Danh sách tiểu hành tinh/79801–79900

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79801 1998 VJ12 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79802 1998 VO12 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79803 1998 VG14 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79804 1998 VY17 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79805 1998 VQ20 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79806 1998 VQ21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79807 1998 VX21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79808 1998 VG23 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79809 1998 VA29 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
79810 1998 VL33 15/11/1998 San Marcello M. Tombelli, A. Boattini 5,9 km MPC · JPL
79811 Fengzikai 1998 VV35 09/11/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
79812 1998 VG37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
79813 1998 VJ37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79814 1998 VU37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
79815 1998 VG38 10/11/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79816 1998 VY41 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79817 1998 VA44 15/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79818 1998 VR45 11/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
79819 1998 VE46 15/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
79820 1998 VH49 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
79821 1998 VK49 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79822 1998 VC52 13/11/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79823 1998 VK54 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
79824 1998 VT55 11/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79825 1998 WT1 18/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,1 km MPC · JPL
79826 Finardi 1998 WP2 17/11/1998 Pianoro V. Goretti 2,1 km MPC · JPL
79827 1998 WU3 18/11/1998 Kushiro S. Ueda, H. Kaneda 3,9 km MPC · JPL
79828 1998 WC5 21/11/1998 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
79829 1998 WT5 17/11/1998 Dossobuono L. Lai 2,8 km MPC · JPL
79830 1998 WY10 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
79831 1998 WZ10 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
79832 1998 WB11 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79833 1998 WE11 21/11/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79834 1998 WN17 21/11/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79835 1998 WH19 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79836 1998 WX19 26/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,7 km MPC · JPL
79837 1998 WB21 18/11/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
79838 1998 WO27 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
79839 1998 WX32 20/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,7 km MPC · JPL
79840 1998 WR33 23/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
79841 1998 WP36 19/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79842 1998 WG42 19/11/1998 Caussols ODAS 1,4 km MPC · JPL
79843 1998 WU42 16/11/1998 Haleakala NEAT 2,7 km MPC · JPL
79844 1998 WF43 21/11/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
79845 1998 XR2 07/12/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,9 km MPC · JPL
79846 1998 XS2 07/12/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
79847 1998 XY2 07/12/1998 Sormano F. Manca, A. Testa 3,5 km MPC · JPL
79848 1998 XO13 15/12/1998 Caussols ODAS 4,0 km MPC · JPL
79849 1998 XJ14 15/12/1998 Caussols ODAS 3,5 km MPC · JPL
79850 1998 XD17 08/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
79851 1998 XQ22 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
79852 1998 XJ24 11/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79853 1998 XJ29 14/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79854 1998 XJ31 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
79855 1998 XY32 14/12/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
79856 1998 XY48 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
79857 1998 XD53 14/12/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
79858 1998 XN54 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
79859 1998 XN58 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
79860 1998 XZ83 15/12/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
79861 1998 XX87 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79862 1998 XR89 15/12/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79863 1998 XN94 15/12/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79864 Pirituba 1998 XG96 11/12/1998 Mérida O. A. Naranjo 4,0 km MPC · JPL
79865 1998 XX98 08/12/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
79866 1998 YY 16/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,8 km MPC · JPL
79867 1998 YO1 17/12/1998 Baton Rouge G. Burks, M. Collier 2,5 km MPC · JPL
79868 1998 YA4 19/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 3,2 km MPC · JPL
79869 1998 YG5 18/12/1998 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
79870 1998 YO6 21/12/1998 Caussols ODAS 4,4 km MPC · JPL
79871 1998 YT7 24/12/1998 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
79872 1998 YU7 24/12/1998 Prescott P. G. Comba 2,5 km MPC · JPL
79873 1998 YJ10 27/12/1998 Prescott P. G. Comba 3,3 km MPC · JPL
79874 1998 YW15 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,8 km MPC · JPL
79875 1998 YH17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
79876 1998 YO17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
79877 1998 YP17 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
79878 1998 YU18 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79879 1998 YP19 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
79880 1998 YU20 25/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79881 1998 YQ30 16/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
79882 1998 YB31 17/12/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
79883 1999 AL3 08/01/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
79884 1999 AP6 14/01/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79885 1999 AE10 14/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,4 km MPC · JPL
79886 1999 AL17 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
79887 1999 AN33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
79888 1999 AQ33 15/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 6,6 km MPC · JPL
79889 Maloka 1999 AJ35 08/01/1999 Mérida O. A. Naranjo 2,3 km MPC · JPL
79890 1999 AL38 14/01/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
79891 1999 BS1 17/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 5,6 km MPC · JPL
79892 1999 BQ2 18/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,9 km MPC · JPL
79893 1999 BM4 19/01/1999 Caussols ODAS 3,0 km MPC · JPL
79894 1999 BP4 19/01/1999 Caussols ODAS 4,5 km MPC · JPL
79895 1999 BF5 20/01/1999 Oizumi T. Kobayashi 7,7 km MPC · JPL
79896 Billhaley 1999 BH5 20/01/1999 Kleť Kleť Obs. 2,8 km MPC · JPL
79897 1999 BY5 21/01/1999 Višnjan Observatory K. Korlević 4,2 km MPC · JPL
79898 1999 BD6 20/01/1999 Caussols ODAS 6,5 km MPC · JPL
79899 1999 BF6 20/01/1999 Caussols ODAS 5,8 km MPC · JPL
79900 Coreglia 1999 BH8 21/01/1999 Monte Agliale S. Donati 4,4 km MPC · JPL