Danh sách tiểu hành tinh/86801–86900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86801 2000 GJ113 06/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86802 2000 GY113 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86803 2000 GZ114 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86804 2000 GH115 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86805 2000 GR115 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86806 2000 GS115 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
86807 2000 GE116 08/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86808 2000 GW116 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
86809 2000 GC124 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86810 2000 GD124 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86811 2000 GX124 07/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86812 2000 GB125 07/04/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
86813 2000 GS131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
86814 2000 GB133 13/04/2000 Prescott P. G. Comba 1,6 km MPC · JPL
86815 2000 GL134 08/04/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
86816 2000 GB135 08/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86817 2000 GY135 12/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86818 2000 GK136 12/04/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86819 2000 GK137 13/04/2000 Socorro LINEAR 800 m MPC · JPL
86820 2000 GJ138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86821 2000 GV138 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86822 2000 GY139 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86823 2000 GO140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
86824 2000 GS140 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
86825 2000 GM141 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86826 2000 GG142 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86827 2000 GN145 10/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86828 2000 GR145 11/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86829 2000 GR146 12/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86830 2000 GN147 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
86831 2000 GT147 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
86832 2000 GU152 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86833 2000 GZ153 06/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
86834 2000 GY156 06/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
86835 2000 GJ158 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86836 2000 GE160 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86837 2000 GH160 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86838 2000 GY161 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86839 2000 GD162 07/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86840 2000 GF162 07/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86841 2000 GC163 09/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
86842 2000 GQ166 05/04/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86843 2000 GM168 04/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
86844 2000 GW170 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86845 2000 GP172 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
86846 2000 GC173 03/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86847 2000 GV174 03/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
86848 2000 GL176 02/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86849 2000 GY179 05/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
86850 2000 GA183 02/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
86851 2000 HK 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86852 2000 HJ2 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
86853 2000 HC5 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
86854 2000 HF5 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86855 2000 HQ5 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
86856 2000 HE9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86857 2000 HW9 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86858 2000 HS11 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86859 2000 HU11 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86860 2000 HX11 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86861 2000 HA12 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86862 2000 HU13 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86863 2000 HY14 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86864 2000 HH16 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86865 2000 HV16 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86866 2000 HD18 24/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
86867 2000 HU18 25/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
86868 2000 HA20 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86869 2000 HF20 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86870 2000 HK20 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86871 2000 HA21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86872 2000 HE21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86873 2000 HH21 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86874 2000 HL21 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86875 2000 HN21 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86876 2000 HZ21 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86877 2000 HG22 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86878 2000 HD24 30/04/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
86879 2000 HS25 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86880 2000 HE26 24/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
86881 2000 HD27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86882 2000 HE27 27/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86883 2000 HH27 27/04/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86884 2000 HJ27 27/04/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86885 2000 HU27 28/04/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86886 2000 HR29 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86887 2000 HV29 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86888 2000 HB30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86889 2000 HF30 28/04/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86890 2000 HN31 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86891 2000 HK32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86892 2000 HQ32 29/04/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86893 2000 HK33 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86894 2000 HJ34 25/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
86895 2000 HW34 25/04/2000 Kvistaberg UDAS 2,3 km MPC · JPL
86896 2000 HP37 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86897 2000 HK39 29/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86898 2000 HE40 30/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
86899 2000 HQ40 28/04/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86900 2000 HM42 29/04/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL