Danh sách tiểu hành tinh/85401–85500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85401 Yamatenclub 1996 TW14 09/10/1996 Nanyo T. Okuni 3,0 km MPC · JPL
85402 1996 TO15 04/10/1996 Kleť Kleť Obs. 2,7 km MPC · JPL
85403 1996 TY27 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85404 1996 TD33 10/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
85405 1996 TO39 08/10/1996 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
85406 1996 TL45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
85407 1996 TY45 07/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85408 1996 TB55 03/10/1996 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
85409 1996 UO2 17/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
85410 1996 UJ4 29/10/1996 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
85411 Paulflora 1996 VA1 03/11/1996 Linz E. Meyer, E. Obermair 2,9 km MPC · JPL
85412 1996 VS10 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85413 1996 VK11 04/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85414 1996 VN17 06/11/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85415 1996 VE38 03/11/1996 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 6,1 km MPC · JPL
85416 1996 XN2 04/12/1996 Kleť Kleť Obs. 2,2 km MPC · JPL
85417 1996 XQ3 01/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85418 1996 XQ14 09/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,9 km MPC · JPL
85419 1996 XX16 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85420 1996 XB17 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
85421 1996 XL30 15/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
85422 Maedanaoe 1996 XV30 13/12/1996 Saji Saji Obs. 2,6 km MPC · JPL
85423 1996 XX36 14/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
85424 1997 AA3 04/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,6 km MPC · JPL
85425 1997 AM3 03/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85426 1997 AK12 10/01/1997 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
85427 1997 AE13 11/01/1997 Oizumi T. Kobayashi 2,3 km MPC · JPL
85428 1997 AN16 14/01/1997 Kleť Kleť Obs. 6,3 km MPC · JPL
85429 1997 AJ18 15/01/1997 Kleť Kleť Obs. 3,5 km MPC · JPL
85430 1997 BW5 31/01/1997 Prescott P. G. Comba 1,3 km MPC · JPL
85431 1997 BE6 31/01/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,2 km MPC · JPL
85432 1997 CK19 04/02/1997 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
85433 1997 CJ22 13/02/1997 Sormano M. Cavagna, A. Testa 1,4 km MPC · JPL
85434 1997 CR24 09/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85435 1997 EU3 02/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85436 1997 EU16 05/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
85437 1997 EX31 11/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85438 1997 EH37 05/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85439 1997 EP40 13/03/1997 San Marcello L. Tesi, G. Cattani 1,3 km MPC · JPL
85440 1997 EB47 12/03/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
85441 1997 FX2 31/03/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85442 1997 GW1 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85443 1997 GZ4 07/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85444 1997 GL6 02/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85445 1997 GV7 02/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85446 1997 GK9 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85447 1997 GQ11 03/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85448 1997 GR11 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
85449 1997 GA17 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85450 1997 GB18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
85451 1997 GC18 03/04/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
85452 1997 GA23 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85453 1997 GF31 12/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85454 1997 GH35 06/04/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
85455 1997 HJ 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85456 1997 HW 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85457 1997 HQ3 29/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85458 1997 HD8 30/04/1997 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
85459 1997 HZ10 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
85460 1997 HG12 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
85461 1997 HP12 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
85462 1997 HL13 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
85463 1997 JR1 01/05/1997 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
85464 1997 JH3 03/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
85465 1997 JE14 11/05/1997 Xinglong SCAP 2,8 km MPC · JPL
85466 Krastins 1997 JK15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 4,5 km MPC · JPL
85467 1997 KK3 31/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85468 1997 LP1 01/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85469 1997 LJ2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85470 1997 LN2 05/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 8,2 km MPC · JPL
85471 Maryam 1997 LD4 04/06/1997 Needville Needville Obs. 1,7 km MPC · JPL
85472 Xizezong 1997 LF4 09/06/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85473 1997 LV5 12/06/1997 Cloudcroft W. Offutt 1,3 km MPC · JPL
85474 1997 LN15 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
85475 1997 LH17 08/06/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
85476 1997 MY 26/06/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85477 1997 MQ2 28/06/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
85478 1997 MK5 29/06/1997 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
85479 1997 NF3 09/07/1997 Ondřejov L. Kotková 1,8 km MPC · JPL
85480 1997 NB8 09/07/1997 Xinglong SCAP 1,8 km MPC · JPL
85481 1997 OG1 27/07/1997 Woomera F. B. Zoltowski 2,2 km MPC · JPL
85482 1997 PL2 07/08/1997 Rand G. R. Viscome 2,9 km MPC · JPL
85483 1997 QG2 30/08/1997 Haleakala NEAT 4,7 km MPC · JPL
85484 1997 QV2 30/08/1997 Ondřejov P. Pravec, D. Tuma 2,9 km MPC · JPL
85485 1997 RJ2 04/09/1997 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
85486 1997 RG13 06/09/1997 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
85487 1997 SC1 19/09/1997 Xinglong SCAP 1,2 km MPC · JPL
85488 1997 SH2 23/09/1997 Prescott P. G. Comba 1,1 km MPC · JPL
85489 1997 SV2 19/09/1997 Xinglong SCAP 8,5 km MPC · JPL
85490 1997 SE5 28/09/1997 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
85491 1997 SL11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85492 1997 SE19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85493 1997 SF19 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85494 1997 TS 04/10/1997 Modra A. Galád, A. Pravda 1,7 km MPC · JPL
85495 1997 TT5 02/10/1997 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
85496 1997 TO6 02/10/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
85497 1997 TP11 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85498 1997 TQ12 02/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 12 km MPC · JPL
85499 1997 TH13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
85500 1997 TP13 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL