Danh sách tiểu hành tinh/85701–85800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85701 1998 RV73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85702 1998 RA74 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85703 1998 RC75 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
85704 1998 SV19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85705 1998 SO21 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
85706 1998 SB27 20/09/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
85707 1998 SU33 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
85708 1998 SL35 27/09/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., K. Wefel 2,4 km MPC · JPL
85709 1998 SG36 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85710 1998 SP38 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
85711 1998 SP43 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
85712 1998 SA45 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85713 1998 SS49 29/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
85714 1998 SU49 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
85715 1998 SB54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
85716 1998 SG56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 19 km MPC · JPL
85717 1998 SY56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
85718 1998 SG58 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
85719 1998 SV59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
85720 1998 SK60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
85721 1998 SL63 29/09/1998 Xinglong SCAP 2,1 km MPC · JPL
85722 1998 SX63 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,0 km MPC · JPL
85723 1998 SH67 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
85724 1998 SN68 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85725 1998 SV68 19/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85726 1998 SF71 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85727 1998 SC75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
85728 1998 SR75 17/09/1998 Xinglong SCAP 860 m MPC · JPL
85729 1998 SV76 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85730 1998 SQ77 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85731 1998 SP80 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85732 1998 SJ82 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85733 1998 ST90 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85734 1998 SK92 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85735 1998 SF95 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85736 1998 SW96 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85737 1998 SE98 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
85738 1998 SZ103 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85739 1998 SF105 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
85740 1998 SO106 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85741 1998 SL107 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85742 1998 SM111 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85743 1998 SU113 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85744 1998 SG117 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85745 1998 SH127 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
85746 1998 SP130 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85747 1998 SL132 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85748 1998 SK138 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85749 1998 SH140 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85750 1998 SE141 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85751 1998 SU144 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85752 1998 SC153 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85753 1998 SV153 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85754 1998 SJ156 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
85755 1998 SK156 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
85756 1998 SD157 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
85757 1998 SN157 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85758 1998 SK160 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85759 1998 ST161 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85760 1998 SG170 19/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
85761 1998 SC171 25/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
85762 1998 TH4 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85763 1998 TP7 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85764 1998 TT12 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85765 1998 TM14 14/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
85766 1998 TQ15 15/10/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
85767 1998 TG28 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
85768 1998 TV29 15/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,3 km MPC · JPL
85769 1998 UB 16/10/1998 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
85770 1998 UP1 18/10/1998 Socorro LINEAR 280 m MPC · JPL
85771 1998 UR4 20/10/1998 Caussols ODAS 2,7 km MPC · JPL
85772 1998 UN6 21/10/1998 Kleť Kleť Obs. 1,6 km MPC · JPL
85773 Gutbezahl 1998 UF15 25/10/1998 Cocoa I. P. Griffin 2,1 km MPC · JPL
85774 1998 UT18 27/10/1998 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
85775 1998 UY20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,9 km MPC · JPL
85776 1998 UM37 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85777 1998 UM41 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85778 1998 UZ42 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85779 1998 UO43 28/10/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85780 1998 VK2 10/11/1998 Caussols ODAS 4,9 km MPC · JPL
85781 1998 VP2 10/11/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
85782 1998 VZ2 10/11/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
85783 1998 VT3 10/11/1998 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
85784 1998 VV3 10/11/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
85785 1998 VV11 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85786 1998 VY12 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85787 1998 VU14 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85788 1998 VA17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85789 1998 VK17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85790 1998 VX17 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85791 1998 VS18 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85792 1998 VK20 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85793 1998 VG26 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85794 1998 VA34 11/11/1998 Caussols ODAS 2,0 km MPC · JPL
85795 1998 VO37 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85796 1998 VD43 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85797 1998 VD49 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
85798 1998 VA50 11/11/1998 Socorro LINEAR 23 km MPC · JPL
85799 1998 VV50 11/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85800 1998 VE53 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL