Danh sách tiểu hành tinh/86501–86600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86501 2000 DR35 29/02/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
86502 2000 DO38 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86503 2000 DQ39 29/02/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
86504 2000 DG41 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86505 2000 DS42 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86506 2000 DR43 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86507 2000 DQ44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86508 2000 DU44 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86509 2000 DJ47 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86510 2000 DE53 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86511 2000 DB54 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
86512 2000 DN58 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86513 2000 DU61 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86514 2000 DW63 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86515 2000 DY64 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86516 2000 DT67 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86517 2000 DC68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86518 2000 DL68 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86519 2000 DM68 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86520 2000 DH69 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86521 2000 DP69 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86522 2000 DA73 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86523 2000 DC74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86524 2000 DK74 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86525 2000 DD76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86526 2000 DG76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86527 2000 DH76 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86528 2000 DC78 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86529 2000 DN79 28/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86530 2000 DA80 28/02/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86531 2000 DU81 28/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86532 2000 DO86 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
86533 2000 DQ98 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86534 2000 DT98 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86535 2000 DK99 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86536 2000 DN100 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86537 2000 DQ102 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86538 2000 DR102 29/02/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
86539 2000 DQ103 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86540 2000 DQ104 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86541 2000 DJ105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86542 2000 DO105 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86543 2000 DR106 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86544 2000 DX106 29/02/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86545 2000 DC109 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86546 2000 DW111 29/02/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86547 2000 DS115 28/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86548 2000 DZ115 27/02/2000 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
86549 2000 EG 02/03/2000 Prescott P. G. Comba 1,8 km MPC · JPL
86550 2000 EA3 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86551 Seth 2000 EE4 04/03/2000 Lake Tekapo N. Brady 1,9 km MPC · JPL
86552 2000 EY6 02/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86553 2000 ER8 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86554 2000 EH9 03/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86555 2000 EB12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86556 2000 EN12 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86557 2000 EC16 03/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86558 2000 EQ16 03/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86559 2000 EZ18 13/03/2000 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
86560 2000 EQ19 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86561 2000 EM25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
86562 2000 EP25 08/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
86563 2000 EP28 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86564 2000 EU28 04/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86565 2000 EW30 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86566 2000 EY31 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86567 2000 EB32 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
86568 2000 EU32 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86569 2000 EN36 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
86570 2000 EH38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86571 2000 EU38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86572 2000 ET39 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86573 2000 EB42 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86574 2000 EY42 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
86575 2000 EF43 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86576 2000 EZ45 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86577 2000 EJ46 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86578 2000 EE48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86579 2000 ER48 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86580 2000 EV48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86581 2000 EW54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
86582 2000 ED56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
86583 2000 EJ57 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86584 2000 ES57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86585 2000 EX57 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86586 2000 EQ58 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86587 2000 ES60 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86588 2000 EG61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86589 2000 EP62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86590 2000 EQ62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86591 2000 EP63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86592 2000 EW64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86593 2000 EX64 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86594 2000 EH65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86595 2000 EW65 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86596 2000 EO67 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86597 2000 EG68 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86598 2000 EQ69 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
86599 2000 EM70 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86600 2000 EW74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL