Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/82601–82700

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82601 2001 OC96 29/07/2001 Bergisch Gladbach W. Bickel 4,3 km MPC · JPL
82602 2001 OK96 23/07/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
82603 2001 OQ96 24/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82604 2001 OS96 24/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82605 2001 OM97 25/07/2001 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
82606 2001 OO97 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
82607 2001 OT97 25/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82608 2001 OD99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,0 km MPC · JPL
82609 2001 OP99 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
82610 2001 OS100 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
82611 2001 OZ100 27/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82612 2001 OD101 27/07/2001 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
82613 2001 OE101 27/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82614 2001 OF101 27/07/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
82615 2001 OL101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
82616 2001 OP101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
82617 2001 OR101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
82618 2001 OS101 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
82619 2001 OW101 28/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
82620 2001 OB102 28/07/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82621 2001 OC102 28/07/2001 Haleakala NEAT 7,5 km MPC · JPL
82622 2001 OL102 28/07/2001 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
82623 2001 OB103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
82624 2001 OS103 29/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
82625 2001 OX103 29/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
82626 2001 OW104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
82627 2001 OY104 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,3 km MPC · JPL
82628 2001 OC105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82629 2001 OF105 28/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
82630 2001 OY106 29/07/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82631 2001 OZ106 29/07/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82632 2001 OY107 30/07/2001 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
82633 2001 OB108 31/07/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
82634 2001 OA111 19/07/2001 Palomar NEAT 3,8 km MPC · JPL
82635 2001 OG111 21/07/2001 Haleakala NEAT 2,5 km MPC · JPL
82636 2001 OP111 27/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
82637 2001 PV 02/08/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82638 Bottariclaudio 2001 PF1 07/08/2001 San Marcello L. Tesi, M. Tombelli 4,6 km MPC · JPL
82639 2001 PO1 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
82640 2001 PZ2 03/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82641 2001 PO5 10/08/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82642 2001 PX5 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
82643 2001 PK6 10/08/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
82644 2001 PT6 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
82645 2001 PX8 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82646 2001 PB9 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
82647 2001 PS10 08/08/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82648 2001 PQ11 11/08/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82649 2001 PX11 11/08/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82650 2001 PG12 12/08/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
82651 2001 PT12 12/08/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82652 2001 PZ12 09/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82653 2001 PF13 13/08/2001 Ondřejov P. Kušnirák 4,6 km MPC · JPL
82654 2001 PL13 12/08/2001 Farpoint G. Hug 6,1 km MPC · JPL
82655 2001 PM13 12/08/2001 Farpoint G. Hug 3,5 km MPC · JPL
82656 Puskás 2001 PQ13 10/08/2001 Calar Alto K. Sárneczky, G. Szabó 5,2 km MPC · JPL
82657 2001 PA14 14/08/2001 San Marcello A. Boattini, G. Forti 2,1 km MPC · JPL
82658 2001 PA16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82659 2001 PD16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82660 2001 PG16 09/08/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82661 2001 PM16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82662 2001 PY16 09/08/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82663 2001 PW17 09/08/2001 Palomar NEAT 11 km MPC · JPL
82664 2001 PX17 09/08/2001 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
82665 2001 PG19 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
82666 2001 PD20 10/08/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
82667 2001 PM20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82668 2001 PP20 10/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82669 2001 PZ20 10/08/2001 Haleakala NEAT 7,0 km MPC · JPL
82670 2001 PC21 10/08/2001 Haleakala NEAT 2,3 km MPC · JPL
82671 2001 PG21 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
82672 2001 PQ21 10/08/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
82673 2001 PC22 10/08/2001 Haleakala NEAT 5,7 km MPC · JPL
82674 2001 PB23 10/08/2001 Haleakala NEAT 4,3 km MPC · JPL
82675 2001 PT23 11/08/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
82676 2001 PV23 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82677 2001 PW23 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
82678 2001 PD24 11/08/2001 Haleakala NEAT 6,4 km MPC · JPL
82679 2001 PN24 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,6 km MPC · JPL
82680 2001 PV25 11/08/2001 Haleakala NEAT 8,3 km MPC · JPL
82681 2001 PY25 11/08/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82682 2001 PC26 11/08/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82683 2001 PZ26 11/08/2001 Haleakala NEAT 5,0 km MPC · JPL
82684 2001 PE28 14/08/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82685 2001 PG33 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82686 2001 PJ33 10/08/2001 Palomar NEAT 9,2 km MPC · JPL
82687 2001 PO33 10/08/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
82688 2001 PQ33 10/08/2001 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
82689 2001 PX33 10/08/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
82690 2001 PB34 10/08/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82691 2001 PE34 10/08/2001 Palomar NEAT 9,4 km MPC · JPL
82692 2001 PH34 10/08/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82693 2001 PX34 10/08/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
82694 2001 PB35 10/08/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
82695 2001 PF35 11/08/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
82696 2001 PK35 11/08/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82697 2001 PQ36 11/08/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82698 2001 PS36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
82699 2001 PT36 11/08/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
82700 2001 PJ38 11/08/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL