Danh sách tiểu hành tinh/91101–91200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
91101 1998 HK15 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
91102 1998 HL19 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
91103 1998 HG21 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91104 1998 HH25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
91105 1998 HP25 18/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
91106 1998 HF29 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
91107 1998 HY34 20/04/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91108 1998 HX37 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91109 1998 HG38 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
91110 1998 HF45 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
91111 1998 HU47 20/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91112 1998 HJ52 25/04/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,6 km MPC · JPL
91113 1998 HA53 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
91114 1998 HF60 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91115 1998 HB73 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91116 1998 HD75 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91117 1998 HT79 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91118 1998 HU88 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
91119 1998 HV88 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91120 1998 HR99 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
91121 1998 HS105 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91122 1998 HE112 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
91123 1998 HP114 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91124 1998 HA118 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
91125 1998 HT118 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
91126 1998 HZ120 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
91127 1998 HY122 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91128 1998 HV133 19/04/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
91129 1998 HT135 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
91130 1998 HQ142 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
91131 1998 HX144 21/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91132 1998 HL150 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
91133 1998 HK151 28/04/1998 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 134 km MPC · JPL
91134 1998 HC154 29/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
91135 1998 HC155 19/04/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
91136 1998 KK6 22/05/1998 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
91137 1998 KD29 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
91138 1998 KO30 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
91139 1998 KL47 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
91140 1998 LW1 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 5,8 km MPC · JPL
91141 1998 LF3 03/06/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91142 1998 MP2 20/06/1998 Caussols ODAS 7,3 km MPC · JPL
91143 1998 MC6 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
91144 1998 MK34 24/06/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
91145 1998 OX 20/07/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
91146 1998 OA1 20/07/1998 San Marcello M. Tombelli, L. Tesi 7,1 km MPC · JPL
91147 1998 OM2 16/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
91148 1998 OY2 20/07/1998 Caussols ODAS 4,3 km MPC · JPL
91149 1998 PS 15/08/1998 Prescott P. G. Comba 4,4 km MPC · JPL
91150 1998 QA30 26/08/1998 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
91151 1998 QJ39 17/08/1998 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
91152 1998 QW41 17/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91153 1998 QP44 17/08/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
91154 1998 QM50 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
91155 1998 QW50 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
91156 1998 QS60 31/08/1998 Modra A. Galád, J. Tóth 6,4 km MPC · JPL
91157 1998 QG62 26/08/1998 Xinglong SCAP 7,7 km MPC · JPL
91158 1998 QG70 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
91159 1998 QA73 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
91160 1998 QJ74 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91161 1998 QN74 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
91162 1998 QX75 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91163 1998 QZ82 24/08/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
91164 1998 QE84 24/08/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
91165 1998 QF84 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91166 1998 QT84 24/08/1998 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
91167 1998 QM85 24/08/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91168 1998 QA86 24/08/1998 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
91169 1998 QT108 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
91170 1998 QS109 21/08/1998 Haleakala NEAT 6,0 km MPC · JPL
91171 1998 QG110 23/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
91172 1998 RG5 15/09/1998 Caussols ODAS 6,0 km MPC · JPL
91173 1998 RN7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
91174 1998 RC18 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
91175 1998 RX18 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91176 1998 RE19 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
91177 1998 RJ22 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91178 1998 RV23 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
91179 1998 RR26 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
91180 1998 RS34 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91181 1998 RV38 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
91182 1998 RO49 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
91183 1998 RZ49 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
91184 1998 RA51 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91185 1998 RM57 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91186 1998 RO66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
91187 1998 RW66 14/09/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
91188 1998 RP77 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91189 1998 SM1 16/09/1998 Caussols ODAS 8,8 km MPC · JPL
91190 1998 SV49 29/09/1998 Socorro LINEAR 7,9 km MPC · JPL
91191 1998 SE55 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 15 km MPC · JPL
91192 1998 SA58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
91193 1998 ST76 19/09/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
91194 1998 SB85 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
91195 1998 SC90 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
91196 1998 SV107 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
91197 1998 SD115 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
91198 1998 SS137 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
91199 Johngray 1998 SS147 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 11 km MPC · JPL
91200 1998 SM153 26/09/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL