Danh sách tiểu hành tinh/86301–86400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
86301 1999 VL43 01/11/1999 Catalina CSS 4,9 km MPC · JPL
86302 1999 VJ46 03/11/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86303 1999 VL58 04/11/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
86304 1999 VC60 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86305 1999 VN66 04/11/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
86306 1999 VQ67 04/11/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
86307 1999 VL78 04/11/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
86308 1999 VN85 05/11/1999 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
86309 1999 VA90 05/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86310 1999 VK96 09/11/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
86311 1999 VE126 09/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
86312 1999 VC146 12/11/1999 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
86313 1999 VL159 14/11/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
86314 1999 VX161 14/11/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
86315 1999 VU177 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86316 1999 VS179 06/11/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86317 1999 VH192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
86318 1999 VS192 01/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
86319 1999 VF199 01/11/1999 Catalina CSS 8,0 km MPC · JPL
86320 1999 VT199 04/11/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
86321 1999 VS202 04/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86322 1999 VJ216 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
86323 1999 VJ219 03/11/1999 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
86324 1999 WA2 16/11/1999 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
86325 1999 WC6 28/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 8,0 km MPC · JPL
86326 1999 WK13 30/11/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86327 1999 WM13 29/11/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,5 km MPC · JPL
86328 1999 XX3 04/12/1999 Catalina CSS 8,6 km MPC · JPL
86329 1999 XZ7 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
86330 1999 XR14 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86331 1999 XY19 05/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86332 1999 XG21 05/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
86333 1999 XA26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
86334 1999 XO27 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
86335 1999 XP29 06/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86336 1999 XD32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
86337 1999 XP32 06/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
86338 1999 XK34 06/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86339 1999 XV40 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
86340 1999 XQ49 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
86341 1999 XH54 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
86342 1999 XP54 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86343 1999 XZ56 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
86344 1999 XA67 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86345 1999 XE84 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
86346 1999 XO84 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86347 1999 XU89 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86348 1999 XF102 07/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86349 1999 XO102 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86350 1999 XW102 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
86351 1999 XS105 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 1,4 km MPC · JPL
86352 1999 XR111 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
86353 1999 XX113 11/12/1999 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
86354 1999 XB116 05/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
86355 1999 XF116 05/12/1999 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
86356 1999 XR122 07/12/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
86357 1999 XF123 07/12/1999 Catalina CSS 8,4 km MPC · JPL
86358 1999 XB143 14/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 13 km MPC · JPL
86359 1999 XQ143 15/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86360 1999 XR162 08/12/1999 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
86361 1999 XE178 10/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
86362 1999 XS178 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86363 1999 XT179 10/12/1999 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
86364 1999 XC194 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
86365 1999 XH207 12/12/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86366 1999 XO213 14/12/1999 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
86367 1999 XY223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,3 km MPC · JPL
86368 1999 XB225 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
86369 1999 XK226 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
86370 1999 XR228 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
86371 1999 XZ234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 9,8 km MPC · JPL
86372 1999 XA254 12/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
86373 1999 YK 16/12/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86374 1999 YD3 17/12/1999 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86375 2000 AT2 01/01/2000 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 3,3 km MPC · JPL
86376 2000 AX4 02/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 1,6 km MPC · JPL
86377 2000 AQ12 03/01/2000 Socorro LINEAR 19 km MPC · JPL
86378 2000 AV18 03/01/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
86379 2000 AY26 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86380 2000 AD40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86381 2000 AM40 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86382 2000 AY41 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
86383 2000 AJ42 03/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86384 2000 AS47 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86385 2000 AK51 04/01/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
86386 2000 AN56 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
86387 2000 AG60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86388 2000 AT60 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
86389 2000 AM67 04/01/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
86390 2000 AW74 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
86391 2000 AE87 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86392 2000 AH90 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
86393 2000 AG112 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
86394 2000 AH124 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86395 2000 AM124 05/01/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
86396 2000 AB129 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
86397 2000 AF138 05/01/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
86398 2000 AV139 05/01/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
86399 2000 AV140 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
86400 2000 AE141 05/01/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL