Danh sách tiểu hành tinh/82401–82500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82401 2001 NF6 13/07/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
82402 2001 NG6 14/07/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82403 2001 NR7 13/07/2001 Palomar NEAT 5,3 km MPC · JPL
82404 2001 NV8 14/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82405 2001 NX8 14/07/2001 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
82406 2001 NE9 13/07/2001 Palomar NEAT 7,4 km MPC · JPL
82407 2001 NM10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82408 2001 NR10 14/07/2001 Haleakala NEAT 9,1 km MPC · JPL
82409 2001 NS10 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,5 km MPC · JPL
82410 2001 NU11 12/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82411 2001 NN12 13/07/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
82412 2001 NN14 14/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82413 2001 NQ15 13/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82414 2001 NZ15 14/07/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82415 2001 NM16 14/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82416 2001 NP16 14/07/2001 Palomar NEAT 3,2 km MPC · JPL
82417 2001 NU16 14/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82418 2001 NC17 14/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82419 2001 ND17 14/07/2001 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
82420 2001 NN17 14/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82421 2001 NC18 09/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82422 2001 NM18 12/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82423 2001 NZ18 13/07/2001 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
82424 2001 NJ19 14/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82425 2001 NQ19 15/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
82426 2001 NB20 12/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82427 2001 NA21 14/07/2001 Palomar NEAT 8,1 km MPC · JPL
82428 2001 NN21 14/07/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82429 2001 NZ21 14/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82430 2001 NG22 14/07/2001 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
82431 2001 OF 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82432 2001 OJ1 18/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
82433 2001 OV1 18/07/2001 Palomar NEAT 6,5 km MPC · JPL
82434 2001 OR2 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
82435 2001 OX3 18/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82436 2001 OF5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
82437 2001 OT5 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 8,0 km MPC · JPL
82438 2001 OK6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
82439 2001 OO6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 9,0 km MPC · JPL
82440 2001 OP6 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
82441 2001 ON7 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82442 2001 ON8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
82443 2001 OV8 17/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82444 2001 OB9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
82445 2001 OC9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82446 2001 OH9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,0 km MPC · JPL
82447 2001 OJ9 20/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 6,5 km MPC · JPL
82448 2001 OM9 20/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,5 km MPC · JPL
82449 2001 ON9 20/07/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,9 km MPC · JPL
82450 2001 OE10 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82451 2001 ON10 19/07/2001 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
82452 2001 OB11 20/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
82453 2001 OD11 20/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82454 2001 OT12 21/07/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 7,3 km MPC · JPL
82455 2001 OE14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82456 2001 OF14 20/07/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
82457 2001 OH14 20/07/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
82458 2001 OJ14 20/07/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82459 2001 OZ14 18/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82460 2001 OB16 19/07/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
82461 2001 OC16 19/07/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82462 2001 OE16 21/07/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
82463 Mluigiaborsi 2001 OV16 21/07/2001 San Marcello L. Tesi, G. Forti 8,5 km MPC · JPL
82464 Jaroslavboček 2001 OE17 21/07/2001 Ondřejov P. Pravec, L. Kotková 4,6 km MPC · JPL
82465 2001 OA18 17/07/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
82466 2001 OF18 17/07/2001 Haleakala NEAT 2,0 km MPC · JPL
82467 2001 OS19 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82468 2001 OF20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
82469 2001 OL20 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,7 km MPC · JPL
82470 2001 OT21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
82471 2001 OW21 21/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
82472 2001 OJ22 19/07/2001 OCA-Anza M. White, M. Collins 2,7 km MPC · JPL
82473 2001 OR22 17/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82474 2001 OB23 21/07/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82475 2001 OP23 22/07/2001 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
82476 2001 OA24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
82477 2001 OC24 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
82478 2001 OS25 18/07/2001 Haleakala NEAT 7,7 km MPC · JPL
82479 2001 OU25 18/07/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82480 2001 OC30 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82481 2001 OR32 19/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82482 2001 OK33 19/07/2001 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
82483 2001 OH34 19/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82484 2001 OH36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,4 km MPC · JPL
82485 2001 OO36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
82486 2001 OX36 20/07/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82487 2001 OC37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
82488 2001 OO37 20/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82489 2001 OQ37 20/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
82490 2001 OR37 20/07/2001 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
82491 2001 OW38 20/07/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82492 2001 OF39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82493 2001 OG39 20/07/2001 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
82494 2001 OP39 20/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82495 2001 OC41 21/07/2001 Palomar NEAT 3,0 km MPC · JPL
82496 2001 OQ42 22/07/2001 Palomar NEAT 8,4 km MPC · JPL
82497 2001 OQ43 22/07/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82498 2001 OW43 23/07/2001 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
82499 2001 OX43 23/07/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
82500 2001 OC45 16/07/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL