Danh sách tiểu hành tinh/85301–85400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85301 1994 UM5 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85302 1994 VM 01/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,7 km MPC · JPL
85303 1994 VN1 04/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 1,9 km MPC · JPL
85304 1994 VS1 03/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 6,4 km MPC · JPL
85305 1994 VX4 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85306 1994 VL8 07/11/1994 Palomar C. S. Shoemaker 2,0 km MPC · JPL
85307 1994 WN 25/11/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,5 km MPC · JPL
85308 Atsushimori 1994 WG4 30/11/1994 Kuma Kogen A. Nakamura 1,3 km MPC · JPL
85309 1994 WO4 26/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
85310 1994 WH5 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
85311 1994 WK8 28/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
85312 1994 YB1 28/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 10 km MPC · JPL
85313 1994 YU1 31/12/1994 Oizumi T. Kobayashi 2,8 km MPC · JPL
85314 1995 AY1 07/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
85315 1995 BE 20/01/1995 Oizumi T. Kobayashi 2,1 km MPC · JPL
85316 1995 BA4 28/01/1995 Kitt Peak S. M. Larson, C. W. Hergenrother 2,5 km MPC · JPL
85317 Lehár 1995 BB16 30/01/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,2 km MPC · JPL
85318 1995 DX4 21/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85319 1995 EJ4 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85320 Bertram 1995 EP8 04/03/1995 Tautenburg Observatory F. Börngen 3,8 km MPC · JPL
85321 1995 FK7 25/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
85322 1995 GS5 06/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
85323 1995 GF8 08/04/1995 Kitt Peak T. J. Balonek 6,2 km MPC · JPL
85324 1995 HX2 25/04/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
85325 1995 MO1 22/06/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
85326 1995 OR6 24/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
85327 1995 OR15 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
85328 1995 PA 01/08/1995 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 1,7 km MPC · JPL
85329 1995 PQ 02/08/1995 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 6,0 km MPC · JPL
85330 1995 QO 23/08/1995 Ondřejov L. Kotková 2,1 km MPC · JPL
85331 1995 QA13 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
85332 1995 SH4 29/09/1995 Catalina Station T. B. Spahr 2,2 km MPC · JPL
85333 1995 SN13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,3 km MPC · JPL
85334 1995 SY13 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85335 1995 SB15 18/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85336 1995 SJ27 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
85337 1995 SW34 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85338 1995 SX37 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85339 1995 ST38 24/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85340 1995 SV42 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85341 1995 SL49 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
85342 1995 SP52 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85343 1995 SX53 30/09/1995 Catalina Station C. W. Hergenrother 2,5 km MPC · JPL
85344 1995 SB64 26/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
85345 1995 SH65 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85346 1995 SE71 19/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
85347 1995 SU82 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85348 1995 SV82 23/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85349 1995 UP11 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85350 1995 UN13 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
85351 1995 UC18 18/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
85352 1995 UR43 25/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85353 1995 UE46 20/10/1995 Caussols E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
85354 1995 UA67 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85355 1995 VN17 15/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
85356 1995 WA3 20/11/1995 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
85357 1995 WW9 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85358 1995 WJ12 16/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
85359 1995 WQ15 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85360 1995 WM16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
85361 1995 WO16 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85362 1995 WR32 20/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85363 1995 WY36 21/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
85364 1995 YD7 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
85365 1995 YB9 18/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85366 1996 AY13 15/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85367 1996 AO17 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85368 1996 CQ7 14/02/1996 Cima Ekar U. Munari, M. Tombelli 2,3 km MPC · JPL
85369 1996 DX2 26/02/1996 Church Stretton S. P. Laurie 2,3 km MPC · JPL
85370 1996 EW7 11/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
85371 1996 EV8 12/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
85372 1996 EO12 13/03/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
85373 1996 FC1 19/03/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
85374 1996 FC4 22/03/1996 Haleakala AMOS 4,0 km MPC · JPL
85375 1996 GY4 11/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
85376 1996 GU14 12/04/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
85377 1996 GZ17 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
85378 1996 GD19 15/04/1996 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85379 1996 HY24 20/04/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
85380 1996 JS 13/05/1996 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
85381 1996 JL15 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85382 1996 LJ2 08/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85383 1996 MS 22/06/1996 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
85384 1996 NZ 14/07/1996 Haleakala NEAT 3,2 km MPC · JPL
85385 1996 NJ5 14/07/1996 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
85386 Payton 1996 OU2 26/07/1996 Haleakala AMOS 4,8 km MPC · JPL
85387 1996 PF7 08/08/1996 La Silla E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
85388 Sakazukiyama 1996 PU9 11/08/1996 Nanyo T. Okuni 1,8 km MPC · JPL
85389 Rosenauer 1996 QE1 22/08/1996 Kleť J. Tichá, M. Tichý 2,8 km MPC · JPL
85390 1996 QZ2 18/08/1996 Caussols E. W. Elst 4,9 km MPC · JPL
85391 1996 RW11 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
85392 1996 RR13 08/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
85393 1996 RF17 13/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85394 1996 RT32 15/09/1996 La Silla UDTS 14 km MPC · JPL
85395 1996 SQ4 20/09/1996 Xinglong SCAP 6,4 km MPC · JPL
85396 1996 SB7 21/09/1996 Xinglong SCAP 2,5 km MPC · JPL
85397 1996 TN3 06/10/1996 King City, Ontario Observatory R. G. Sandness 3,1 km MPC · JPL
85398 1996 TH6 05/10/1996 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
85399 1996 TG8 08/10/1996 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
85400 Shiratakachu 1996 TD10 08/10/1996 Nanyo T. Okuni 2,1 km MPC · JPL