Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/91201–91300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91201 1998 SC162 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
91202 1998 SY170 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
91203 1998 UE18 19/10/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
91204 1998 UW32 28/10/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91205 1998 US43 22/10/1998 Kitt Peak M. W. Buie 111 km MPC · JPL
91206 1998 WY7 24/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,8 km MPC · JPL
91207 1998 XW27 14/12/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91208 1998 XO58 15/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91209 1998 XH72 14/12/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91210 1998 XS96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 1,2 km MPC · JPL
91211 1998 YJ2 17/12/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
91212 1998 YQ7 24/12/1998 Catalina CSS 4,3 km MPC · JPL
91213 Botchan 1998 YZ7 22/12/1998 Kuma Kogen A. Nakamura 1,1 km MPC · JPL
91214 Diclemente 1998 YB10 23/12/1998 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 1,4 km MPC · JPL
91215 1999 AN 05/01/1999 Ondřejov L. Kotková, L. Vašta 2,1 km MPC · JPL
91216 1999 AU3 10/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
91217 1999 AM4 11/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
91218 1999 AM5 10/01/1999 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,1 km MPC · JPL
91219 1999 AN7 11/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,6 km MPC · JPL
91220 1999 AA8 13/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
91221 1999 AM15 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
91222 1999 AH16 09/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
91223 1999 AK20 13/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91224 1999 BH 16/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
91225 1999 BL3 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
91226 1999 BK7 22/01/1999 Kleť Kleť Obs. 1,7 km MPC · JPL
91227 1999 BG9 22/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
91228 1999 BG13 24/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
91229 1999 BN15 26/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 6,2 km MPC · JPL
91230 1999 BK16 16/01/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91231 1999 BP24 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91232 1999 BE25 18/01/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91233 1999 CL1 06/02/1999 Dynic Y. Ikari 1,9 km MPC · JPL
91234 1999 CN1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,4 km MPC · JPL
91235 1999 CQ1 07/02/1999 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
91236 1999 CP4 06/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 3,8 km MPC · JPL
91237 1999 CY7 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91238 1999 CB9 13/02/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
91239 1999 CA10 15/02/1999 Baton Rouge Highland Road Park Obs. 1,5 km MPC · JPL
91240 1999 CM27 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
91241 1999 CY28 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
91242 1999 CX32 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91243 1999 CO33 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
91244 1999 CP33 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91245 1999 CN34 10/02/1999 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
91246 1999 CE35 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91247 1999 CM40 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91248 1999 CC44 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91249 1999 CQ44 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
91250 1999 CZ46 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91251 1999 CN49 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91252 1999 CS49 10/02/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91253 1999 CM65 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91254 1999 CB79 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91255 1999 CJ79 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91256 1999 CX80 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91257 1999 CG82 13/02/1999 Monte Agliale E. Mazzoni 1,8 km MPC · JPL
91258 1999 CE84 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91259 1999 CB85 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91260 1999 CK87 10/02/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91261 1999 CY94 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
91262 1999 CM99 10/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91263 1999 CD104 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91264 1999 CO104 12/02/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91265 1999 CY108 12/02/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91266 1999 CV112 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91267 1999 CY113 12/02/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
91268 1999 CT135 08/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91269 1999 CW136 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
91270 1999 CA138 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
91271 1999 CB147 09/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91272 1999 CR151 10/02/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
91273 1999 DN 16/02/1999 Caussols ODAS 15 km MPC · JPL
91274 1999 DM3 18/02/1999 Višnjan Observatory K. Korlević, M. Jurić 2,2 km MPC · JPL
91275 Billsmith 1999 EW5 13/03/1999 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 1,3 km MPC · JPL
91276 1999 EH6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
91277 1999 EW6 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
91278 1999 EC7 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
91279 1999 EN8 14/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
91280 1999 EO11 15/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
91281 1999 EQ11 12/03/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
91282 1999 FL1 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
91283 1999 FE2 16/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
91284 1999 FE7 19/03/1999 Fountain Hills C. W. Juels 2,2 km MPC · JPL
91285 1999 FP9 22/03/1999 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
91286 1999 FB17 23/03/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
91287 Simon-Garfunkel 1999 FP21 21/03/1999 Wykrota C. Jacques 1,7 km MPC · JPL
91288 1999 FZ21 19/03/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91289 1999 FN22 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91290 1999 FR25 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
91291 1999 FD27 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91292 1999 FF27 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91293 1999 FD28 19/03/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91294 1999 FD29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91295 1999 FK29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
91296 1999 FW29 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
91297 1999 FD31 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
91298 1999 FQ31 19/03/1999 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
91299 1999 FL32 19/03/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
91300 1999 FZ34 19/03/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL