Danh sách tiểu hành tinh/84501–84600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
84501 2002 TH285 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84502 2002 TO285 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84503 2002 TX285 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
84504 2002 TL286 10/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84505 2002 TP287 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
84506 2002 TE288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
84507 2002 TN288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
84508 2002 TQ288 10/10/2002 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
84509 2002 TZ288 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
84510 2002 TA290 10/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84511 2002 TH290 10/10/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84512 2002 TK291 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
84513 2002 TQ291 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
84514 2002 TC292 10/10/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
84515 2002 TB293 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
84516 2002 TK293 10/10/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
84517 2002 TJ294 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
84518 2002 TD295 13/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
84519 2002 TE295 13/10/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
84520 2002 TQ296 11/10/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
84521 2002 TE300 15/10/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84522 2002 TC302 09/10/2002 Palomar Palomar Obs. 735 km MPC · JPL
84523 2002 UF2 28/10/2002 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
84524 2002 UN6 28/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
84525 2002 UC7 28/10/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
84526 2002 UE9 28/10/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84527 2002 UF9 28/10/2002 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
84528 2002 UP9 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
84529 2002 UK10 28/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84530 2002 UC11 29/10/2002 Kvistaberg UDAS 3,2 km MPC · JPL
84531 2002 UW12 28/10/2002 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
84532 2002 UV14 30/10/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
84533 2002 UO16 30/10/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
84534 2002 UR16 30/10/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
84535 2002 UU19 30/10/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
84536 2002 UV19 30/10/2002 Haleakala NEAT 4,6 km MPC · JPL
84537 2002 UJ20 28/10/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
84538 2002 UM21 30/10/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
84539 2002 UR22 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
84540 2002 UC26 30/10/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
84541 2002 UH26 31/10/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84542 2002 UB27 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
84543 2002 UJ28 30/10/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
84544 2002 UC29 31/10/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
84545 2002 UK29 31/10/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
84546 2002 UR29 31/10/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
84547 2002 UX30 30/10/2002 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
84548 2002 UJ32 30/10/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
84549 2002 UJ33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
84550 2002 UN33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
84551 2002 UP33 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
84552 2002 UT34 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
84553 2002 UK37 31/10/2002 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
84554 2002 UM38 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
84555 2002 UO40 31/10/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
84556 2002 UQ45 31/10/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
84557 2002 VC 01/11/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 3,2 km MPC · JPL
84558 2002 VW3 01/11/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
84559 2002 VY6 01/11/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
84560 2002 VB7 01/11/2002 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
84561 2002 VH7 04/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84562 2002 VO7 04/11/2002 Haleakala NEAT 5,2 km MPC · JPL
84563 2002 VD8 01/11/2002 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
84564 2002 VT8 01/11/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
84565 2002 VA9 01/11/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
84566 VIMS 2002 VS9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84567 2002 VX9 01/11/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
84568 2002 VS10 01/11/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
84569 2002 VC11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
84570 2002 VD11 01/11/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
84571 2002 VR13 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
84572 2002 VJ14 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84573 2002 VO15 06/11/2002 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
84574 2002 VU15 05/11/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
84575 2002 VD16 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
84576 2002 VH16 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
84577 2002 VK16 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84578 2002 VO17 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
84579 2002 VS18 04/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
84580 2002 VA20 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
84581 2002 VC20 04/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
84582 2002 VL24 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
84583 2002 VE27 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
84584 2002 VS27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
84585 2002 VT27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
84586 2002 VU27 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
84587 2002 VH28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
84588 2002 VQ28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
84589 2002 VR28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
84590 2002 VS28 05/11/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
84591 2002 VN29 05/11/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
84592 2002 VP29 05/11/2002 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
84593 2002 VL30 05/11/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
84594 2002 VO30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
84595 2002 VP30 05/11/2002 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
84596 2002 VT30 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84597 2002 VD31 05/11/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
84598 2002 VM31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
84599 2002 VT31 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
84600 2002 VH32 05/11/2002 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL