Danh sách tiểu hành tinh/85501–85600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85501 1997 TP23 09/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
85502 1997 TZ23 11/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
85503 1997 TF25 10/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,0 km MPC · JPL
85504 1997 TC26 11/10/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
85505 1997 UU3 26/10/1997 Oizumi T. Kobayashi 7,4 km MPC · JPL
85506 1997 UU4 19/10/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85507 1997 UD5 21/10/1997 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
85508 1997 UD7 23/10/1997 Kleť Kleť Obs. 2,1 km MPC · JPL
85509 1997 UY7 28/10/1997 Ondřejov L. Kotková 1,6 km MPC · JPL
85510 1997 UZ7 29/10/1997 Kleť Kleť Obs. 4,6 km MPC · JPL
85511 Celnik 1997 UR10 30/10/1997 Solingen B. Koch 1,6 km MPC · JPL
85512 Rieugnie 1997 UW10 29/10/1997 Ramonville C. Buil 2,6 km MPC · JPL
85513 1997 UE11 31/10/1997 Oohira T. Urata 1,4 km MPC · JPL
85514 1997 UD16 23/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85515 1997 UT24 26/10/1997 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 1,8 km MPC · JPL
85516 Vaclík 1997 VF 02/11/1997 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,5 km MPC · JPL
85517 1997 VL1 01/11/1997 Oohira T. Urata 2,3 km MPC · JPL
85518 1997 VC3 06/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,7 km MPC · JPL
85519 1997 VR8 03/11/1997 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
85520 1997 WO2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,6 km MPC · JPL
85521 1997 WW2 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,3 km MPC · JPL
85522 1997 WT4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85523 1997 WM5 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
85524 1997 WZ8 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85525 1997 WJ10 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85526 1997 WM10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85527 1997 WT10 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85528 1997 WP12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85529 1997 WW12 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85530 1997 WN15 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85531 1997 WU17 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85532 1997 WD21 23/11/1997 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
85533 1997 WM22 28/11/1997 Caussols ODAS 2,1 km MPC · JPL
85534 1997 WB26 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85535 1997 WZ27 29/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85536 1997 WN31 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85537 1997 WP31 29/11/1997 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
85538 1997 WW34 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
85539 1997 WG37 29/11/1997 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
85540 1997 WP37 29/11/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85541 1997 WX37 29/11/1997 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
85542 1997 WU41 29/11/1997 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85543 1997 WP46 26/11/1997 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
85544 1997 WJ50 28/11/1997 Xinglong SCAP 4,6 km MPC · JPL
85545 1997 WL55 29/11/1997 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
85546 1997 XH1 03/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
85547 1997 XF10 05/12/1997 Cloudcroft W. Offutt 2,2 km MPC · JPL
85548 1997 XX13 04/12/1997 La Silla UDTS 2,1 km MPC · JPL
85549 1997 YH 18/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
85550 1997 YW 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,1 km MPC · JPL
85551 1997 YZ1 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
85552 1997 YR7 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,3 km MPC · JPL
85553 1997 YK10 28/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 4,6 km MPC · JPL
85554 1997 YF14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
85555 1997 YG14 31/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,7 km MPC · JPL
85556 1997 YV16 29/12/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
85557 1997 YY16 30/12/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85558 1998 AB3 03/01/1998 Xinglong SCAP 7,9 km MPC · JPL
85559 Villecroze 1998 AC5 08/01/1998 NRC-DAO S. Banh 3,3 km MPC · JPL
85560 1998 BN 18/01/1998 Oizumi T. Kobayashi 5,3 km MPC · JPL
85561 1998 BF2 20/01/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
85562 1998 BC3 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85563 1998 BF7 24/01/1998 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
85564 1998 BU7 17/01/1998 Bologna San Vittore Obs. 3,0 km MPC · JPL
85565 1998 BD9 25/01/1998 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
85566 1998 BM9 18/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85567 1998 BU9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
85568 1998 BN14 17/01/1998 Caussols ODAS 2,8 km MPC · JPL
85569 1998 BG18 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85570 1998 BU20 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85571 1998 BV21 23/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 9,0 km MPC · JPL
85572 1998 BY28 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
85573 1998 CE 01/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 3,0 km MPC · JPL
85574 1998 CG 01/02/1998 Kleť J. Tichá, M. Tichý 4,1 km MPC · JPL
85575 1998 DC1 19/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 7,8 km MPC · JPL
85576 1998 DH1 19/02/1998 Kleť Kleť Obs. 5,7 km MPC · JPL
85577 1998 DC2 21/02/1998 Modra A. Galád, A. Pravda 11 km MPC · JPL
85578 1998 DP13 26/02/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,4 km MPC · JPL
85579 1998 DQ19 24/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85580 1998 DO20 28/02/1998 Les Tardieux Obs. M. Boeuf 4,4 km MPC · JPL
85581 1998 DZ20 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85582 1998 DW24 23/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
85583 1998 EV10 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
85584 1998 EN20 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
85585 Mjolnir 1998 FG2 21/03/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 170 m MPC · JPL
85586 1998 FP8 21/03/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85587 1998 FE14 25/03/1998 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
85588 1998 FA15 25/03/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 4,1 km MPC · JPL
85589 1998 FE25 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
85590 1998 FC39 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
85591 1998 FR46 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
85592 1998 FN47 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
85593 1998 FD57 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85594 1998 FT60 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85595 1998 FB71 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
85596 1998 FU77 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
85597 1998 FF82 24/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
85598 1998 FZ86 24/03/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
85599 1998 FX87 24/03/1998 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85600 1998 FU93 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL