Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/88201–88300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88201 2000 YJ92 30/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88202 2000 YS98 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
88203 2000 YJ107 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88204 2000 YM113 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
88205 2000 YL115 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88206 2000 YE118 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88207 2000 YV119 18/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
88208 2000 YG120 19/12/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
88209 2000 YQ121 22/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
88210 2000 YQ128 29/12/2000 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
88211 2000 YH130 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88212 2000 YN135 18/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
88213 2001 AF2 02/01/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
88214 2001 AB21 03/01/2001 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
88215 2001 AR22 03/01/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88216 2001 AD27 05/01/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88217 2001 AY28 04/01/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88218 2001 AM30 04/01/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
88219 2001 AM31 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88220 2001 AQ39 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
88221 2001 AP42 04/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
88222 2001 AY51 15/01/2001 Kvistaberg UDAS 4,9 km MPC · JPL
88223 2001 BQ13 21/01/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
88224 2001 BM24 20/01/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88225 2001 BN27 20/01/2001 Socorro LINEAR 20 km MPC · JPL
88226 2001 BY41 24/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
88227 2001 BU42 19/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
88228 2001 BW42 19/01/2001 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
88229 2001 BZ54 19/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
88230 2001 BT65 26/01/2001 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
88231 2001 BF71 29/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
88232 2001 BN72 31/01/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
88233 2001 BJ73 28/01/2001 Haleakala NEAT 16 km MPC · JPL
88234 2001 CB6 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
88235 2001 CW6 01/02/2001 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88236 2001 CC12 01/02/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
88237 2001 CX15 01/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88238 2001 CN19 02/02/2001 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
88239 2001 CU19 02/02/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88240 2001 CG21 02/02/2001 Farpoint G. Hug 14 km MPC · JPL
88241 2001 CD23 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 18 km MPC · JPL
88242 2001 CK35 02/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88243 2001 CQ35 05/02/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88244 2001 CG38 15/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 4,1 km MPC · JPL
88245 2001 CH49 02/02/2001 Cima Ekar ADAS 11 km MPC · JPL
88246 2001 DZ25 17/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
88247 2001 DF27 17/02/2001 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
88248 2001 DR101 16/02/2001 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
88249 2001 EV16 03/03/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88250 2001 EJ17 15/03/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
88251 2001 FX7 20/03/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
88252 2001 FM40 18/03/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88253 2001 FV69 19/03/2001 Socorro LINEAR 17 km MPC · JPL
88254 2001 FM129 31/03/2001 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
88255 2001 FL142 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
88256 2001 FY168 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
88257 2001 GU2 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
88258 2001 GZ2 14/04/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88259 2001 HJ7 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
88260 Insubria 2001 HE23 22/04/2001 Schiaparelli L. Buzzi, F. Bellini 2,1 km MPC · JPL
88261 2001 HR29 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
88262 2001 HM35 29/04/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88263 2001 KQ1 17/05/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
88264 2001 KN20 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88265 2001 KU46 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88266 2001 KF48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88267 2001 KE76 22/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 161 km MPC · JPL
88268 2001 KK76 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 243 km MPC · JPL
88269 2001 KF77 22/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 56 km MPC · JPL
88270 2001 KB78 24/05/2001 Cerro Tololo M. W. Buie 2,1 km MPC · JPL
88271 2001 LO8 15/06/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
88272 2001 LU16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
88273 2001 LB17 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
88274 2001 LE17 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88275 2001 MA6 18/06/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88276 2001 MN6 21/06/2001 Palomar NEAT 1,6 km MPC · JPL
88277 2001 MF9 21/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88278 2001 MM9 21/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
88279 2001 MX12 23/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
88280 2001 MG14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
88281 2001 MV18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
88282 2001 MR19 23/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
88283 2001 MF20 25/06/2001 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
88284 2001 MU23 27/06/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
88285 2001 MX23 27/06/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
88286 2001 MM24 30/06/2001 Haute Provence Haute-Provence Obs. 1,8 km MPC · JPL
88287 2001 MB25 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
88288 2001 MM25 17/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88289 2001 MD28 23/06/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
88290 2001 MH28 24/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
88291 2001 MG29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
88292 Bora-Bora 2001 NL6 12/07/2001 Punaauia J.-C. Pelle 1,4 km MPC · JPL
88293 2001 NZ9 13/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
88294 2001 NA10 13/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
88295 2001 ND12 13/07/2001 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
88296 2001 NC14 14/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
88297 Huikilolani 2001 NP14 11/07/2001 Needville J. Dellinger, W. G. Dillon 1,2 km MPC · JPL
88298 2001 NN20 13/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
88299 2001 NS21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
88300 2001 NW21 14/07/2001 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL