Danh sách tiểu hành tinh/82301–82400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82301 2001 KR43 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82302 2001 KW43 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82303 2001 KV44 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82304 2001 KM45 22/05/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82305 2001 KP45 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82306 2001 KN48 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82307 2001 KX48 24/05/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82308 2001 KC49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82309 2001 KL49 24/05/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82310 2001 KQ51 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82311 2001 KB54 21/05/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82312 2001 KJ54 22/05/2001 Haleakala NEAT 2,9 km MPC · JPL
82313 2001 KY55 22/05/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82314 2001 KT57 25/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82315 2001 KF59 26/05/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
82316 2001 KY59 26/05/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82317 2001 KZ59 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82318 2001 KL60 16/05/2001 Haleakala NEAT 3,5 km MPC · JPL
82319 2001 KD61 17/05/2001 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
82320 2001 KY61 18/05/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82321 2001 KE69 21/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
82322 2001 KU74 26/05/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
82323 2001 KP75 26/05/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82324 2001 LF1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82325 2001 LM1 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82326 2001 LU1 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82327 2001 LE3 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
82328 2001 LH3 13/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82329 2001 LC4 13/06/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82330 2001 LA5 12/06/2001 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
82331 2001 LC5 15/06/2001 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
82332 Las Vegas 2001 LV6 15/06/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82333 2001 LF7 15/06/2001 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82334 2001 LF9 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
82335 2001 LA10 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82336 2001 LH11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
82337 2001 LM11 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
82338 2001 LX12 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82339 2001 LB13 15/06/2001 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
82340 2001 LO14 15/06/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82341 2001 LO15 12/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
82342 2001 LR16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
82343 2001 LS16 14/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
82344 2001 LH17 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
82345 2001 LO17 15/06/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82346 Hakos 2001 LD18 10/06/2001 Hakos D. Husar 1,7 km MPC · JPL
82347 2001 LO18 15/06/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
82348 2001 LB19 15/06/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82349 2001 LD19 15/06/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
82350 2001 LF19 15/06/2001 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
82351 2001 MS1 18/06/2001 Palomar NEAT 2,9 km MPC · JPL
82352 2001 MU1 18/06/2001 Palomar NEAT 12 km MPC · JPL
82353 2001 MA2 18/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82354 2001 MJ2 19/06/2001 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
82355 2001 MY2 16/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82356 2001 MB3 16/06/2001 Palomar NEAT 13 km MPC · JPL
82357 2001 MB4 16/06/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
82358 2001 MU5 18/06/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
82359 2001 MG6 21/06/2001 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
82360 2001 MP6 21/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82361 Benitoloyola 2001 MV6 23/06/2001 Badlands R. Dyvig 5,6 km MPC · JPL
82362 2001 MX6 17/06/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
82363 2001 MF7 21/06/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
82364 2001 MW7 20/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 2,2 km MPC · JPL
82365 2001 MP8 25/06/2001 Ondřejov P. Kušnirák 5,8 km MPC · JPL
82366 2001 MR8 16/06/2001 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
82367 2001 MK9 21/06/2001 Palomar NEAT 7,7 km MPC · JPL
82368 2001 MT10 21/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82369 2001 MF12 21/06/2001 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
82370 2001 MD14 26/06/2001 Reedy Creek J. Broughton 1,4 km MPC · JPL
82371 2001 MM14 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
82372 2001 ME15 19/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82373 2001 MH15 21/06/2001 Palomar NEAT 5,7 km MPC · JPL
82374 2001 ML15 25/06/2001 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
82375 2001 MN15 25/06/2001 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
82376 2001 MC16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
82377 2001 MG16 27/06/2001 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
82378 2001 MB17 27/06/2001 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
82379 2001 MJ17 27/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82380 2001 MU17 28/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
82381 2001 MH18 23/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82382 2001 MZ18 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82383 2001 MD19 29/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
82384 2001 MV20 25/06/2001 Palomar NEAT 6,1 km MPC · JPL
82385 2001 MV21 28/06/2001 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
82386 2001 MM22 23/06/2001 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
82387 2001 MW24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
82388 2001 MX24 16/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82389 2001 MH25 17/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
82390 2001 ML26 19/06/2001 Haleakala NEAT 4,9 km MPC · JPL
82391 2001 MU26 19/06/2001 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
82392 2001 MQ28 26/06/2001 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
82393 2001 MV28 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
82394 2001 MN29 27/06/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
82395 2001 NK1 12/07/2001 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
82396 2001 NR1 10/07/2001 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
82397 2001 NS2 13/07/2001 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
82398 2001 NZ3 13/07/2001 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
82399 2001 NS4 13/07/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
82400 2001 NE6 13/07/2001 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL