Danh sách tiểu hành tinh/88101–88200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
88101 2000 WV77 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
88102 2000 WA79 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88103 2000 WJ81 20/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88104 2000 WT81 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88105 2000 WZ88 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88106 2000 WD89 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
88107 2000 WJ91 21/11/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88108 2000 WO96 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
88109 2000 WF97 21/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88110 2000 WK98 21/11/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88111 2000 WJ101 25/11/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
88112 2000 WF103 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88113 2000 WT107 20/11/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88114 2000 WW107 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88115 2000 WD116 20/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88116 2000 WN132 19/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88117 2000 WV132 19/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88118 2000 WQ134 19/11/2000 Socorro LINEAR 9,1 km MPC · JPL
88119 2000 WX134 19/11/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88120 2000 WF139 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88121 2000 WD140 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
88122 2000 WL140 21/11/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88123 2000 WV141 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
88124 2000 WV142 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
88125 2000 WU145 22/11/2000 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
88126 2000 WW145 23/11/2000 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
88127 2000 WY146 28/11/2000 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
88128 2000 WH152 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
88129 2000 WN152 29/11/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88130 2000 WM153 29/11/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88131 2000 WV153 30/11/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
88132 2000 WF155 30/11/2000 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
88133 2000 WO158 30/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
88134 2000 WZ160 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
88135 2000 WD165 22/11/2000 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL
88136 2000 WL170 24/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,6 km MPC · JPL
88137 2000 WY171 25/11/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
88138 2000 WD172 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
88139 2000 WP172 25/11/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
88140 2000 WV173 26/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88141 2000 WE174 26/11/2000 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
88142 2000 WH175 26/11/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88143 2000 WN177 27/11/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88144 2000 WS181 25/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88145 2000 WT182 20/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
88146 Castello 2000 WE183 30/11/2000 Gnosca S. Sposetti 3,3 km MPC · JPL
88147 2000 WR183 28/11/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88148 2000 WB191 19/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
88149 2000 XJ3 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
88150 2000 XZ3 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
88151 2000 XO4 01/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
88152 2000 XP5 01/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
88153 2000 XD6 01/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
88154 2000 XJ6 01/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88155 2000 XN8 01/12/2000 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
88156 2000 XJ9 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88157 2000 XJ12 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88158 2000 XH14 04/12/2000 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
88159 2000 XA17 01/12/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
88160 2000 XV17 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
88161 2000 XK18 04/12/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
88162 2000 XY19 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
88163 2000 XS22 04/12/2000 Socorro LINEAR 9,3 km MPC · JPL
88164 2000 XC24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88165 2000 XJ24 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
88166 2000 XN24 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
88167 2000 XD25 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
88168 2000 XM25 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
88169 2000 XS25 04/12/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
88170 2000 XW25 04/12/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
88171 2000 XV26 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88172 2000 XD28 04/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
88173 2000 XH29 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
88174 2000 XQ29 04/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88175 2000 XL31 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
88176 2000 XP31 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
88177 2000 XW31 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88178 2000 XQ32 04/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
88179 2000 XU33 04/12/2000 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
88180 2000 XY35 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
88181 2000 XT36 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
88182 2000 XH37 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88183 2000 XX40 05/12/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
88184 2000 XA42 05/12/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
88185 2000 XD42 05/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
88186 2000 XF42 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
88187 2000 XZ42 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
88188 2000 XH44 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
88189 2000 XJ53 06/12/2000 Socorro LINEAR 9,4 km MPC · JPL
88190 2000 YH18 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
88191 2000 YK21 30/12/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
88192 2000 YT35 30/12/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
88193 2000 YJ42 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
88194 2000 YE45 30/12/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
88195 2000 YV45 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
88196 2000 YO65 16/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
88197 2000 YY68 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
88198 2000 YU70 30/12/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
88199 2000 YQ73 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
88200 2000 YR78 30/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL