Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/77401–77500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
77401 2001 FT163 18/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,5 km MPC · JPL
77402 2001 FK168 22/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
77403 2001 FB169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 7,4 km MPC · JPL
77404 2001 FE169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
77405 2001 FH169 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
77406 2001 FZ169 24/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
77407 2001 FN170 24/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77408 2001 FY171 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
77409 2001 FD172 24/03/2001 Haleakala NEAT 3,7 km MPC · JPL
77410 2001 FE172 24/03/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
77411 2001 FX172 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77412 2001 FH175 31/03/2001 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
77413 2001 FO175 31/03/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
77414 2001 FV175 16/03/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77415 2001 FS176 16/03/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77416 2001 FP178 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,3 km MPC · JPL
77417 2001 FT180 20/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
77418 2001 FN189 18/03/2001 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
77419 2001 FC191 19/03/2001 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
77420 2001 FD195 23/03/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
77421 2001 GB 01/04/2001 Olathe L. Robinson 4,5 km MPC · JPL
77422 2001 GH 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77423 2001 GM 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77424 2001 GO 01/04/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
77425 2001 GY 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
77426 2001 GC3 14/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77427 2001 GX4 15/04/2001 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
77428 2001 GK5 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77429 2001 GL5 15/04/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
77430 2001 GR5 13/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
77431 2001 GY5 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
77432 2001 GZ5 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
77433 2001 GP7 15/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77434 2001 GY7 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
77435 2001 GE8 15/04/2001 Socorro LINEAR 5,7 km MPC · JPL
77436 2001 GH8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77437 2001 GQ8 15/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77438 2001 GP10 15/04/2001 Haleakala NEAT 6,7 km MPC · JPL
77439 2001 GS10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,4 km MPC · JPL
77440 2001 GT10 15/04/2001 Haleakala NEAT 2,8 km MPC · JPL
77441 Jouve 2001 HU 18/04/2001 Saint-Véran Saint-Véran Obs. 3,4 km MPC · JPL
77442 2001 HN1 17/04/2001 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
77443 2001 HL2 17/04/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
77444 2001 HE3 17/04/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
77445 2001 HP3 17/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77446 2001 HT4 16/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77447 2001 HU4 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
77448 2001 HC6 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77449 2001 HN6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
77450 2001 HU6 18/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
77451 2001 HU7 18/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,8 km MPC · JPL
77452 2001 HZ8 16/04/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
77453 2001 HM9 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
77454 2001 HR9 16/04/2001 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
77455 2001 HV9 16/04/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
77456 2001 HQ10 16/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77457 2001 HU11 18/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77458 2001 HF12 18/04/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
77459 2001 HB13 18/04/2001 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
77460 2001 HG13 18/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77461 2001 HM15 21/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77462 2001 HN16 24/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,1 km MPC · JPL
77463 2001 HS16 25/04/2001 Powell Powell Obs. 4,4 km MPC · JPL
77464 2001 HV16 22/04/2001 San Marcello A. Boattini, L. Tesi 5,0 km MPC · JPL
77465 2001 HK20 26/04/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
77466 2001 HL21 23/04/2001 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
77467 2001 HW21 23/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77468 2001 HZ21 23/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77469 2001 HZ25 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
77470 2001 HA27 27/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 5,7 km MPC · JPL
77471 2001 HP27 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
77472 2001 HC28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77473 2001 HE28 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77474 2001 HG28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
77475 2001 HM28 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77476 2001 HW28 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77477 2001 HF29 27/04/2001 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
77478 2001 HN29 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
77479 2001 HT29 27/04/2001 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
77480 2001 HU29 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
77481 2001 HE30 27/04/2001 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
77482 2001 HF30 27/04/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
77483 2001 HB31 27/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
77484 2001 HQ31 26/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 6,8 km MPC · JPL
77485 2001 HT31 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,6 km MPC · JPL
77486 2001 HA32 28/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 1,9 km MPC · JPL
77487 2001 HN33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
77488 2001 HX33 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
77489 2001 HC35 27/04/2001 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
77490 2001 HF35 27/04/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
77491 2001 HA36 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
77492 2001 HF36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
77493 2001 HL36 29/04/2001 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
77494 2001 HM36 29/04/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
77495 2001 HM37 29/04/2001 Socorro LINEAR 9,6 km MPC · JPL
77496 2001 HO37 29/04/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
77497 2001 HR37 29/04/2001 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
77498 2001 HG38 30/04/2001 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 3,0 km MPC · JPL
77499 2001 HJ39 26/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
77500 2001 HJ40 27/04/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL