Danh sách tiểu hành tinh/81001–81100

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
81001 2000 EF31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81002 2000 EG31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81003 2000 EN31 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81004 2000 ER32 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81005 2000 EW32 05/03/2000 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
81006 2000 EP33 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81007 2000 EV33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81008 2000 EX33 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81009 2000 EQ34 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
81010 2000 EL35 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81011 2000 ED36 04/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81012 2000 EZ36 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81013 2000 EY37 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81014 2000 ED38 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81015 2000 EF38 08/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81016 2000 EE39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81017 2000 EH39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81018 2000 EJ39 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81019 2000 EO40 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81020 2000 EJ41 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81021 2000 ET41 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81022 2000 EL42 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81023 2000 ER42 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81024 2000 EZ42 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
81025 2000 EH43 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81026 2000 EE44 09/03/2000 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
81027 2000 EJ44 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81028 2000 EM45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81029 2000 EQ45 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81030 2000 EB47 09/03/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
81031 2000 EG48 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
81032 2000 EK48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81033 2000 EL48 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81034 2000 EE49 09/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81035 2000 EG49 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81036 2000 EQ54 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
81037 2000 EN55 11/03/2000 Prescott P. G. Comba 3,1 km MPC · JPL
81038 2000 EA56 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81039 2000 EX56 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81040 2000 EC57 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
81041 2000 EN57 08/03/2000 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
81042 2000 EP57 08/03/2000 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
81043 2000 EW58 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81044 2000 EF59 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81045 2000 EA60 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81046 2000 EV60 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81047 2000 EU61 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81048 2000 EU62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
81049 2000 EY62 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81050 2000 ES63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81051 2000 ET63 10/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81052 2000 EV63 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
81053 2000 EY63 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
81054 2000 ED64 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81055 2000 EJ65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81056 2000 EK65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81057 2000 EQ65 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81058 2000 EM66 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81059 2000 EN67 10/03/2000 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
81060 2000 EU67 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81061 2000 ET68 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81062 2000 EB70 10/03/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
81063 2000 EJ70 10/03/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
81064 2000 EG71 09/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
81065 2000 ET71 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
81066 2000 ES73 10/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
81067 2000 EV74 11/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
81068 2000 EC77 05/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81069 2000 EW77 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
81070 2000 ET78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81071 2000 EY78 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
81072 2000 EC80 05/03/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
81073 2000 EP83 05/03/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
81074 2000 EZ84 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
81075 2000 EM85 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
81076 2000 EQ86 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
81077 2000 EZ86 08/03/2000 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
81078 2000 ED87 08/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81079 2000 ES88 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
81080 2000 ET88 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
81081 2000 EJ89 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
81082 2000 EK89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81083 2000 EX89 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81084 2000 EY89 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
81085 2000 EO90 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81086 2000 EN91 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
81087 2000 EU91 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
81088 2000 EM92 09/03/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
81089 2000 EQ92 09/03/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
81090 2000 EG95 09/03/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
81091 2000 EO95 10/03/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
81092 2000 ES100 12/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
81093 2000 EH102 14/03/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
81094 2000 ER104 13/03/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
81095 2000 EK105 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
81096 2000 EG106 11/03/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
81097 2000 EE107 05/03/2000 Haleakala NEAT 1,9 km MPC · JPL
81098 2000 EH108 08/03/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
81099 2000 EG109 08/03/2000 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
81100 2000 EO109 08/03/2000 Haleakala NEAT 1,4 km MPC · JPL