Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/78401–78500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78401 2002 QS8 19/08/2002 Palomar NEAT 7,3 km MPC · JPL
78402 2002 QW8 19/08/2002 Haleakala NEAT 6,1 km MPC · JPL
78403 2002 QJ9 19/08/2002 Palomar NEAT 4,1 km MPC · JPL
78404 2002 QG14 26/08/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78405 2002 QW14 26/08/2002 Palomar NEAT 8,7 km MPC · JPL
78406 2002 QP17 27/08/2002 Palomar NEAT 4,2 km MPC · JPL
78407 2002 QV17 28/08/2002 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
78408 2002 QV18 26/08/2002 Palomar NEAT 6,0 km MPC · JPL
78409 2002 QR19 27/08/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78410 2002 QU21 26/08/2002 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
78411 2002 QG28 28/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78412 2002 QF29 29/08/2002 Palomar NEAT 4,9 km MPC · JPL
78413 2002 QZ33 29/08/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
78414 2002 QS34 29/08/2002 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
78415 2002 QV34 29/08/2002 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
78416 2002 QU35 29/08/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78417 2002 QE37 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
78418 2002 QH38 30/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 6,5 km MPC · JPL
78419 2002 QX39 27/08/2002 Palomar NEAT 5,2 km MPC · JPL
78420 2002 QU40 29/08/2002 Palomar NEAT 5,8 km MPC · JPL
78421 2002 QE41 29/08/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78422 2002 QN41 29/08/2002 Palomar NEAT 4,7 km MPC · JPL
78423 2002 QY41 29/08/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
78424 2002 QB42 29/08/2002 Palomar NEAT 4,5 km MPC · JPL
78425 2002 QO42 30/08/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78426 2002 QY44 30/08/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 1,6 km MPC · JPL
78427 2002 QY45 29/08/2002 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
78428 2002 QC46 29/08/2002 Palomar NEAT 6,2 km MPC · JPL
78429 Baschek 2002 QN48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 3,4 km MPC · JPL
78430 Andrewpearce 2002 QX48 18/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,0 km MPC · JPL
78431 Kemble 2002 QJ50 16/08/2002 Palomar A. Lowe 1,4 km MPC · JPL
78432 Helensailer 2002 QR50 29/08/2002 Palomar R. Matson 5,2 km MPC · JPL
78433 Gertrudolf 2002 QF56 29/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,1 km MPC · JPL
78434 Dyer 2002 QL58 17/08/2002 Palomar A. Lowe 4,6 km MPC · JPL
78435 2002 RY2 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
78436 2002 RV4 03/09/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
78437 2002 RJ5 03/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78438 2002 RR6 01/09/2002 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
78439 2002 RV7 03/09/2002 Haleakala NEAT 1,7 km MPC · JPL
78440 2002 RL13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,9 km MPC · JPL
78441 2002 RQ13 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
78442 2002 RN14 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
78443 2002 RE15 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL
78444 2002 RB19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
78445 2002 RS19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 6,7 km MPC · JPL
78446 2002 RT19 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78447 2002 RN20 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
78448 2002 RQ21 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
78449 2002 RU23 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
78450 2002 RJ24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
78451 2002 RY24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78452 2002 RZ24 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 12 km MPC · JPL
78453 Bullock 2002 RD26 03/09/2002 Campo Imperatore F. Bernardi 6,1 km MPC · JPL
78454 2002 RD29 03/09/2002 Haleakala NEAT 3,4 km MPC · JPL
78455 2002 RR29 03/09/2002 Haleakala NEAT 8,2 km MPC · JPL
78456 2002 RL31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
78457 2002 RZ31 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
78458 2002 RM35 04/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
78459 2002 RR35 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
78460 2002 RD36 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,1 km MPC · JPL
78461 2002 RH37 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78462 2002 RQ37 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
78463 2002 RV40 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78464 2002 RC42 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
78465 2002 RK43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78466 2002 RR43 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78467 2002 RZ43 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78468 2002 RL44 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78469 2002 RN44 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78470 2002 RM45 05/09/2002 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
78471 2002 RR46 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78472 2002 RE47 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78473 2002 RE48 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78474 2002 RB49 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
78475 2002 RM49 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
78476 2002 RQ50 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
78477 2002 RF51 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,6 km MPC · JPL
78478 2002 RE52 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78479 2002 RO52 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
78480 2002 RA53 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
78481 2002 RY53 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,9 km MPC · JPL
78482 2002 RR54 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78483 2002 RV54 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
78484 2002 RS57 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
78485 2002 RX58 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
78486 2002 RN59 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
78487 2002 RO59 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78488 2002 RJ60 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
78489 2002 RZ60 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78490 2002 RF61 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78491 2002 RQ61 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78492 2002 RX61 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,2 km MPC · JPL
78493 2002 RS62 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78494 2002 RX63 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78495 2002 RZ64 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78496 2002 RH67 03/09/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78497 2002 RR71 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78498 2002 RX72 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
78499 2002 RQ74 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78500 2002 RO75 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL