Danh sách tiểu hành tinh/85601–85700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85601 1998 FU121 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
85602 1998 FE122 20/03/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85603 1998 FV122 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85604 1998 FT125 31/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85605 1998 FO132 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
85606 1998 FP139 28/03/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85607 1998 FV146 25/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85608 1998 GC7 02/04/1998 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
85609 1998 HZ8 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85610 1998 HC11 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
85611 1998 HW16 26/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
85612 1998 HL23 20/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85613 1998 HC33 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
85614 1998 HR36 20/04/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
85615 1998 HE37 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85616 1998 HA42 24/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
85617 1998 HJ86 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85618 1998 HM102 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,5 km MPC · JPL
85619 1998 HQ106 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
85620 1998 HJ107 23/04/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
85621 1998 HS107 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85622 1998 HP122 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85623 1998 HL123 23/04/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
85624 1998 HU138 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85625 1998 HW140 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85626 1998 HM141 21/04/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
85627 1998 HP151 28/04/1998 Mauna Kea Mauna Kea Obs. 147 km MPC · JPL
85628 1998 KV2 22/05/1998 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
85629 1998 KW5 24/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,4 km MPC · JPL
85630 1998 KP31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85631 1998 KX49 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85632 1998 KV52 23/05/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
85633 1998 KR65 29/05/1998 Cerro Tololo G. Bernstein 203 km MPC · JPL
85634 1998 LR2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
85635 1998 MV1 20/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85636 1998 MF5 19/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
85637 1998 MO12 19/06/1998 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
85638 1998 ML35 24/06/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
85639 1998 OU 20/07/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
85640 1998 OX4 26/07/1998 Kitt Peak Spacewatch 210 m MPC · JPL
85641 1998 OR5 29/07/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
85642 1998 OS8 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85643 1998 OC10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 8,7 km MPC · JPL
85644 1998 OH10 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
85645 1998 OS11 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 6,4 km MPC · JPL
85646 1998 OT14 26/07/1998 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
85647 1998 PZ 14/08/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,1 km MPC · JPL
85648 1998 PF1 11/08/1998 Mallorca Á. López J. 7,2 km MPC · JPL
85649 1998 QZ1 19/08/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
85650 1998 QH6 24/08/1998 Caussols ODAS 7,0 km MPC · JPL
85651 1998 QR12 17/08/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85652 1998 QQ13 17/08/1998 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
85653 1998 QN16 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
85654 1998 QU17 17/08/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
85655 1998 QS18 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85656 1998 QX18 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85657 1998 QJ20 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85658 1998 QS28 22/08/1998 Xinglong SCAP 4,0 km MPC · JPL
85659 1998 QU29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,6 km MPC · JPL
85660 1998 QX33 17/08/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
85661 1998 QY36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85662 1998 QL41 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
85663 1998 QX42 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85664 1998 QF43 17/08/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85665 1998 QG46 17/08/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
85666 1998 QP50 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
85667 1998 QT52 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
85668 1998 QH53 20/08/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
85669 1998 QK55 26/08/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
85670 1998 QZ57 30/08/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85671 1998 QH67 24/08/1998 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
85672 1998 QS95 19/08/1998 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
85673 1998 QB102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,3 km MPC · JPL
85674 1998 QD103 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85675 1998 RC2 03/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 9,2 km MPC · JPL
85676 1998 RT2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85677 1998 RU2 13/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85678 1998 RZ7 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
85679 1998 RA15 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85680 1998 RS21 15/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85681 1998 RR25 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85682 1998 RJ29 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85683 1998 RE32 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85684 1998 RN41 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85685 1998 RT42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85686 1998 RC44 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85687 1998 RF55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85688 1998 RN55 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85689 1998 RT55 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85690 1998 RG56 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85691 1998 RH57 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85692 1998 RQ57 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
85693 1998 RK59 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85694 1998 RK60 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
85695 1998 RE61 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85696 1998 RU62 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85697 1998 RG68 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
85698 1998 RB69 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85699 1998 RX69 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85700 1998 RT70 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL