Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/90201–90300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90201 2003 AW64 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90202 2003 AU65 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90203 2003 AY68 09/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90204 2003 AV70 10/01/2003 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
90205 2003 AV71 06/01/2003 Needville Needville Obs. 2,0 km MPC · JPL
90206 2003 AO72 11/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90207 2003 AB74 10/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
90208 2003 AP76 10/01/2003 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90209 2003 AM78 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90210 2003 AT79 11/01/2003 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90211 2003 AO80 10/01/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90212 2003 AU80 12/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90213 2003 AH81 10/01/2003 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90214 2003 AP81 10/01/2003 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
90215 2003 AC82 12/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
90216 2003 AS85 11/01/2003 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90217 2003 AH87 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90218 2003 BC 16/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
90219 2003 BC2 25/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
90220 2003 BQ2 26/01/2003 Haleakala NEAT 5,1 km MPC · JPL
90221 2003 BF8 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
90222 2003 BD11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
90223 2003 BD13 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
90224 2003 BB14 26/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
90225 2003 BH14 26/01/2003 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
90226 Byronsmith 2003 BS15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
90227 2003 BM19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,9 km MPC · JPL
90228 2003 BN19 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
90229 2003 BV20 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
90230 2003 BO24 25/01/2003 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
90231 2003 BJ25 25/01/2003 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
90232 2003 BD27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
90233 2003 BG27 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
90234 2003 BP33 27/01/2003 Haleakala NEAT 4,0 km MPC · JPL
90235 2003 BF35 27/01/2003 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
90236 2003 BL43 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90237 2003 BR44 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
90238 2003 BZ44 27/01/2003 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
90239 2003 BF47 29/01/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90240 2003 BH48 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90241 2003 BG49 26/01/2003 Haleakala NEAT 3,9 km MPC · JPL
90242 2003 BF52 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
90243 2003 BZ53 27/01/2003 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
90244 2003 BA59 27/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90245 2003 BD60 27/01/2003 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90246 2003 BP61 27/01/2003 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
90247 2003 BQ61 27/01/2003 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
90248 2003 BO63 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
90249 2003 BU63 28/01/2003 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
90250 2003 BY63 28/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
90251 2003 BA64 28/01/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
90252 2003 BA66 30/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
90253 2003 BT66 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90254 2003 BN68 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90255 2003 BM69 30/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
90256 2003 BQ72 28/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90257 2003 BS72 28/01/2003 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
90258 2003 BJ80 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 8,4 km MPC · JPL
90259 2003 BU81 31/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
90260 2003 BC83 31/01/2003 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
90261 2003 BG83 31/01/2003 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
90262 2003 BH87 26/01/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
90263 2003 CO 01/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
90264 2003 CC1 01/02/2003 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
90265 2003 CL5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90266 2003 CM5 01/02/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90267 2003 CW6 01/02/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
90268 2003 CT8 01/02/2003 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
90269 2003 CD9 02/02/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
90270 2003 CX9 02/02/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
90271 2003 CD10 02/02/2003 Haleakala NEAT 1,2 km MPC · JPL
90272 2003 CM16 07/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,8 km MPC · JPL
90273 2003 CC19 08/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
90274 2003 CH20 09/02/2003 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
90275 2003 DM 19/02/2003 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
90276 2003 DE2 22/02/2003 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,3 km MPC · JPL
90277 2003 DS7 22/02/2003 Palomar NEAT 8,8 km MPC · JPL
90278 2003 DH9 24/02/2003 Campo Imperatore CINEOS 9,2 km MPC · JPL
90279 Devětsil 2003 DL10 26/02/2003 Kleť KLENOT 3,5 km MPC · JPL
90280 2003 DY10 26/02/2003 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
90281 2003 DQ15 27/02/2003 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
90282 2003 DS20 22/02/2003 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
90283 2003 DH22 28/02/2003 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
90284 2003 EO8 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
90285 2003 EV9 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 6,3 km MPC · JPL
90286 2003 EB11 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90287 2003 EV12 06/03/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
90288 Dalleave 2003 ET17 06/03/2003 Cima Ekar ADAS 7,3 km MPC · JPL
90289 2003 EB20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
90290 2003 EX20 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
90291 2003 EL21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
90292 2003 EN21 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90293 2003 EH22 06/03/2003 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
90294 2003 EX26 06/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
90295 2003 ES28 06/03/2003 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
90296 2003 EY29 06/03/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
90297 2003 EL31 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
90298 2003 EA32 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90299 2003 ED34 07/03/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
90300 2003 EJ40 08/03/2003 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL