Danh sách tiểu hành tinh/85201–85300

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85201 1991 VU8 04/11/1991 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85202 1992 DR11 29/02/1992 La Silla UESAC 3,5 km MPC · JPL
85203 1992 EE5 01/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
85204 1992 EX5 02/03/1992 La Silla UESAC 4,9 km MPC · JPL
85205 1992 EM6 01/03/1992 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
85206 1992 EQ7 01/03/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
85207 1992 EB19 01/03/1992 La Silla UESAC 2,2 km MPC · JPL
85208 1992 EG20 01/03/1992 La Silla UESAC 5,1 km MPC · JPL
85209 1992 GM3 04/04/1992 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
85210 1992 HM1 26/04/1992 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85211 1992 PL 08/08/1992 Caussols E. W. Elst 4,4 km MPC · JPL
85212 1992 RF 04/09/1992 Siding Spring R. H. McNaught 3,2 km MPC · JPL
85213 1992 RN7 02/09/1992 La Silla E. W. Elst 6,8 km MPC · JPL
85214 Sommersdorf 1992 SZ1 21/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,5 km MPC · JPL
85215 Hohenzollern 1992 SD14 26/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,0 km MPC · JPL
85216 Schein 1992 SL17 24/09/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
85217 Bilzingsleben 1992 US8 31/10/1992 Tautenburg Observatory F. Börngen 2,1 km MPC · JPL
85218 1993 FW5 17/03/1993 La Silla UESAC 5,7 km MPC · JPL
85219 1993 FM9 17/03/1993 La Silla UESAC 1,6 km MPC · JPL
85220 1993 FY11 17/03/1993 La Silla UESAC 3,8 km MPC · JPL
85221 1993 FX13 17/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
85222 1993 FO14 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85223 1993 FU22 21/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85224 1993 FT28 21/03/1993 La Silla UESAC 2,8 km MPC · JPL
85225 1993 FP31 19/03/1993 La Silla UESAC 1,7 km MPC · JPL
85226 1993 FQ37 19/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
85227 1993 FT40 19/03/1993 La Silla UESAC 5,4 km MPC · JPL
85228 1993 FU45 19/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
85229 1993 FU46 19/03/1993 La Silla UESAC 2,7 km MPC · JPL
85230 1993 FM52 17/03/1993 La Silla UESAC 4,6 km MPC · JPL
85231 1993 FR52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,3 km MPC · JPL
85232 1993 FT52 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85233 1993 FA53 17/03/1993 La Silla UESAC 1,4 km MPC · JPL
85234 1993 HY2 19/04/1993 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
85235 1993 JA 13/05/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85236 1993 KH 24/05/1993 Siding Spring R. H. McNaught 650 m MPC · JPL
85237 1993 NE2 12/07/1993 La Silla E. W. Elst 2,1 km MPC · JPL
85238 1993 OU1 25/07/1993 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
85239 1993 OB7 20/07/1993 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
85240 1993 OT11 19/07/1993 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
85241 1993 PC3 14/08/1993 Caussols E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
85242 1993 QP4 18/08/1993 Caussols E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85243 1993 QG8 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 3,1 km MPC · JPL
85244 1993 QB9 20/08/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85245 1993 RM2 14/09/1993 Palomar E. F. Helin 2,8 km MPC · JPL
85246 1993 RL4 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
85247 1993 RE5 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85248 1993 RR6 15/09/1993 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
85249 1993 RT11 14/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85250 1993 RQ16 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 5,3 km MPC · JPL
85251 1993 RJ18 15/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 4,7 km MPC · JPL
85252 1993 SX12 16/09/1993 La Silla H. Debehogne, E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
85253 1993 TD5 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85254 1993 TG12 14/10/1993 Palomar H. E. Holt 3,3 km MPC · JPL
85255 1993 TZ13 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
85256 1993 TC14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
85257 1993 TT14 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
85258 1993 TE16 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85259 1993 TO19 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,1 km MPC · JPL
85260 1993 TC23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
85261 1993 TO23 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85262 1993 TE32 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85263 1993 TU37 09/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85264 1993 TN46 11/10/1993 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
85265 1993 VR 14/11/1993 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
85266 1993 YK1 16/12/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85267 Taj Mahal 1994 AD2 12/01/1994 Colleverde V. S. Casulli 3,2 km MPC · JPL
85268 1994 AK5 05/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
85269 1994 AV5 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
85270 1994 AY5 06/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
85271 1994 AH14 13/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
85272 1994 BE2 18/01/1994 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
85273 1994 CW13 08/02/1994 La Silla E. W. Elst 2,4 km MPC · JPL
85274 1994 GH 03/04/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85275 1994 LY 11/06/1994 Palomar E. F. Helin 2,5 km MPC · JPL
85276 1994 PY4 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
85277 1994 PH5 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
85278 1994 PU8 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 3,2 km MPC · JPL
85279 1994 PM10 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85280 1994 PU14 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,2 km MPC · JPL
85281 1994 PZ16 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,5 km MPC · JPL
85282 1994 PE19 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 7,1 km MPC · JPL
85283 1994 PO21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
85284 1994 PT21 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
85285 1994 PE23 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
85286 1994 PA27 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
85287 1994 PM29 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 5,7 km MPC · JPL
85288 1994 PC30 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85289 1994 PJ32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
85290 1994 PZ32 12/08/1994 La Silla E. W. Elst 4,6 km MPC · JPL
85291 1994 PF33 10/08/1994 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85292 1994 RA18 03/09/1994 La Silla E. W. Elst 2,2 km MPC · JPL
85293 Tengzhou 1994 RC25 12/09/1994 Xinglong SCAP 6,7 km MPC · JPL
85294 1994 SO9 28/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
85295 1994 TY 02/10/1994 Kitami K. Endate, K. Watanabe 6,5 km MPC · JPL
85296 1994 TT7 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
85297 1994 TJ8 06/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
85298 1994 TF10 08/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
85299 Neander 1994 TM16 05/10/1994 Tautenburg Observatory F. Börngen 1,8 km MPC · JPL
85300 1994 UW2 30/10/1994 Palomar E. F. Helin 3,4 km MPC · JPL