Danh sách tiểu hành tinh/85101–85200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
85101 2192 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
85102 2211 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85103 2412 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 6,7 km MPC · JPL
85104 2415 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,0 km MPC · JPL
85105 2433 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,5 km MPC · JPL
85106 3038 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,2 km MPC · JPL
85107 3144 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,0 km MPC · JPL
85108 3475 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,3 km MPC · JPL
85109 3892 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
85110 4043 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 1,7 km MPC · JPL
85111 4051 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,6 km MPC · JPL
85112 4060 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 3,3 km MPC · JPL
85113 4116 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85114 4285 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 4,2 km MPC · JPL
85115 4329 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 5,8 km MPC · JPL
85116 4342 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,4 km MPC · JPL
85117 5135 T-3 16/10/1977 Palomar PLS 2,3 km MPC · JPL
85118 1971 UU 26/10/1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek 4,8 km MPC · JPL
85119 Hannieschaft 1972 RD 15/09/1972 Palomar T. Gehrels 1,5 km MPC · JPL
85120 1975 SP1 30/09/1975 Palomar S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
85121 Loehde 1976 KF3 27/05/1976 Siding Spring A. Lowe 1,1 km MPC · JPL
85122 1978 UZ5 27/10/1978 Palomar C. M. Olmstead 6,6 km MPC · JPL
85123 1978 VC8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
85124 1978 VF8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
85125 1978 VU8 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 2,2 km MPC · JPL
85126 1978 VO10 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
85127 1978 VJ11 07/11/1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus 5,9 km MPC · JPL
85128 1979 HA 21/04/1979 Palomar D. Zelinsky 5,3 km MPC · JPL
85129 1979 MC5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,8 km MPC · JPL
85130 1979 MH5 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 2,3 km MPC · JPL
85131 1979 MT6 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,0 km MPC · JPL
85132 1979 MR7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
85133 1979 MX7 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 4,4 km MPC · JPL
85134 1979 MH8 25/06/1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus 1,0 km MPC · JPL
85135 1979 QN1 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,1 km MPC · JPL
85136 1979 QX2 22/08/1979 La Silla C.-I. Lagerkvist 2,4 km MPC · JPL
85137 1981 DS3 28/02/1981 Siding Spring S. J. Bus 3,5 km MPC · JPL
85138 1981 ED7 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,7 km MPC · JPL
85139 1981 EN9 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,7 km MPC · JPL
85140 1981 ES19 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,6 km MPC · JPL
85141 1981 EM28 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 6,6 km MPC · JPL
85142 1981 EO29 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 7,0 km MPC · JPL
85143 1981 EE30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,5 km MPC · JPL
85144 1981 EU30 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 2,0 km MPC · JPL
85145 1981 ED33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,9 km MPC · JPL
85146 1981 EF33 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
85147 1981 EV38 01/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,8 km MPC · JPL
85148 1981 EH39 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 1,4 km MPC · JPL
85149 1981 EU43 06/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 4,6 km MPC · JPL
85150 1981 EO46 02/03/1981 Siding Spring S. J. Bus 5,0 km MPC · JPL
85151 1983 QT 30/08/1983 Palomar J. Gibson 2,3 km MPC · JPL
85152 1985 QL3 16/08/1985 Palomar E. F. Helin 4,5 km MPC · JPL
85153 1985 TA 12/10/1985 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
85154 1986 TS4 11/10/1986 Brorfelde P. Jensen 6,5 km MPC · JPL
85155 1986 VH7 07/11/1986 Kleť A. Mrkos 1,9 km MPC · JPL
85156 1987 RN1 13/09/1987 La Silla H. Debehogne 4,7 km MPC · JPL
85157 1987 SP5 30/09/1987 Brorfelde P. Jensen 1,9 km MPC · JPL
85158 Phyllistrapp 1987 UT1 17/10/1987 Palomar C. S. Shoemaker 2,2 km MPC · JPL
85159 1988 DL 22/02/1988 Siding Spring R. H. McNaught 4,1 km MPC · JPL
85160 1988 RW12 14/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 3,0 km MPC · JPL
85161 1988 SA2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 1,3 km MPC · JPL
85162 1988 SL2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 11 km MPC · JPL
85163 1988 SQ2 16/09/1988 Cerro Tololo S. J. Bus 12 km MPC · JPL
85164 1988 TG2 03/10/1988 Kleť A. Mrkos 4,1 km MPC · JPL
85165 1988 TV2 07/10/1988 Palomar C. S. Shoemaker 2,6 km MPC · JPL
85166 1989 OC 21/07/1989 Siding Spring R. H. McNaught 2,7 km MPC · JPL
85167 1989 RS2 07/09/1989 Kleť A. Mrkos 5,5 km MPC · JPL
85168 Albertacentenary 1989 RC6 02/09/1989 Palomar A. Lowe 6,7 km MPC · JPL
85169 1989 SN2 26/09/1989 La Silla E. W. Elst 6,9 km MPC · JPL
85170 1989 TZ3 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
85171 1989 TZ6 07/10/1989 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
85172 1990 QU6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
85173 1990 QV6 20/08/1990 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
85174 1990 QN8 16/08/1990 La Silla E. W. Elst 1,1 km MPC · JPL
85175 1990 RS 13/09/1990 Palomar C. M. Olmstead 2,9 km MPC · JPL
85176 1990 RP2 15/09/1990 Palomar H. E. Holt 2,1 km MPC · JPL
85177 1990 SE3 18/09/1990 Palomar H. E. Holt 7,3 km MPC · JPL
85178 1990 TQ 10/10/1990 Kitami K. Endate, K. Watanabe 2,3 km MPC · JPL
85179 Meistereckhart 1990 TS11 11/10/1990 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,2 km MPC · JPL
85180 1990 UW5 26/10/1990 Oohira T. Urata 2,4 km MPC · JPL
85181 1990 VF6 15/11/1990 La Silla E. W. Elst 2,9 km MPC · JPL
85182 1991 AQ 14/01/1991 Palomar E. F. Helin 1,1 km MPC · JPL
85183 Marcelaymé 1991 BE1 18/01/1991 Haute Provence E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
85184 1991 JG1 09/05/1991 Palomar E. F. Helin 780 m MPC · JPL
85185 Lederman 1991 LM3 06/06/1991 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
85186 1991 PR2 02/08/1991 La Silla E. W. Elst 6,3 km MPC · JPL
85187 1991 PC12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 4,7 km MPC · JPL
85188 1991 PK12 07/08/1991 Palomar H. E. Holt 3,8 km MPC · JPL
85189 1991 RL2 04/09/1991 Palomar E. F. Helin 3,6 km MPC · JPL
85190 Birgitroth 1991 RR3 12/09/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,6 km MPC · JPL
85191 1991 RP4 07/09/1991 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,8 km MPC · JPL
85192 1991 RS11 04/09/1991 La Silla E. W. Elst 2,7 km MPC · JPL
85193 1991 RD19 14/09/1991 Palomar H. E. Holt 3,7 km MPC · JPL
85194 1991 TL2 05/10/1991 Palomar C. S. Shoemaker 7,0 km MPC · JPL
85195 von Helfta 1991 TW2 07/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 2,6 km MPC · JPL
85196 Halle 1991 TG3 04/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 3,3 km MPC · JPL
85197 Ginkgo 1991 TG5 05/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,4 km MPC · JPL
85198 Weltenburg 1991 TC6 02/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 4,8 km MPC · JPL
85199 Habsburg 1991 TE7 03/10/1991 Tautenburg Observatory F. Börngen, L. D. Schmadel 1,5 km MPC · JPL
85200 Johnhault 1991 TG15 06/10/1991 Palomar A. Lowe 1,8 km MPC · JPL