Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/78501–78600

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
78501 2002 RA77 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78502 2002 RV80 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78503 2002 RO81 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
78504 2002 RM82 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
78505 2002 RS84 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78506 2002 RU84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78507 2002 RY84 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
78508 2002 RJ85 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78509 2002 RM85 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78510 2002 RU85 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
78511 2002 RN86 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78512 2002 RK87 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78513 2002 RL87 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
78514 2002 RF88 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
78515 2002 RV90 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78516 2002 RH92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78517 2002 RW92 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
78518 2002 RF93 05/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 5,4 km MPC · JPL
78519 2002 RL94 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
78520 2002 RQ95 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
78521 2002 RH96 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
78522 2002 RM96 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
78523 2002 RV96 05/09/2002 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
78524 2002 RM97 05/09/2002 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
78525 2002 RY97 05/09/2002 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
78526 2002 RH98 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
78527 2002 RJ98 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
78528 2002 RO98 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
78529 2002 RZ98 05/09/2002 Socorro LINEAR 8,2 km MPC · JPL
78530 2002 RW100 05/09/2002 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
78531 2002 RM103 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
78532 2002 RQ104 05/09/2002 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
78533 2002 RL106 05/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78534 Renmir 2002 RB109 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 6,1 km MPC · JPL
78535 Carloconti 2002 RC109 06/09/2002 Campo Imperatore CINEOS 3,7 km MPC · JPL
78536 Shrbený 2002 RV111 07/09/2002 Ondřejov P. Pravec, P. Kušnirák 8,8 km MPC · JPL
78537 2002 RP114 05/09/2002 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
78538 2002 RP116 07/09/2002 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
78539 2002 RV116 07/09/2002 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
78540 2002 RH117 07/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 4,2 km MPC · JPL
78541 2002 RV117 02/09/2002 Kvistaberg UDAS 5,5 km MPC · JPL
78542 2002 RH119 09/09/2002 Ondřejov P. Kušnirák, P. Pravec 1,4 km MPC · JPL
78543 2002 RK119 06/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78544 2002 RZ120 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
78545 2002 RT121 07/09/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
78546 2002 RF122 08/09/2002 Haleakala NEAT 11 km MPC · JPL
78547 2002 RZ122 08/09/2002 Haleakala NEAT 5,6 km MPC · JPL
78548 2002 RM126 09/09/2002 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
78549 2002 RS126 09/09/2002 Palomar NEAT 5,6 km MPC · JPL
78550 2002 RS128 10/09/2002 Palomar NEAT 4,6 km MPC · JPL
78551 2002 RQ134 10/09/2002 Palomar NEAT 8,5 km MPC · JPL
78552 2002 RD135 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,6 km MPC · JPL
78553 2002 RM135 10/09/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
78554 2002 RH136 11/09/2002 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
78555 2002 RF139 10/09/2002 Palomar NEAT 6,7 km MPC · JPL
78556 2002 RH140 11/09/2002 Haleakala NEAT 1,6 km MPC · JPL
78557 2002 RN140 11/09/2002 Haleakala NEAT 5,8 km MPC · JPL
78558 2002 RO152 12/09/2002 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
78559 2002 RG154 14/09/2002 Ametlla de Mar Ametlla de Mar Obs. 2,5 km MPC · JPL
78560 2002 RL154 10/09/2002 Haleakala NEAT 5,3 km MPC · JPL
78561 2002 RO154 10/09/2002 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
78562 2002 RB160 12/09/2002 Palomar NEAT 5,0 km MPC · JPL
78563 2002 RV168 13/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
78564 2002 RH172 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
78565 2002 RX172 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78566 2002 RG173 13/09/2002 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
78567 2002 RR180 14/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78568 2002 RW181 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 7,0 km MPC · JPL
78569 2002 RC184 12/09/2002 Palomar NEAT 7,9 km MPC · JPL
78570 2002 RB197 12/09/2002 Haleakala NEAT 3,3 km MPC · JPL
78571 2002 RQ211 13/09/2002 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,2 km MPC · JPL
78572 2002 RT212 15/09/2002 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
78573 2002 RT213 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 4,9 km MPC · JPL
78574 2002 RB214 13/09/2002 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
78575 2002 RC224 13/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
78576 2002 RB228 14/09/2002 Haleakala NEAT 6,3 km MPC · JPL
78577 JPL 2002 RG232 10/09/2002 Wrightwood J. W. Young 4,2 km MPC · JPL
78578 Donpettit 2002 RM233 14/09/2002 Palomar R. Matson 1,5 km MPC · JPL
78579 2002 SV4 27/09/2002 Palomar NEAT 6,4 km MPC · JPL
78580 2002 SW5 27/09/2002 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
78581 2002 SZ5 27/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78582 2002 SG6 27/09/2002 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
78583 2002 SS10 27/09/2002 Palomar NEAT 7,0 km MPC · JPL
78584 2002 SU10 27/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78585 2002 SF12 27/09/2002 Palomar NEAT 5,9 km MPC · JPL
78586 2002 SU12 27/09/2002 Palomar NEAT 6,6 km MPC · JPL
78587 2002 SZ12 27/09/2002 Palomar NEAT 3,3 km MPC · JPL
78588 2002 SP15 27/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
78589 2002 SY15 27/09/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
78590 2002 SQ16 27/09/2002 Palomar NEAT 9,9 km MPC · JPL
78591 2002 SX18 27/09/2002 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
78592 2002 SB19 27/09/2002 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
78593 2002 SC19 27/09/2002 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
78594 2002 SQ20 26/09/2002 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
78595 2002 SR20 26/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78596 2002 SK21 26/09/2002 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
78597 2002 SQ23 27/09/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
78598 2002 SP24 28/09/2002 Palomar NEAT 7,6 km MPC · JPL
78599 2002 SM27 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,1 km MPC · JPL
78600 2002 SR27 29/09/2002 Haleakala NEAT 4,8 km MPC · JPL