Danh sách tiểu hành tinh/91401–91500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91401 1999 MY 22/06/1999 Woomera F. B. Zoltowski 3,7 km MPC · JPL
91402 1999 NW 09/07/1999 Woomera F. B. Zoltowski 4,6 km MPC · JPL
91403 1999 NY5 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91404 1999 NT6 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91405 1999 NB10 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91406 1999 NA11 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91407 1999 NM11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91408 1999 NP11 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91409 1999 NP15 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91410 1999 NZ30 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91411 1999 NJ41 14/07/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91412 1999 NP42 14/07/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91413 1999 NN49 13/07/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91414 1999 ND54 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91415 1999 NH54 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91416 1999 NH55 12/07/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91417 1999 NU55 12/07/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
91418 1999 NY56 12/07/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91419 1999 NP59 13/07/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91420 1999 NK60 13/07/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91421 1999 NA65 14/07/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91422 Giraudon 1999 OH 16/07/1999 Pises Pises Obs. 8,3 km MPC · JPL
91423 1999 OT4 16/07/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91424 1999 PT1 10/08/1999 Ametlla de Mar J. Nomen 5,7 km MPC · JPL
91425 1999 PM2 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91426 1999 PE4 13/08/1999 Reedy Creek J. Broughton 4,6 km MPC · JPL
91427 1999 PB5 14/08/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 6,1 km MPC · JPL
91428 Cortesi 1999 QT1 20/08/1999 Gnosca S. Sposetti 3,8 km MPC · JPL
91429 Michelebianda 1999 QO2 30/08/1999 Gnosca S. Sposetti 3,4 km MPC · JPL
91430 1999 RL 04/09/1999 Prescott P. G. Comba 6,7 km MPC · JPL
91431 1999 RQ 03/09/1999 Ondřejov L. Kotková 2,3 km MPC · JPL
91432 1999 RF1 04/09/1999 Prescott P. G. Comba 6,3 km MPC · JPL
91433 1999 RL2 04/09/1999 Catalina CSS 6,2 km MPC · JPL
91434 1999 RY3 04/09/1999 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
91435 1999 RX6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
91436 1999 RY6 03/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
91437 1999 RB9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
91438 1999 RA12 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91439 1999 RD12 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91440 1999 RK12 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
91441 1999 RU14 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91442 1999 RD17 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91443 1999 RH17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91444 1999 RS17 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91445 1999 RC19 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91446 1999 RD19 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91447 1999 RH19 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91448 1999 RY21 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91449 1999 RQ24 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91450 1999 RV24 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91451 1999 RG38 13/09/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,3 km MPC · JPL
91452 1999 RL43 14/09/1999 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
91453 1999 RA49 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91454 1999 RK49 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
91455 1999 RV49 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91456 1999 RK58 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
91457 1999 RL65 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91458 1999 RX66 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
91459 1999 RE69 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91460 1999 RK71 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91461 1999 RQ71 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91462 1999 RL72 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
91463 1999 RZ75 07/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91464 1999 RZ77 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91465 1999 RE80 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91466 1999 RU81 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
91467 1999 RQ83 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91468 1999 RH87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91469 1999 RW87 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91470 1999 RX87 07/09/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91471 1999 RJ89 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91472 1999 RY91 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
91473 1999 RJ95 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91474 1999 RO95 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91475 1999 RH96 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
91476 1999 RA97 07/09/1999 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91477 1999 RJ97 07/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91478 1999 RO99 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91479 1999 RL107 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
91480 1999 RP107 08/09/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
91481 1999 RV108 08/09/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91482 1999 RP110 08/09/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91483 1999 RS110 08/09/1999 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91484 1999 RL112 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91485 1999 RF115 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91486 1999 RS117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91487 1999 RT117 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91488 1999 RL119 09/09/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91489 1999 RL121 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91490 1999 RX123 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
91491 1999 RA124 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91492 1999 RY132 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91493 1999 RE134 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91494 1999 RS135 09/09/1999 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
91495 1999 RZ138 09/09/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91496 1999 RT141 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91497 1999 RF142 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91498 1999 RG142 09/09/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91499 1999 RX144 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91500 1999 RA147 09/09/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL