07/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
91558 1999 RL226 04/09/1999 Catalina CSS 5,8 km MPC · JPL
91559 1999 RM226 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
91560 1999 RW226 05/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91561 1999 RK230 08/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91562 1999 RM231 09/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
91563 1999 RJ235 08/09/1999 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
91564 1999 RN235 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91565 1999 RK237 08/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91566 1999 RQ237 08/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91567 1999 RU239 08/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
91568 1999 RD241 11/09/1999 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
91569 1999 RX248 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91570 1999 RN249 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91571 1999 RZ252 08/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91572 1999 RF253 08/09/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91573 1999 SN2 16/09/1999 Observatoire Royal de Belgique, Uccle T. Pauwels, S. I. Ipatov 2,8 km MPC · JPL
91574 1999 SV2 22/09/1999 Ondřejov L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
91575 1999 SS6 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91576 1999 SL7 29/09/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
91577 1999 SU8 29/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
91578 1999 SK14 30/09/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
91579 1999 SQ15 30/09/1999 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
91580 1999 SS15 30/09/1999 Catalina CSS 6,1 km MPC · JPL
91581 1999 SW15 30/09/1999 Catalina CSS 6,0 km MPC · JPL
91582 1999 SF19 30/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91583 1999 SK20 30/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91584 1999 SQ20 30/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91585 1999 SR20 30/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91586 1999 SS23 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
91587 1999 SD24 29/09/1999 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
91588 1999 TJ 02/10/1999 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
91589 1999 TF1 01/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
91590 1999 TA3 03/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,7 km MPC · JPL
91591 1999 TJ3 04/10/1999 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
91592 1999 TU3 02/10/1999 Ondřejov L. Kotková 6,4 km MPC · JPL
91593 1999 TF7 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,4 km MPC · JPL
91594 1999 TN8 06/10/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 6,1 km MPC · JPL
91595 1999 TZ9 09/10/1999 Prescott P. G. Comba 2,3 km MPC · JPL
91596 1999 TF11 09/10/1999 Fountain Hills C. W. Juels 4,1 km MPC · JPL
91597 1999 TB13 10/10/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,0 km MPC · JPL
91598 1999 TK13 11/10/1999 Lime Creek R. Linderholm 7,2 km MPC · JPL
91599 1999 TQ13 10/10/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,5 km MPC · JPL
91600 1999 TN16 13/10/1999 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 2,7 km MPC · JPL