Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/79401–79500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
79401 1997 HT2 25/04/1997 Majorca Á. López J., R. Pacheco 2,2 km MPC · JPL
79402 1997 HV2 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79403 1997 HX9 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
79404 1997 HN10 30/04/1997 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
79405 1997 HD11 30/04/1997 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
79406 1997 HS14 28/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
79407 1997 JE4 01/05/1997 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
79408 1997 JE8 08/05/1997 Prescott P. G. Comba 1,5 km MPC · JPL
79409 1997 JX11 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 3,9 km MPC · JPL
79410 Wallerius 1997 JW12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 2,8 km MPC · JPL
79411 1997 JY12 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79412 1997 JO14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,9 km MPC · JPL
79413 1997 JQ14 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
79414 1997 JU15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79415 1997 JY15 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,6 km MPC · JPL
79416 1997 JE18 03/05/1997 La Silla E. W. Elst 1,7 km MPC · JPL
79417 1997 KQ1 27/05/1997 Caussols ODAS 1,6 km MPC · JPL
79418 Zhangjiajie 1997 LO 03/06/1997 Xinglong SCAP 2,6 km MPC · JPL
79419 Gaolu 1997 MZ 26/06/1997 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
79420 1997 MM4 28/06/1997 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
79421 1997 MF5 29/06/1997 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
79422 1997 MF6 26/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79423 1997 MY8 30/06/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
79424 1997 NZ3 06/07/1997 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
79425 1997 OA1 25/07/1997 Majorca R. Pacheco, Á. López J. 2,3 km MPC · JPL
79426 1997 QZ 24/08/1997 Bédoin P. Antonini 2,5 km MPC · JPL
79427 1997 SC3 24/09/1997 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 2,4 km MPC · JPL
79428 1997 SL10 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,7 km MPC · JPL
79429 1997 SO10 26/09/1997 Xinglong SCAP 2,3 km MPC · JPL
79430 1997 SO11 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
79431 1997 SW12 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79432 1997 SW20 28/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
79433 1997 SM23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
79434 1997 SR25 27/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
79435 1997 TU2 03/10/1997 Caussols ODAS 5,1 km MPC · JPL
79436 1997 TD6 02/10/1997 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
79437 1997 TZ10 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
79438 1997 TD16 07/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
79439 1997 TL16 08/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
79440 1997 TM24 08/10/1997 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
79441 1997 TB27 09/10/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79442 1997 UX 22/10/1997 Ondřejov L. Kotková 2,4 km MPC · JPL
79443 1997 UL1 23/10/1997 Prescott P. G. Comba 2,9 km MPC · JPL
79444 1997 UM26 26/10/1997 La Silla UDTS 18 km MPC · JPL
79445 1997 VT6 09/11/1997 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 5,0 km MPC · JPL
79446 1997 VC7 01/11/1997 Xinglong SCAP 3,1 km MPC · JPL
79447 1997 WQ1 21/11/1997 Xinglong SCAP 2,0 km MPC · JPL
79448 1997 WS3 23/11/1997 Oizumi T. Kobayashi 5,6 km MPC · JPL
79449 1997 WD4 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
79450 1997 WP6 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
79451 1997 WX9 21/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
79452 1997 WA13 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
79453 1997 WU14 23/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
79454 1997 WA21 24/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79455 1997 WH46 26/11/1997 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
79456 1997 WP56 22/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79457 1997 XD6 05/12/1997 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
79458 1997 YM 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 3,4 km MPC · JPL
79459 1997 YS 20/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 9,8 km MPC · JPL
79460 1997 YG2 21/12/1997 Oizumi T. Kobayashi 6,8 km MPC · JPL
79461 1997 YX7 21/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
79462 1997 YB13 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79463 1997 YE13 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79464 1997 YW16 29/12/1997 Xinglong SCAP 5,3 km MPC · JPL
79465 1997 YH17 27/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
79466 1997 YK17 28/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
79467 1997 YB18 31/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 9,3 km MPC · JPL
79468 1997 YZ20 29/12/1997 Kitt Peak Spacewatch 4,9 km MPC · JPL
79469 1998 AH2 01/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,0 km MPC · JPL
79470 1998 AE4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
79471 1998 AH4 02/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
79472 Chiorny 1998 AX4 06/01/1998 Sormano A. Testa, P. Chiavenna 2,5 km MPC · JPL
79473 1998 BX8 18/01/1998 Xinglong SCAP 5,8 km MPC · JPL
79474 1998 BT9 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
79475 1998 BD17 22/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
79476 1998 BP29 25/01/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
79477 1998 CN 03/02/1998 Kleť M. Tichý, Z. Moravec 9,4 km MPC · JPL
79478 1998 CB1 06/02/1998 Kleť Kleť Obs. 8,7 km MPC · JPL
79479 1998 CJ2 01/02/1998 Xinglong SCAP 11 km MPC · JPL
79480 1998 DZ9 22/02/1998 Haleakala NEAT 7,3 km MPC · JPL
79481 1998 EO12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 9,4 km MPC · JPL
79482 1998 EX12 01/03/1998 La Silla E. W. Elst 7,2 km MPC · JPL
79483 1998 ET19 03/03/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
79484 1998 FH3 18/03/1998 Teide Teide Obs. 7,3 km MPC · JPL
79485 1998 FH10 24/03/1998 Caussols ODAS 16 km MPC · JPL
79486 1998 FQ10 24/03/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
79487 1998 FL26 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,9 km MPC · JPL
79488 1998 FF31 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
79489 1998 FP34 20/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
79490 1998 FC42 20/03/1998 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
79491 1998 FS42 20/03/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
79492 1998 FB58 20/03/1998 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
79493 1998 FD63 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
79494 1998 FC90 24/03/1998 Socorro LINEAR 6,9 km MPC · JPL
79495 1998 FC91 24/03/1998 Socorro LINEAR 8,7 km MPC · JPL
79496 1998 FK91 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
79497 1998 FY123 24/03/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
79498 1998 FP126 31/03/1998 Kleť Kleť Obs. 6,6 km MPC · JPL
79499 1998 FB127 26/03/1998 Xinglong SCAP 9,0 km MPC · JPL
79500 1998 FK133 20/03/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL