Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/82001–82100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
82001 2000 QF219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
82002 2000 QG219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
82003 2000 QU219 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,7 km MPC · JPL
82004 2000 QA226 20/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,5 km MPC · JPL
82005 2000 RA14 01/09/2000 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
82006 2000 RA18 01/09/2000 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
82007 2000 RU34 01/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82008 2000 RV35 03/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 6,7 km MPC · JPL
82009 2000 RF68 02/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
82010 2000 RN68 02/09/2000 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
82011 2000 RW68 02/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82012 2000 RQ70 02/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82013 2000 RA88 02/09/2000 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
82014 2000 RL94 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
82015 2000 RK95 04/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 7,6 km MPC · JPL
82016 2000 RJ101 05/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 11 km MPC · JPL
82017 2000 SX6 22/09/2000 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
82018 2000 SD13 21/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
82019 2000 SK23 26/09/2000 Višnjan Observatory K. Korlević 8,8 km MPC · JPL
82020 2000 SZ23 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82021 2000 SJ25 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
82022 2000 SQ29 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
82023 2000 SG34 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
82024 2000 SB46 22/09/2000 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
82025 2000 SM60 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
82026 2000 SG68 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
82027 2000 SJ72 24/09/2000 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
82028 2000 SF82 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
82029 2000 SK91 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,5 km MPC · JPL
82030 2000 SG93 23/09/2000 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
82031 2000 SP98 23/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82032 2000 SQ103 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82033 2000 SC127 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
82034 2000 SE134 23/09/2000 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
82035 2000 SP155 24/09/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
82036 2000 SF162 21/09/2000 Haleakala NEAT 5,5 km MPC · JPL
82037 2000 SJ182 20/09/2000 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
82038 2000 SF184 20/09/2000 Haleakala NEAT 6,9 km MPC · JPL
82039 2000 SG186 21/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
82040 2000 SZ189 23/09/2000 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
82041 2000 SL191 24/09/2000 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
82042 2000 SR203 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
82043 2000 SN238 26/09/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82044 2000 SP238 26/09/2000 Socorro LINEAR 14 km MPC · JPL
82045 2000 SB241 25/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
82046 2000 SA246 24/09/2000 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
82047 2000 SX256 24/09/2000 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
82048 2000 ST274 28/09/2000 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
82049 2000 SL291 27/09/2000 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
82050 2000 SW312 27/09/2000 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
82051 2000 SQ314 28/09/2000 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
82052 2000 SR349 29/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
82053 2000 SZ370 23/09/2000 Mauna Kea B. Gladman, J. J. Kavelaars 4,6 km MPC · JPL
82054 2000 TG39 01/10/2000 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
82055 2000 TY40 01/10/2000 Socorro LINEAR 25 km MPC · JPL
82056 2000 TD50 01/10/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
82057 2000 UB24 24/10/2000 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
82058 2000 UT27 24/10/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
82059 2000 UM30 31/10/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82060 2000 WX8 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82061 2000 WF49 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82062 2000 WY66 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82063 2000 WE125 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
82064 2000 WZ158 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82065 2000 XB15 05/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
82066 2000 XG15 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
82067 2000 XD45 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82068 2000 XR45 15/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82069 2000 YW12 24/12/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL
82070 2000 YT28 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82071 Debrecen 2000 YA32 31/12/2000 Piszkéstető K. Sárneczky, L. Kiss 1,9 km MPC · JPL
82072 2000 YJ62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
82073 2000 YP115 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82074 2000 YE119 31/12/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
82075 2000 YW134 26/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 558 km MPC · JPL
82076 2001 AU25 04/01/2001 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 1,2 km MPC · JPL
82077 2001 AG44 07/01/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
82078 2001 AH46 15/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
82079 2001 BV2 18/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82080 2001 BH5 19/01/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
82081 2001 BC40 21/01/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82082 2001 BD51 27/01/2001 Haleakala NEAT 1,0 km MPC · JPL
82083 2001 BN62 26/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
82084 2001 BJ70 30/01/2001 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
82085 2001 CL20 03/02/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
82086 2001 CE32 13/02/2001 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
82087 2001 DR2 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
82088 2001 DP47 17/02/2001 Haleakala NEAT 980 m MPC · JPL
82089 2001 DM64 19/02/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82090 2001 DT78 22/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
82091 2001 DE81 26/02/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
82092 Kalocsa 2001 DV86 27/02/2001 Piszkéstető K. Sárneczky, A. Derekas 1,2 km MPC · JPL
82093 2001 ET12 13/03/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
82094 2001 EN17 15/03/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
82095 2001 EE23 15/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
82096 2001 FW6 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
82097 2001 FD7 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
82098 2001 FS14 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
82099 2001 FK16 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
82100 2001 FT17 19/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL