Danh sách tiểu hành tinh/90101–90200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
90101 2002 XG21 02/12/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90102 2002 XQ21 02/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90103 2002 XK25 05/12/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90104 2002 XE29 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
90105 2002 XF33 06/12/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
90106 2002 XY33 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90107 2002 XJ34 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90108 2002 XB35 06/12/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
90109 2002 XR39 09/12/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 1,8 km MPC · JPL
90110 2002 XH44 06/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90111 2002 XJ44 06/12/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
90112 2002 XZ44 07/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,0 km MPC · JPL
90113 2002 XG52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90114 2002 XU52 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90115 2002 XJ54 10/12/2002 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
90116 2002 XY59 10/12/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
90117 2002 XG60 10/12/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90118 2002 XY60 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
90119 2002 XV65 12/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90120 2002 XG71 10/12/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
90121 2002 XO72 11/12/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90122 2002 XO73 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90123 2002 XO76 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
90124 2002 XJ80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
90125 Chrissquire 2002 XR80 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90126 2002 XC81 11/12/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
90127 2002 XE81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90128 2002 XL81 11/12/2002 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
90129 2002 XQ81 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
90130 2002 XK82 11/12/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
90131 2002 XB85 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90132 2002 XY85 11/12/2002 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
90133 2002 XV86 11/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90134 2002 XZ95 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90135 2002 XH105 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90136 2002 XO105 05/12/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
90137 2002 XK112 06/12/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
90138 Diehl 2002 YD 25/12/2002 Desert Moon B. L. Stevens 1,4 km MPC · JPL
90139 2002 YA1 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
90140 Gómezdonet 2002 YK2 28/12/2002 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,2 km MPC · JPL
90141 2002 YO3 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
90142 2002 YS5 27/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
90143 2002 YS6 28/12/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
90144 2002 YX6 28/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90145 2002 YA9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90146 2002 YZ9 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90147 2002 YK14 31/12/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
90148 2002 YL14 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
90149 2002 YX16 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90150 2002 YP17 31/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
90151 2002 YQ20 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90152 2002 YV20 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90153 2002 YW23 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
90154 2002 YL24 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90155 2002 YW25 31/12/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
90156 2002 YS29 31/12/2002 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
90157 2002 YH30 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
90158 2002 YL30 31/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90159 2002 YZ30 31/12/2002 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
90160 2002 YB33 29/12/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90161 2002 YM34 31/12/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90162 2003 AO3 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
90163 2003 AS5 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
90164 2003 AD6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90165 2003 AK6 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90166 2003 AR6 01/01/2003 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
90167 2003 AK8 03/01/2003 Nashville R. Clingan 1,7 km MPC · JPL
90168 2003 AM11 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
90169 2003 AF12 01/01/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
90170 2003 AY12 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90171 2003 AC14 01/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90172 2003 AM14 02/01/2003 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
90173 2003 AF17 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90174 2003 AK19 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90175 2003 AY21 05/01/2003 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
90176 2003 AK24 04/01/2003 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
90177 2003 AK25 04/01/2003 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
90178 2003 AG27 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90179 2003 AE28 04/01/2003 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
90180 2003 AT28 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
90181 2003 AS29 04/01/2003 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
90182 2003 AY29 04/01/2003 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
90183 2003 AB31 04/01/2003 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
90184 2003 AS33 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
90185 2003 AC36 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
90186 2003 AV36 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90187 2003 AF37 07/01/2003 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
90188 2003 AY38 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
90189 2003 AS40 07/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
90190 2003 AB41 07/01/2003 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
90191 2003 AC41 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
90192 2003 AZ41 07/01/2003 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
90193 2003 AZ50 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
90194 2003 AP54 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
90195 2003 AQ54 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
90196 2003 AQ55 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90197 2003 AW58 05/01/2003 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
90198 2003 AK59 05/01/2003 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
90199 2003 AY62 08/01/2003 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
90200 2003 AO63 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL