Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/83701–83800

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
83701 2001 TA75 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83702 2001 TJ75 13/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83703 2001 TX75 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
83704 2001 TO76 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83705 2001 TL77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83706 2001 TM77 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
83707 2001 TQ77 13/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83708 2001 TW77 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
83709 2001 TW80 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83710 2001 TW81 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
83711 2001 TH82 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83712 2001 TS82 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83713 2001 TJ84 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83714 2001 TU86 14/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83715 2001 TV86 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
83716 2001 TM88 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83717 2001 TW91 14/10/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
83718 2001 TB94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83719 2001 TH94 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
83720 2001 TJ94 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
83721 2001 TT97 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83722 2001 TL98 14/10/2001 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
83723 2001 TN98 14/10/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
83724 2001 TA101 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
83725 2001 TW103 15/10/2001 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 7,1 km MPC · JPL
83726 2001 TR104 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
83727 2001 TO105 13/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83728 2001 TH110 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83729 2001 TG111 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83730 2001 TP116 14/10/2001 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
83731 2001 TW116 14/10/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
83732 2001 TC118 15/10/2001 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
83733 2001 TK118 15/10/2001 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
83734 2001 TY121 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83735 2001 TW122 15/10/2001 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
83736 2001 TS124 12/10/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
83737 2001 TA125 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
83738 2001 TA126 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
83739 2001 TO128 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83740 2001 TQ130 08/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83741 2001 TT130 10/10/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
83742 2001 TD131 10/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83743 2001 TZ133 12/10/2001 Haleakala NEAT 6,5 km MPC · JPL
83744 2001 TN134 13/10/2001 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
83745 2001 TP136 14/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
83746 2001 TQ136 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83747 2001 TR136 14/10/2001 Palomar NEAT 6,8 km MPC · JPL
83748 2001 TT136 14/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83749 2001 TO137 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83750 2001 TS137 14/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83751 2001 TX137 14/10/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
83752 2001 TY137 14/10/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
83753 2001 TX138 10/10/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
83754 2001 TJ139 10/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
83755 2001 TS139 10/10/2001 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
83756 2001 TJ140 10/10/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
83757 2001 TX144 10/10/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
83758 2001 TW145 10/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
83759 2001 TC151 10/10/2001 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
83760 2001 TC152 10/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83761 2001 TE152 10/10/2001 Palomar NEAT 7,5 km MPC · JPL
83762 2001 TH152 10/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83763 2001 TW153 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83764 2001 TA158 10/10/2001 Palomar NEAT 8,0 km MPC · JPL
83765 2001 TP159 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
83766 2001 TQ159 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
83767 2001 TZ160 11/10/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
83768 2001 TR161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,7 km MPC · JPL
83769 2001 TU161 11/10/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
83770 2001 TB164 11/10/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
83771 2001 TL165 15/10/2001 Palomar NEAT 6,3 km MPC · JPL
83772 2001 TW170 15/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83773 2001 TN171 15/10/2001 Palomar NEAT 9,1 km MPC · JPL
83774 2001 TS171 15/10/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
83775 2001 TB172 13/10/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
83776 2001 TP174 15/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83777 2001 TE179 14/10/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
83778 2001 TD195 15/10/2001 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
83779 2001 TE198 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
83780 2001 TC199 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
83781 2001 TD199 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
83782 2001 TL201 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83783 2001 TU201 11/10/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
83784 2001 TY201 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
83785 2001 TU202 11/10/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
83786 2001 TT203 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
83787 2001 TU203 11/10/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
83788 2001 TV204 11/10/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
83789 2001 TC205 11/10/2001 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
83790 2001 TH209 12/10/2001 Haleakala NEAT 8,0 km MPC · JPL
83791 2001 TR210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
83792 2001 TS210 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,8 km MPC · JPL
83793 2001 TF211 13/10/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
83794 2001 TM211 13/10/2001 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
83795 2001 TX211 13/10/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
83796 2001 TC212 13/10/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
83797 2001 TX212 13/10/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
83798 2001 TG214 13/10/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
83799 2001 TU216 13/10/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
83800 2001 TJ217 14/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 8,9 km MPC · JPL